pt. Wrz 24th, 2021

Tygodnik Radomski

ZMARŁ TADEUSZ BALCEROWSKI

3 min read

W wieku 87 lat zmarł Tadeusz Balcerowski, były poseł, wieloletni prezes Rolniczej Spółdzielni Mleczarskiej ROLMLECZ  w Radomiu, działacz PSL.

Urodził się 5 stycznia 1933 roku w Pawliczce, gmina Rzeczniów, w ówczesnym powiecie iłżeckim (obecny powiat lipski). Po zakończeniu  II wojny światowej , wyjechał na Ziemie Odzyskane. Tam uczęszczał do szkoły i działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Po jego rozwiązaniu  – konspiracyjne. Zagrożony  aresztowaniem , powrócił w rodzinne strony. Dzięki pomocy kuzyna pracującego w urzędzie gminy,  zmienił  personalia z Tadeusza Bańcerowskiego na Tadeusza Balcerowskiego. Zwierzał się  osobom zaufanym,  że dzięki temu uniknął aresztowania.

Związek Harcerstwa  Polskiego  oraz Wielką  Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspierał do końca.

W latach 2000 – 2004 Tadeusz Balcerowski pełnił funkcję radnego sejmiku mazowieckiego. W 2001 roku kandydował do Sejmu RP z radomskiego okręgu wyborczego. Mandat  posła PSL objął jednak dopiero 17 czerwca 2004 roku po rezygnacji Zbigniewa Kuźmiuka,  wybranego europosłem.

Tadeusz Balcerowski ma duże zasługi w rozwoju spółdzielczości wiejskiej, szczególnie mleczarskiej. Do spółdzielczości mleczarskiej wprowadzał nowoczesne metody  skupu, produkcji  oraz  sprzedaży mleka  i  jego przetworów.

Jako prezes Rolmleczu, pierwszy w Polsce  zastosował w skupie i transporcie  mleka nowoczesne beczkowozy uniemożliwiające zanieczyszczenia  tego surowca w drodze od rolnika do mleczarni. SM Rolmlecz była w Polsce pionierem w stosowaniu nowoczesnych opakowań. Tekturowe opakowanie z napisem ROLMLECZ jest stosowane do dziś, mimo, że spółdzielnia nie  istnieje, a mleko o tej nazwie produkowane   jest poza Mazowszem.

W okresie, w którym spółdzielnie  mleczarskie zaczęły  plajtować, Tadeusz Balcerowski rozwijał  działalność Spółdzielni Mleczarskiej Rolmlecz, przejmując zakłady podupadłe,  nabywane także  przez firmy zagraniczne. W ten sposób w skład Rolmleczu weszły  także mleczarnie mające siedziby w Zwoleniu, Dębicy, Gnieźnie, Gorzowie Wielkopolskim, Poznaniu i innych miejscowościach. Z czasem jednak, ekonomia upomniała się  o swoje prawa. Również w środowisku spółdzielców z Radomia i jego okolic  pojawili się zwolennicy wejścia do  silniejszych finansowo   firm zagranicznych.

Tadeusz Balcerowski po osiągnięciu wieku emerytalnego  zaczął tracić zwolenników, z czasem także skuteczność  w zmaganiach z konkurencją wewnętrzną  i zewnętrzną. Przez długi czas prowadzono przeciw niemu, członkom Zarządu Rolmlecz i prezesom Spółdzielni  Spożywców Społem    sprawę  przed Sądem Rejonowym w Radomiu z oskarżenia o  stosowanie nieuczciwej konkurencji w sprzedaży  mleka i jego przetworów na szkodę   firm zagranicznych. Nie one jednak  wystąpiły  do  prokuratury z wnioskiem skierowanym przeciw  członkom Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej  ROLMLECZ w Radomiu i zarządom  paru Spółdzielniom Spożywców Społem , lecz krajowi zwolennicy kapitału zagranicznego. Z czasem sprawa  sądowa została jednak umorzona.

Tadeusz Balcerowski  zajął się  niewielkim  rodzinnym sadem w Makowcu koło Radomia i sprawami   rodzinnymi. Uroczystości pogrzebowe odbyły się właśnie w kościele w Makowcu w środę 28 grudnia, o godz. 14-tej. Doczesne szczątki  Tadeusza Balcerowskiego, zasłużonego   polskiego  spółdzielcy  i harcerza spoczęły w grobowcu rodzinnym  na cmentarzu w Makowcu.

Cześć Jego Pamięci!

                                      Mieczysław Kaca

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.