wt.. cze 6th, 2023

Tygodnik Radomski

Muzea Malczewskiego i Kochanowskiego oddzielnymi instytucjami

4 min read

Od 14 lutego Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie działają już jako oddzielne instytucje. O szansach i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, a także o planach na przyszłość mówili  w poniedziałek, 19 lutego  dyrektorzy placówek – Leszek Ruszczyk i  Maria Jaskot. Podczas spotkania wicemarszałek Rafał Rajkowski przekazał radomskiemu muzeum obraz Jacka Malczewskiego „Portret Karola Potkańskiego”.

Na styczniowej sesji sejmiku radni województwa mazowieckiego podjęli decyzję o usamodzielnieniu Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Do tej pory stanowiło ono oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

– Czarnoleskie muzeum „dorosło” do tego, żeby działać jako oddzielna instytucja. Wykorzystuje nowoczesne rozwiązania, ma atrakcyjną ofertę i pracowników z wieloma pomysłami. Samodzielność otworzy muzeum drzwi do środków zewnętrznych, a co za tym idzie do podjęcia dużych inwestycji i dostosowania placówki do oczekiwań współczesnego odbiorcy – podkreślił wicemarszałek Rafał Rajkowski. – Również przed Muzeum im. Jacka Malczewskiego pojawiają się nowe możliwości. Jestem przekonany, że zaowocują ciekawymi projektami – dodał

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu właśnie wzbogaciło się o kolejny obraz Jacka Malczewskiego. Na zakup „Portretu Karola Potkańskiego” (1906 r.) samorząd województwa przeznaczył ponad 389 tys. zł. Wcemarszałek Rafał Rajkowski przekazał go tej  placówce.

– To dla nas niezwykle cenny nabytek. Obraz mawielkie walory artystyczne, bogatą symbolikę i jest mistrzowsko namalowany. Dzieło przedstawia Karola Potkańskiego, dalekiego kuzyna Jacka Malczewskiego, w którego wychowaniu uczestniczył ojciec Jacka – Julian Malczewski. Panowie – Jacek i Karol byli ze sobą zaprzyjaźnieni, Potkański został co najmniej dwa razy sportretowany przez Malczewskiego – podkreśla Leszek Ruszczyk, p.o. dyrektora Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Radomskie muzeum jest też w trakcie dużej inwestycji – trwa remont w Domach Gąski i Esterki. Przedsięwzięcie wsparł samorząd Mazowsza, przeznaczając na ten cel ponad 4,3 mln zł.

– Prace w zabytkowych kamienicach są już na ostatniej prostej i powinny zakończyć się w lipcu. Chcemy, aby w Domach Gąski i Esterki powstała wystawa ukazująca dzieje Radomia od średniowiecza do XX w. Odtworzymy m.in. gabinet Walerego Przyborowskiego i Aptekę „Pod Białym Orłem” –  informował dyrektor Leszek Ruszczyk.

Dodatkowo w kamienicach znajdzie się sala kinowa na 20 osób oraz prezentacja w 3D ukazująca rozwój architektury Radomia.

Ambitne plany ma także Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie.

– Z usamodzielnieniem muzeum wiążą się nowe uwarunkowania prawne i zmiana dotychczasowej struktury organizacyjnej. Jestem przekonana, że wpłynie to pozytywnie na pracę całego zespołu muzealnego, da pracownikom poczucie wyraźnie określonej roli w całościowym rozwoju placówki – podkreśla Maria Jaskot, p.o. dyrektora Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. – Wszystkim nam zależy na tym, aby muzeum było miejscem atrakcyjnym, otwartym, skupiającym różne środowiska. Miejscem dającym przestrzeń na twórczą integrację, rozwijanie pasji. Miejscem, gdzie w sposób wartościowy i przyjemny można spędzić czas. Jesteśmy gotowi na podjęcie stojących przed nami wyzwań – dodaje.

Priorytetem muzeum jest udostępnienie krypty pod kaplicą Jabłonowskich – miejsca obecnie niedostępnego dla zwiedzających. Wśród planowanych inwestycji są też rewitalizacja dawnej oficyny dworskiej oraz dostosowanie muzeum do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówka zamierza też poszerzyć działalność edukacyjną o osoby zainteresowane humanistyką, nauczycieli, studentów.

– Ten cel będzie realizowany przez Czarnoleski Ośrodek Informacji, Dokumentacji i Badań, obsługujący specjalistyczną bibliotekę, zawierającą zbiór tzw. Cochanowian, który systematycznie będzie uzupełniany. Pod opieką ośrodka znajdą się również takie zbiory specjalne jak: fototeki, audioteki, videoteki, audiobooki, udostępniane do w celach badawczych i wydawniczych. Przy ośrodku działać będzie stałe kolegium specjalistów składające się z pracowników naukowych Instytutu Badań Literackich PAN, głównie zespół ds. Wydania Dzieł Wszystkich Jana Kochanowskiego, który będzie ciałem wspierającym inicjatywy badawczo-naukowe realizowane przez ośrodek – powiedziała  dyrektor Maria Jaskot.

Czarnoleskie muzeum odwiedza rocznie 28 tys. turystów. Szansą na przyciągnięcie kolejnych są inwestycje turystyczne, które zamierzają realizować lokalne  samorządowe władze, jak chociażby budowa ścieżek rowerowych łączących Czarnolas z innymi miejscowościami o walorach krajobrazowych czy historycznych takich jak: Garbatka Letnisko, Zwoleń, Sycyna, Wysokie Koło czy też rejon rozległej Puszczy Kozienickiej. Wśród planów jest też współpraca z innymi muzeami o profilu literackim w Kazimierzu Dolnym, Nałęczowie czy Lublinie i realizacja wspólnego projektu promującego literacki szlak turystyczny.

Więcej w najbliższym papierowym i internetowym wydaniu TR. (mk)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.