pt. Paź 15th, 2021

Tygodnik Radomski

ZMARŁ REDAKTOR JERZY MADEJSKI

1 min read

W‌ ‌niedzielę,‌ ‌24‌ ‌stycznia‌ ‌zmarł‌ ‌Jerzy‌ ‌Madejski‌ ‌–‌ ‌dziennikarz,‌ ‌działacz‌ ‌kultury,‌ ‌pisarz,‌ ‌regionalista‌ ‌i‌ ‌fotografik.‌ ‌Miał‌ ‌79‌ ‌lat‌.‌ ‌ ‌

Urodził‌ ‌się‌ ‌w‌ ‌1942‌ ‌r.‌ ‌

Był‌ ‌absolwentem‌ ‌IV‌ ‌Liceum‌ ‌Ogólnokształcącego‌ ‌im.‌Tytusa‌ ‌Chałubińskiego‌ ‌w‌ ‌Radomiu.‌ ‌Ukończył‌ ‌filologię‌ ‌polską‌ ‌na‌ ‌Uniwersytecie‌ Łódzkim.‌ ‌

Działalność‌ ‌zawodową‌ ‌związał‌ ‌z‌ ‌Radomiem.‌ ‌Pracował‌ w ‌Urzędzie‌ ‌Miasta‌ ‌Radomia‌ ‌m.in.‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌kierownika‌ ‌Wydziału‌ ‌Kultury.‌

‌Był‌ ‌człowiekiem‌ ‌bardzo‌ ‌żywotnym.‌ ‌Dziennikarstwo‌ ‌rozpoczął‌ ‌w‌ ‌redakcji‌ ‌„Echa‌ ‌Skórzanych”‌ ‌-‌ ‌gazecie‌ ‌wydawanej‌ ‌przez‌ ‌Radomskie‌ ‌Zakłady‌ ‌Przemysłu‌ ‌Skórzanego‌ ‌,,Radoskór”.‌ ‌

Przez‌ ‌wiele‌ ‌lat‌ ‌pracował‌ ‌w‌ ‌„Słowie‌ ‌Ludu”.‌ ‌Zajmował‌ ‌się‌ ‌nie‌ ‌tylko‌ ‌reporterką,‌ ‌lecz‌ ‌i‌ ‌publicystyką;‌ ‌był‌ ‌autorem‌ ‌reportaży,‌ ‌przeprowadzał‌ ‌wywiady‌ ‌z‌ ‌ciekawymi‌ ‌ludźmi,‌ ‌pisywał‌ ‌książki.‌ ‌

Przez‌ ‌kilkanaście‌ ‌ostatnich‌ ‌lat‌ ‌szefował‌ ‌wydawanej‌ ‌przez‌ ‌Wyższą‌ ‌Szkołę‌ ‌Handlową,‌ ‌„Gazecie‌ ‌Radomskiej”.‌

Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej.

Msza żałobna w intencji Zmarłego Jerzego Madejskiego odbędzie się  w piątek 29 stycznia (godz. 13.00). Urna z prochami zostanie złożona  w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Wojciechowie (gmina Jastrzębia). 

 Pogrążonej  w Smutku Rodzinie Jurka Madejskiego  

 Żonie, Synowi, Synowej i Wnukom

Wyrazy Serdecznego Współczucia przekazują

 przyjaciele z redakcji Tygodnika Radomskiego

‌‌

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.