sob. Wrz 25th, 2021

Tygodnik Radomski

Z Walnego Zgromadzenia Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej

3 min read
Pani Anna Burska  koordynator ds. promocji i szkolenia udostępniła  nam informację z Walnego Zgromadzenia Izby Przemysłowo Handlowej Ziemi Radomskiej .

Obradowało ono 24 września  w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu (wchodzącego w skład Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ).

W porządku obrad Walnego Zgromadzenia znalazły się tematy związane przede wszystkim z działalnością IPHZR w 2019 roku, a także  bieżącego  roku. Bardzo ważnym punktem obrad były wybory władz  Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej.

Obrady otworzył Prezes Zarządu IPHZR Łukasz BIAŁCZAK. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia uczcili na wstępie minutą ciszy śp. Pana Kazimierza Ciszka długoletniego członka Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, który zmarł w minionym tygodniu. 

Na przewodniczącego  obrad Walne Zgromadzenie wybrało Janusza TROJANOWSKIEGO – Wiceprezesa IPHZR, Prezesa Zarządu Spółki GGG. Sekretarzem Zgromadzenia została Aleksandra CZAPLIŃSKA, Koordynator ds. finansowo-administracyjnych Biura Izby.

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiono sprawozdanie z prac Zarządu oraz bilans za 2019 rok, nakreślony został także plan działań i budżet na 2020 rok.  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Monika BANKIEWICZ przedstawiła stanowisko KR w  sprawie działalności statutowej IPHZR. Poruszali  te sprawy także  członkowie Walnego Zgromadzenia w dyskusji. Mówili  m.in. o  zaangażowania firm z branży metalowej w system kształcenia dualnego oraz w działalność kulturalną i artystyczną prowadzoną  przez Fundację RADOM ARTE, powołaną  przez BCC Loża Radomska oraz Izbę Przemysłowo-Handlową Ziemi Radomskiej .


W drugiej części Walnego Zgromadzenia odbyły się wybory władz IPHZR. Jedynym  zgłoszonym kandydatem na Prezesa Zarządu  był  Łukasz Białczak, który po  wyrażeniu zgody, przedstawił   swoje zamierzenia.

Dotyczą  one m.in.: strategii rozwoju IPHZR na lata 2021-2025, z uwzględnieniem  działalności branży metalowej oraz Radomskiego Klastra Metalowego, internacjonalizacji działalności Izby oraz  zmian w  jej statucie i  regulaminach, uwzględniające trendy rozwojowe.  


W  tajnym  głosowaniu  członkowie  Walnego Zgromadzenia dokonali wyboru Prezesa IPHZR na kadencję obejmującą lata 2020-2024 Został nim   ponownie Łukasz BIAŁCZAK.

Członkowie Walnego Zgromadzenia  wybrali też  (spośród 13 zgłoszonych kandydatów}   8-osobowy Zarząd IPHZR w składzie:.

Janusz TROJANOWSKI – Prezes Zarządu GGG Sp. z o.o.

Katarzyna RUSS – Dyrektor Zarządzająca Auto-Gaz Centrum

Katarzyna WIELOCHA –  Współwłaściciel 4MK Sp. j.

Roman NAJDUCHOWSKI – Dyrektor Lubelski Bank Spółdzielczy Filia Radom,

Michał RDZANEK – Właściciel firmy MR Solution s.c.

Radosław TRZOSEK – Prezes Zarządu L+O International Insurance Broker Sp. z o.o.

Przemysław BALMOWSKI – Prezes Zarządu CJBC Sp. o.o. (właściciela Telewizji ZebrRa)

Monika BANKIEWICZ – Właścicielki firmy  Gospodarstwa Sadowniczego MB.


Dokonano także wyboru członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego.


Komisja Rewizyjna:

Ilona GAJDA – Prezes Zarządu Rohrbogen Sp. z o.o.,

Jarosław SŁOMKA – Współwłaściciel Tribuo s.c.,

Włodzimierz MAZUR – Właściciel firmy  Mazur Consulting.


 Sąd Koleżeński:

Karol SOŃTA – Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Karol Sońta

Tomasz PAPROCKI – Właściciel Fusion 24 Agencja Bezpieczeństwa Informacji,

Jolanta WUJEK – Prezes Zarządu Confirme Sp. z o.o.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.