sob.. cze 3rd, 2023

Tygodnik Radomski

Z ATRAKCJI DOŻYNEK POWIATOWYCH W ZWOLENIU

5 min read

Bardzo  bogaty program i  urozmaicony przebieg miały  XXII Dożynki Powiatowe ZWOLEŃ 2022. Po odprawionej w południe mszy dziękczynnej  za zbiory w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, korowód  dożynkowy przemieścił się do Kompleksu Sportowo-Wypoczynkowego  przy ul. Sportowej.

Obrzędy, zawierające część chlebową i artystyczną,  honorowanie  laureatów pożytecznych konkursów,  występy  gminnych zespołów folklorystycznych, pokaz musztry paradnej  Młodzieżowej  Orkiestry Dętej Miasta  Zwolenia zaliczanej do czołówki światowej  oraz koncerty  zespołów zawodowych w tym DEJW i gwiazdy wieczoru  CLASSIC  zgromadziły tłumy uczestników. Dopisała też  słoneczna pogoda.

Dożynki  przeprowadzone tradycyjnie    w pierwszą niedzielę września  firmowali: Starosta Zwoleński ,Burmistrz Zwolenia oraz wójtowie gmin: Kazanów, Policzna, Przyłęk i Tczów choć wiadomo, że w ich  organizacji i przeprowadzeniu brali udział radni powiatowi, gminni, sołectwa oraz organizacje  o większym zasięgu  i lokalne, stowarzyszenia.  Koła Gospodyń  Wiejskich i ich zespoły artystyczne W realizacji  urozmaiconego scenariusza   Dożynek Powiatowych Zwoleń 2022 mają udział  nie tylko wymienieni, lecz także inni, np. firmy fundujące liczne nagrody.

W tym roku zaszczytu prowadzenia korowodu dożynkowego dostąpiło KGW ,,Grabowianki” (gm. Przyłęk), niosąc bukiet  wykonany  z kwiatów i zbóż, symbolizujący  urodzaj. Tuż za nimi szli Starostowie Dożynek Powiatowych – Ewa Kowalczyk z Czarnolasu (gm. Policzna) i Paweł Czerwiński  z Paciorkowej Woli (gm. Zwoleń)  z  bochnem chleba wypieczonym przez z Piekarnię Teresy i Szczepana Kozłowskich z Osuchowa (gm. Kazanów). Tegoroczny wieniec powiatowo-gminny wykonały natomiast członkinie  Stowarzyszenia WBW ,,Aktywne Kobiety” z Wilczego Ługu (gm. Tczów). Tak więc powiat zwoleński wspomogły w tym dziele wszystkie gminy.

Dożynki  Powiatowe w Zwoleniu różni od wielu innych powiatów to, że w korowodzie uczestniczą także starostowie  wszystkich gmin, niosąc bochny chleba wypieczonego przez miejscowe piekarnie. Burmistrz Zwolenia i wójtowie gmin,  w części chlebowej dożynek, spełniają na scenie rolę gospodarzy swojego terenu, przyjmując też od swych starostów dożynkowych i podobnie, jak starosta powiatu, bochny chleba  wypieczonego z tegorocznych plonów. Delegacje poszczególnych gmin niosą też rzecz  jasna własne  wieńce.

Tak więc po wręczeniu bochna chleba staroście zwoleńskiemu Stefanowi Bernaciakowi  i zastępcy starosty – Waldemarowi Urbańskiemu przez starostów  dożynek powiatowych – Ewę  Kowalczyk i Pawła Czerwińskiego,  burmistrz Zwolenia a Arkadiusz  Sulima otrzymał bochen chleba od starostów dożynek gminy Zwoleń – Karoliny i Piotra Bednarczyków, wójt gminy Kazanów Teresa Pancerz – Pyrka – od Anety Majewskiej i Przemysława  Adamczyka, włodarz gminy Policzna – Tomasz Adamiec – od  Iwony i Rafała Karasiów, a gminy Przyłęk –  Eugeniusz  Wolszczak , od Anny Dąbrowskiej i Tomasza Woźniaka. Wójtowi gminy Tczów Arkadiuszowi Baranowi  bochen chleba wypieczonego przez ,,Aktywne Kobiety” z Wilczego Ługu, wręczyli  gminni starostowie dożynkowi – Katarzyna Różańska i Dariusz Mucha.

W imieniu wszystkich podziękował starosta zwoleński Stefan Bernaciak słowami: Dziękujemy za wszystkie chleby i obiecujemy sprawiedliwie je podzielić pomiędzy członków lokalnej społeczności.

Po tej ważnej ceremonii dożynek, zarówno gospodarze powiatu i gmin, jak również  starostowie dożynek, zeszli z estrady, by podzielić  się z gośćmi i widzami  chlebem wypieczonym z tegorocznych plonów.

