śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

Zwycięzca Super Samorząd 2020 z Radomia!

4 min read

Laureatem tegorocznej nagrody Super Samorząd zostało Stowarzyszenie Zielona Akcja i władze samorządowe Radomia za zlikwidowanie wyspy ciepła przy ul. Kusocińskiego w Radomiu. To jedno z kilku docenionych w tym roku działań z całej Polski, za które Fundacja im. Stefana Batorego przyznała tę nagrodę w ramach ogólnopolskiej akcji Masz Głos, prowadzonej razem z Fundacją SocLab

Zaczęło się od inicjatywy mieszkańców w 2018, którzy w oparciu o przyjęty przez Miasto Radom Plan Adaptacji Miasta do Zmian Klimatu, zaapelowali o likwidację wysp ciepła. Zielona Akcja zorganizowała konkurs na pomysły zagospodarowania wybranego terenu w taki sposób, który obniży temperaturę i podwyższy komfort mieszkańców z ich użytkowania. W odpowiedzi na petycję mieszkańców i organizacji pozarządowych do Prezydenta Radomia ustalono, że miasto przygotowuje teren pod nasadzenia, a Zielona Akcja wraz z innymi organizacjami zajmie się kupnem i wysadzeniem drzew. 26 września na odbetonowym terenie grupa ok. 50 osób wzięła udział w społecznym sadzeniu drzew i likwidacji wyspy ciepła.

Najważniejsza jest w naszym działaniu współpraca i wprowadzanie trwałej zmiany, z której mogą skorzystać następne pokolenia. Chcemy po sobie zostawić dobry ślad – nie ten węglowy, ale ten zielony – mówi Jarosław Staniszewski z Zielonej Akcji.

Tandemy lokalne

W gronie laureatów są organizacje społeczne i władze samorządowe z całej Polski, które wspólnie zrealizowały konkretną inicjatywę. Współpraca jest tutaj kluczowa, bo nagroda Super Samorząd jest dla tych społeczności lokalnych, które potrafią połączyć siły i zintegrować się w działaniu. Warto docenić taką solidarność zwłaszcza w czasie pandemii. W wielu miejscach pogłębiła ona pokusy, by szukać oszczędności budżetowych w sferze realizacji zadań publicznych, a przecież współpraca pozwala podzielić się obowiązkami, wykorzystać potencjał mieszkańców i kompetencje władzy.

Pozostali Laureaci nagrody Super Samorząd 2020

woj. podkarpackie

  • Koło Gospodyń Wiejskich w Nienadowej władze samorządowe gminy Dubiecko za działania zbliżające mniejszość polską i ukraińską na Podkarpaciu,

woj. śląskie

  • Portal informacyjny Koniecpol.info oraz władze samorządowe miasta i gminy Koniecpol za zainteresowanie całej społeczności inicjatywą lokalną i wykorzystanie jej do załatwienia mniejszych oraz większych spraw mieszkańców,

woj. dolnośląskie

  • Sołectwo Pawłoszewo i władze samorządowe gminy Wołów za wspólną z mieszkańcami pracę nad dokumentem Strategii Rozwoju Sołectwa Pawłoszewo i opiekę nad najbliższym otoczeniem

woj. lubuskie

  • Fundacja Kolejowa Stacja Lubsko/Sommerfeld i władze samorządowe gminy Lubsko, samorząd województwa lubuskiegoza starania o poprawę połączeń kolejowych z Lubska do Zielonej Góry,
  • Moja BoraBora oraz władze samorządowe miasta Gorzów Wielkopolski za wielowydziałową wizję lokalną, której efektem są plany zagospodarowania przestrzeni, zgodne z potrzebami mieszkańców i możliwościami budżetowymi gminy,

woj. wielkopolskie

  • Fundacja Pszczoła i władze samorządowe miasta Piły, za założenie pasieki społecznej,

Teraz trudniej

Aby otrzymać nagrodę Super Samorząd, trzeba zgłosić się do akcji Masz Głos prowadzonej przez Fundację Batorego, a potem ponad rok aktywnie w niej działać: uczestniczyć w konsultacjach społecznych, przeprowadzić diagnozę lokalną, negocjacje z władzami, włączać mieszkańców do wspólnych rozmów z samorządowcami. Aktywnych grup uczestników, i zarazem potencjalnych kandydatów do nagrody, było w tym roku 121 – to więcej niż w ubiegłym, choć w pandemii działanie nie było łatwe. Według wewnętrznego badania akcji Masz Głos z kwietnia 2020 aż jedna trzecia uczestników programu musiała zawiesić działania, a podobna liczba zmienić kierunek aktywności i dostosować ją do nowych warunków. Ci, którzy 20 listopada otrzymali nagrody Super Samorząd, dołączyli do prestiżowego grona 49 organizacji społecznych dotychczas nagrodzonych i 182 finalistów oraz wyróżnionych.

Wsparcie dla aktywnych

Fundacja Batorego przyznaje nagrodę Super Samorząd od 2011. O werdykcie decyduje jury w składzie: Jerzy Stępień, Katarzyna Kubicka-Żach, Mikołaj Cześnik. Nagroda jest częścią akcji Masz Głos, w ramach którego Fundacja Batorego wspiera aktywność lokalną. Działania prowadzi w całej Polsce przy wsparciu partnerów regionalnych – w województwie mazowieckim jest to Fundacja SocLab. Uczestnicy programu mogą liczyć na bezpłatne szkolenia, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń. Do tegorocznej akcji Masz Głos zgłosiła się rekordowa liczba 383 uczestników. Kolejna edycja akcji ruszy w roku 2021.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.