śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

WANDALE CMENTARNYCH POMNIKÓW

3 min read

W czwartek i piątek do radomskich redakcji docierała ponura wiadomość o tym, że nieznani sprawcy zniszczyli  23 marca dwa pomniki na cmentarzu prawosławnym przy ul. Warszawskiej. Cmentarz ten kryje prochy 2674 żołnierzy radzieckich poległych w połowie stycznia 1945 roku w walkach o oswobodzenie Radomia i podmiejskich  miejscowości  Dotarliśmy i my na wskazane miejsce, by przekonać się, że  chodzi raczej o profanacje   poprzez  wylanie na cokoły tych pomników,  wielu litrów  farby  koloru czerwonego. Pomniki  zostały  wykonane  w pierwszych latach po wyzwoleniu dla uczczenia  pamięci żołnierzy radzieckich czy też sowieckich, jak ich nazywają niektórzy, poległych w połowie stycznia 1945 roku w walkach o zbrojne przepędzenie z Radomia i okolic okupantów hitlerowskich czyli  niemieckich. Po zmianach ustrojowych w Polsce, przeniesiono ich cokoły na cmentarz prawosławny.

Przypomnijmy, że niemieccy hitlerowcy okupowali Polskę przez 5 lat, uśmiercając w katowniach gestapo, obozach koncentracyjnych czy po prostu ulicznych egzekucjach  kilka milionów polskich obywateli, w tym prawie wszystkich mieszkańców  pochodzenia  żydowskiego. W radomskiej  nekropolii Firlej spoczywa  kilkanaście tysięcy Polaków  rozstrzelanych przez hitlerowców  Największymi obozami zagłady  w okupowanej Polsce były Oświęcim  i Majdanek. Faktem  jest, że w 1939 roku Polska została  zniewolona przez Niemców, których  w podboju terenów położonych na wschód od rzeki Bug pomagały władze  ówczesnego Związku Radzieckiego.  Sojusz Stalina z Hitlerem nie trwał jednak długo. W  czerwcu 1941 roku i Związek Radziecki został   zaatakowany przez Niemców. Przystąpił wtedy do koalicji antyhitlerowskiej, która tworzyły m.in. Anglia, Francja i USA. W Związku Radzieckim powstała polska Dywizja im. Tadeusza Kościuszki, a następnie I i  II Armia Wojska Polskiego. Polskie oddziały, wraz Armią Radziecka podążały  na zachód wyzwalając tereny Związku Radzieckiego a następnie  polskie ziemie. W  pierwszych  dniach  1944 roku przekroczyły  w wielu miejscach Wisłę, tworząc m.in. przyczółki  frontowe – warecko-magnuszewski i puławski.  W walkach o zdobycie i utrzymanie tych przyczółków poległo kilkanaście tysięcy sołdatów radzieckich oraz  ponad tysiąc  żołnierzy WP. Największe boje toczyli Polacy pod Studziankami, gdzie walczyła m.in. Brygada Pancerna im. Bohaterów Westerplatte. Jako dowódca zwiadu walczył  na tym przyczółku Wojciech Jaruzelski.

12 stycznia 1945 roku rozpoczęła sie ofensywa zimowa. Z obydwu przyczółków ruszyły na zachód oddziały radzieckie i walczące w ich ramach – jednostki polskie.. 16 stycznia 1945 roku  został oswobodzony Radom. W pierwszych dniach maja  wojska radzieckie i oddziały polskie zdobyły Berlin  a w następnych dniach dotarły  zwycięsko do rzeki Łaby.

Ofensywa zimowa została przyśpieszona na prośbę wojennych  koalicjantów – Amerykanów i Anglików, mocno atakowanych przez Niemców w Ardenach. Walczyły tam oddziały polskie pod dowództwem gen. Andersa, m.in. pancerniacy dowodzeni przez gen. Maczka. Być może  przyśpieszenie  terminu ofensywy  zimowej  zwiększyło straty wojsk radzieckich  nie tylko w rejonie Radomia. W rejonie Radomia poległo 2674  żołnierzy radzieckich , których bezimienne  kwatery znajdują się na cmentarzu prawosławnym przy ul. Warszawskiej. Wiadomo, że w walkach tych poległ Białorusin Ilicz Fiodorowicz Klimuk, ojciec kosmonauty radzieckiego gen. lotnictwa Piotra Ilicza Klimuka. Generał  Klimuk był   dowódcą statku kosmicznego,  którym wyruszył na orbitę okołoziemską  polski kosmonauta – gen. Mirosław Hermaszewski. W przyjazdach do Radomia Mirosław  Hermaszewski towarzyszył swemu zwierzchnikowi  z kosmosu. Pozostali polegli żołnierze radzieccy spoczywają w bezimiennych nagrobkach. Taki to już żołnierski los.

 Szkoda, że wandale,, których sylwetki namierzyła radomska policja za pośrednictwem kamer monitoringu, nie rozróżniają sołdatów z wojennego poboru od obecnego samowładcy  Federacji Rosyjskiej i jego popleczników. Wielu mieszkańców Radomia, w tym kombatantów w rocznicę wyzwolenia miasta  spod okupacji hitlerowskiej, składa pod cokołami pomników i obeliskiem   wieńce i zapala znicze. Podobnie było 16 stycznia tego roku. (K)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.