śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

XV sesja Rady Powiatu

3 min read

XV sesja Rady Powiatu została zwołana na 20 grudnia br. na godz.9.30. Odbędzie się ona w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radomiu, ul. Mazowieckiego 7.

Porządek XV sesji Rady Powiatu  przedstawia się następująco:

Otwarcie XV sesji Rady Powiatu.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniej XIV sesji Rady Powiatu.
 3. Informacja Starosty o pracy Zarządu między sesjami Rady Powiatu oraz o wykorzystaniu środków unijnych i własnych na zadania inwestycyjne.
 4. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego. – druk Nr 1/XV/2019
 5. Podjęcie uchwały budżetowej na 2020 rok. – druk Nr 2/XV/2019
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego na 2020 rok.- druk Nr 3/XV/2019
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu planu pracy Rady Powiatu  w Radomiu na 2020 rok.- druk Nr 4/XV/2019
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.- druk Nr 5/XV/2019
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady do wystawiania polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady. – druk Nr 6/XV/2019
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.- druk Nr 7/XV/2019
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawieudzielenia Zarządowi Powiatu upoważnienia do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się z odszkodowania za nieruchomości przejęte na potrzeby realizacji inwestycji pn.: „rozbudowa lotniska Radom: przebudowa i wydłużenie DS. wraz z oświetleniem nawigacyjnym kat. I; budowa świateł podejścia ALPHA kat. I; budowa ILS  kat.  I. – druk Nr 8/XV/2019
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Radomskiego w przedmiocie zmiany granicy gminy Iłża, naruszającej granicę Powiatu Radomskiego. – druk Nr 9/XV/2019
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2020 roku za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym.- druk Nr 10/XV/2019
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. – druk Nr 11/XV/2019
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego powiatu radomskiego za lata 2019-2020.- druk Nr 12/XV/2019
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. – druk Nr 13/XV/2019
 17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 21/III/2018 Rady Powiatu w Radomiu z dnia 21 grudnia 2018 roku dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu radomskiego.- druk Nr 14/XV/2019
 18. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.– druk Nr 15/XV/2019
 19. Wolne wnioski, interpelacje, zapytania i oświadczenia radnych.
 20. Zamknięcie XV sesji Rady Powiatu w Radomiu.

Około godz.1200 spotkanie opłatkowe z udziałem ks. Biskupa Henryka Tomasika /rk/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.