Starosta zwoleński Stefan Bernaciak powrócił na scenę, by powitać gości, wśród nich posłów: Annę Kwiecień i Andrzeja Kosztowniaka, wicemarszałka województwa mazowieckiego, Rafała Rajkowskiego i Stanisława Kacperczyka – prezesa Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych.

Po powitaniu, na estradę weszły członkinie KGW ,,Grabowianki”. Wykonały tradycyjny obrzęd dożynkowy pod nazwą ,,U dziedzica  przed dworem”. Widownia nagrodziła  ich brawami.

O godz. 15.45  konferansjerka  czuwająca nad  przestrzeganiem scenariusza imprezy zaprosiła na scenę starostę  zwoleńskiego Stefana Bernaciaka i gości.  Gospodarz dożynek podziękował rolnikom za ofiarną  pracę, której owoce nie tylko zapewniają wyżywienie narodu, lecz umożliwiają także eksport  zbóż i ich przetworów. Jesteście solą polskiej ziemi – podkreślił.

Wystąpienia gości zajęły  niewiele czasu. O godzinie 16.15 rozpoczęło się wręczanie nagród. Najpierw otrzymali je starostowie powiatowi dożynek i gminni, wyróżniające się Koła Gospodyń Wiejskich,  wykonawcy wieńców dożynkowych m.in. Stowarzyszenie WBW ,,Aktywne Kobiety” z Wilczego Ługu” Wręczali je zarówno przedstawiciele powiatu, burmistrz Zwolenia czy wójtowie gmin, jak i fundatorzy oraz goście dożynek.

W konkursie pod nazwą Pracuj bezpiecznie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nagrody otrzymali: Daria Rutkowska, Agnieszka Banaszek i Krzysztof Kątny.

Stanisław Kacperczyk Prezes ;Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych poinformował z estrady  o założeniach i warunkach  rozstrzygniętego Konkursu Producentów  Zbóż Konsumpcyjnych o Najlepszej Jakości 2022.Jego  współorganizatorem  jest także Starostwo Powiatowe w Zwoleniu oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego.  W konkursie tegorocznym uczestniczyli producenci  konsumpcyjnej pszenicy. Laureatami nagród I -III zostali Witold Dusiński z gminy Tczów, Paweł Podsiadły z gm. Policzna i Andrzej Szczepanowski z  gm. Kazanów, a specjalnego wyróżnienia – Piotr Wilk z Podzakrzówka.

Nagrody dla uczestników tego konkursu ufundował Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych we współpracy z firmami BASF,BAYER,GRRNOBA oraz AGROTECH ze Zwolenia.

Prezes Stanisław Kacperczyk  przekazał na ręce Krystyny Kołodziejczyk – kierowniczki Koła Gospodyń Wiejskich ,,Kukułki”  grawerton z podziękowaniem  za wieloletnią współpracę promującą przetwory zbożowe,  m.in.  w programach  artystycznych,  w tym  na spotkaniach w powiecie  zwoleńskim z delegacją  farmerów z amerykańskiego  stanu Teksas.

Jako  prezes firmy uczestniczącej corocznie w dożynkach pary prezydenckiej i spotkaniach z jego uczestnikami w  tzw.,,Gościńcu”,  od prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki otrzymał upoważnienie  do wręczenia podziękowania z ich własnoręcznymi podpisami Kołu Gospodyń Wiejskich  ,,Piątkowy Stok”, które  rok temu serwowało gościom dożynek   potrawy ziemi zwoleńskiej.

O tym konkursie i wymienionych podziękowaniach piszemy obszerniej we wrześniowym  wydaniu nr 226 Tygodnika Radomskiego”, jego wersji papierowej i internetowej.

Zbiegło się szczęśliwie, że KGW  ,,Piątkowy Stok” z Pałek, gm. Zwoleń na wrześniowych dożynkach powiatowych  zostało zwycięzcą konkursu na najładniejsze stoisko. II miejscy przyznała komisja oceniająca Kołu Gospodyń Wiejskich  ,,Łączymy Pokolenia” z Policznej”, a III miejsce- KGW ,,Dziedziczki” z Łagowa ,gm. Przyłęk. Nagrodzone zostały też stoiska KGW ,,Ostrowiczanki” z Ostrownicy i KGW ,,Kukułki” ze wsi Bartodzieje. Ciekawych stoisk, przyciągających wzrok uczestników było wiele, wśród nich   Warsztatów Terapii Zajęciowej z Wilczowoli.

Laureatami Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy na  powiatowym święcie plonów  w Zwoleniu zostali mieszkańcy Paciorkowej Woli i Stefanowa, gmina Zwoleń.  Starosta  zwoleński Stefan Bernaciak    zdecydował jako  fundator, że wyróżnieniami uhonorowani są   wykonawcy wszystkich wieńców dożynkowych. 

W ilustracjach przedstawiających część chlebową dożynek zamieściliśmy zdjęcia ze strony internetowej Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. Pozostałe wykonał autor relacji.

(MK)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.