wt.. cze 6th, 2023

Tygodnik Radomski

XX- lecie  Mazowieckiej Izby Inżynierów  Budownictwa

3 min read

Uroczystym spotkaniem w Teatrze Powszechnym w Radomiu  zainaugurowany został  Jubileusz XX –lecia działalności Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Spotkanie otworzyła Katarzyna Barska szefowa Biura Terenowego  MOIIB  w Radomiu, witając w imieniu organizatora  spotkania Romana Lulisa Przewodniczącego Okręgowej Rady MOIIB przybyłych uczestników uroczystości, w tym gości. Wśród nich Małgorzatę  Wielgos,  z biura  posła Mirosława Maliszewskiego, wicewojewodę mazowieckiego, Artura Standowicza,  Adama Duszyka reprezentującego  Marszałka Województwa Mazowieckiego,  Sekretarza Miasta Radomia Michała Michalskiego , mgr inż. Tadeusza Duraka – członka Krajowej Rady PIIB, Radosława  Cichockiego Zastępcę  Przew. Rady MOIIB, Agnieszkę Gozdur  z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Poło cnych, dr Karola Stępniewskiego- Przewodniczącego Okręgowej Izby Lekarskiej, prof. dr hab. inż. Krzysztofa Śmiechowskiego  Prezesa Zarządu Radomskiej Rady FSNT NOT i Wiceprezesa Pawła Kubickiego, Magdalenę Wielogórską – Prezes  SARP,Oddział  w Radomiu  i jego  sekretarza-  Mariusza Antosa ,  mgr Małgorzatę Alzak r z  Wyższej Inżynierskiej Szkoły Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radom  oraz  delegatów z subregionu radomskiego  na Okręgowy Zjazd: – Grażynę Sadal ,Elwirę  Kiragę , Mieczysława Bartodzieja, Tomasza Chojnackiego, Piotra Domagałę, Tadeusza Gałązkę, Bogusława Pawełka, Piotra Szymczaka, Andrzeja Tabora i Marka Ziomka.

 Poproszony na scenę  wybrany  na drugą  kadencję Przewodniczący Okręgowej Rady MIIB  Roman  Lulis    został uhonorowany kwiatami. Dżentelmeńsko  za nie podziękował, po czym , nawiązując do początków MOIIB, oznajmił, że  choć czas był  trudny, ówczesny  Prezydent  RP Aleksander Kwaśniewski, premier  Jerzy Buzek i odpowiedzialny za finanse wicepremier Leszek Balcerowicz   odważnie  wspierali  wyposażany w duże uprawnienia samorząd  branży budowlanej.  Do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa   wstępowało wielu inżynierów i techników . Obecnie   stan członkowski   MOIIB przekracza już 20 tysięcy osób. Angażują się oni   nie tylko w rozwój powiatów i gmin, miast i wsi lecz  mając w pamięci tragedię  2. wojny światowej ,wspomagają  także  ogarniętą wojną Ukrainę. Przewodniczący  Roman Lulis poinformował, że bratniej Ukrainie przekazano agregaty prądotwórcze wartości 100 tys. zł. Pomocy   udzielono  też  kilkunastu dzieciom  ukraińskim przybyłym  na Mazowsze z  terenów  Ukrainy  ogarniętych wojną. Jest też   przekazywana dalsza pomoc  m.in. za pośrednictwem  Fundacji S.O.S.  Obserwując olbrzymie straty jakie rosyjscy agresorzy zadali także infrastrukturze budowlanej, w tym zbombardowane osiedla mieszkaniowe, zniszczone mosty, wiadukty oraz  szlaki drogowe  zdajemy sobie sprawę z zakresu pomocy jakiej potrzebować będzie  Ukraina także od nas-  po zakończeniu tej tragedii . Niezbędna jest więc dalsza integracja  i jedność środowiska MOIIB, także   zwiększony  zakres  szkolenia członków i  otrzymywanych przez nich  uprawnień w kadencji obejmujące j lata 2022-2026. Wspólnie możemy zrobić wiele pożytecznego dla społeczeństwa.  Przewodniczący  Roman Lulis  zakończył   wystąpienie podziękowaniem  za obdarzenie go zaufaniem.

Wymieniani  wcześniej przedstawiciele   wojewody mazowieckiego, marszałka Mazowsza i  Prezydenta Radomia,, służb budowlanych i pokrewnych izb przekazali jubilatom  listy gratulacyjne i życzenia na wręczanych im grawertonach.  Uczestniczyli też  w ceremonii  honorowania wyróżnieniami  za wyjątkowe osiągnięcia zawodowe w dziedzinie budownictwa 10. członków MOIIB  lub osób współuczestniczących w tworzeniu i realizacji projektów,  w tym także  ważnych dla Mazowsza  i subregionu radomskiego. Uhonorowani nimi zostali:

  1. mgr. inż. Marek Marlica- specjalista konstrukcyjnej branży mostowej.
  2. mgr inż. Grzegorz Giermakowski, specjalista konstrukcyjno- budowlanej branży drogowej.
  3. mgr inż. Stanisław Rydel,  specjalista z dziedziny konstrukcji  lądowego budownictwa przemysłowego.
  4. mgr inż. Cezary Olszewski – od ponad 30 lat   specjalista konstrukcji budowlanych.
  5. mgr inż. Jan Lachor, specjalista z dziedziny dróg żelaznych.
  6. mgr inż. Sławomir Sterna –  specjalizujący się w melioracjach wodnych.
  7. mgr inż. Wiesław Jesionek, wieloletni Kierownik Działu Technicznego Wodociągów Miejskich w Radomiu, specjalista inżynierii sanitarnej i wodnej.
  8. mgr inż. Zbigniew Kara, projektant instalacji i sieci elektrycznych.
  9. inż. Andrzej Pawlikowski, od 50 lat specjalista z dziedziny elektrotechniki.
  10. Leszek Trzeciak – długoletni  Prezes  Wodociągów Miejskich w Radomiu, realizator wielu inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji sanitarnej, w tym dostarczających mieszkańcom Radomia i podmiejskich miejscowości dobrej jakościowo  wody.

(MK)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.