pon.. gru 5th, 2022

Tygodnik Radomski

TEN KONFLIKT SZKODZI WSPÓŁPRACY

7 min read

Walka z koronawirusem  trwa już rok. W Radomskim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Tochtermana szefuje jej  dyrektor Marek Pacyna.  Panowało przekonanie, że dobrze…

Aż tu niespodziewanie i nagle, minister  zdrowia   Adam Niedzielski  zwołuje  10 marca konferencję prasową przed  budynkiem szpitala tymczasowego  przy ul. Narutownicza 20, na której jej uczestnicy usłyszeli:

Dyrektor zawieszony…

– Spotykamy się w Radomiu, w sytuacji, w której trzecia fala pandemii rozpędza się w Polsce. Dzisiejsze wyniki przekraczają już poziom 17 tysięcy zakażeń i wskazują, że mamy do czynienia z trudną sytuacją. I również ta trudna sytuacja wymaga trudnych decyzji.

– Podjąłem decyzję, żeby zawiesić dyrektora szpitala miejskiego w Radomiu, pana Marka Pacynę w pełnieniu obowiązków, a jednocześnie, korzystając z rozwiązań, które daje ustawa

covidowa wprowadzić w jego miejsce pełnomocnika

– Niestety przykład, z którym mamy do czynienia w Radomiu jest takim niechlubnym przykładem, kiedy współpraca dyrektora szpitala miejskiego z wojewodą nie układała się w najlepszy sposób. Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł przedstawił formalny wniosek z uzasadnieniem, w którym odwoływał się do sytuacji, gdzie dyrektor szpitala nie wdrażał w życie decyzji wydawanych przez wojewodę w ramach przygotowywania szpitala tymczasowego.

– Minister zdrowia musi mieć możliwość wpływania na sytuację w poszczególnych jednostkach. Bardzo się cieszę, że mam ten instrument i nie będę się bał z niego korzystać- powiedział minister zdrowia.

– Minister  zahaczył też o osobę prezydenta Radomia,  nawet sugerując, że sytuacja ma też  kontekst polityczny. – W tym znaczeniu, że właścicielem tego szpitala jest prezydent miasta. Brak było też współpracy ze strony prezydenta wspieranego przez  Koalicją Obywatelską. Przedstawiciele  opozycji nie są autentyczni, jeśli chodzi o intencje… Gdyby były dobre to ten szpital tymczasowy już  by działał – zauważył szef resortu.

Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego bardzo zdziwiła i zaskoczyła wypowiedź  ministra zdrowia. Niewiele godzin wcześniej, dzieląc się   w mediach społecznościowych  wiadomościami  o swojej działalności  informował  radomian o  inicjatywie  budowy w tym mieście  nowego szpitala, uwzględniającego również potrzeby wydziału lekarskiego utworzonego na miejscowym  Uniwersytecie Techniczno -Humanistycznym, która   uzyskała poparcie  Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja  Dudy. Miał nawet nadzieję, że  minister Adam Niedzielski dołączy do grona osób, którym inicjatywa jest bliska. -Liczę, że wkrótce osobiście będę mógł panu ministrowi przedstawić założenia tego bardzo ważnego dla radomian projektu  – zwierzał się .

W reakcji na decyzję tegoż ministra przypomniał więc, że jeszcze podczas zeszłotygodniowej wideokonferencji prasowej przedstawiciele Totalizatora Sportowego otwarcie chwalili współpracę z miastem i Radomskim Szpitalem Specjalistycznym. Najwyraźniej jednak panu ministrowi potrzebny był ktoś, na kogo można by przerzucić odpowiedzialność za narastający problem braku miejsc w szpitalach dla pacjentów chorych na covid-19. A przypominam, że to my dwa tygodnie temu, otwarcie sprzeciwiliśmy się decyzji wojewody mazowieckiego, który tuż przed nadejściem trzeciej fali pandemii zdecydował o likwidacji ponad stu łóżek cowidowych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym.

Prezydent Radosław Witkowski  oświadczył też publicznie, że decyzja ministra ma  absolutnie polityczny charakter. Jak się bowiem okazało, dla pana ministra jednym z argumentów  w tej konkretnej sprawie była także moja przynależność polityczna. Uważam, że w czasie kiedy na szali jest ludzkie zdrowie i życie wprowadzanie do dyskusji takich elementów jest nieetyczne i zwyczajnie nie na miejscu.

Na konferencji prasowej zorganizowanej 12 marca przed tymże szpitalem tymczasowym przez posłów Koalicji  oznajmił, że jako pracodawca zawieszonego przez ministra dyrektora miejskiego szpitala Marka Pacyny, staje w jego obronie. Według prezydenta Radomia, decyzja ministra jest „krzywdząca, skandaliczna, bezzasadna i polityczna”. -W sytuacji trzeciej fali pandemii destabilizuje prace Radomskiego Szpitala Specjalistycznego”. W jego ocenie, Pacyna bardzo dobrze radził sobie z zarządzaniem szpitalem na każdym etapie pandemii i ,,zdał egzamin na szóstkę”.

Zawieszony dyrektor Marek Pacyna wyjaśniał, że to nie z jego winy przedłużały się przygotowania szpitala tymczasowego. Przypomniał, że to  władze miasta  Radomia  w listopadzie ub. roku zaproponowały na siedzibę szpitala tymczasowego zupełnie nowy obiekt – Zakład Rehabilitacji. Premier Morawiecki  wyznaczył do organizacji szpitala spółkę Skarbu Państwa – Totalizator Sportowy, Marek Pacyna przyznał, że trochę czasu zabrały odbiory budynku, potem przedłużało się uzgadniania umowy między szpitalem a Totalizatorem Sportowym, bo obie strony starały się zadbać o swoje interesy. Umowa została podpisana  1 lutego.

-Był spór między nami a Totalizatorem. Chcieli nas obciążyć wszelkimi kosztami utrzymania szpitala: za ogrzewanie, wodę, energię… W końcu jednak jakoś doszliśmy do porozumienia – zwierzał się dyrektor Marek Pacyna. Odniósł się też do zarzutu ministra, że nie  skorzystał z listy wojewody z nazwiskami osób chętnych do pracy. Miejski Szpital Specjalistyczny  ma  przygotowane umowy dla 60 pielęgniarek, salowych, opiekunek medycznych. Mamy 15 lekarzy. Do końca marca jest ustalony  grafik dyżurów lekarzy – wyjaśniał Marek Pacyna na konferencji prasowej .

Posłowie KO  kontrolują szpitale

Szpital tymczasowy w Radomiu jest nieprzygotowany na przyjęcie pacjentów. Dziennikarzy poinformowali o tym 11 marca  przed  nowym  budynkiem  szpitala tymczasowego  posłowie Koalicji  Obywatelskiej: Dariusz Joński, Konrad Frysztak i Michał Szczerba. Uczynili  to natychmiast po zakończeniu przez nich kontroli w tym szpitalu tymczasowym.

Parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej  przyjechali na kontrolę do szpitala w Radomiu, m.in.  z racji  decyzji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego zawieszającą  dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marka Pacyny. Jako powód, minister Niedzielski wymienił m.in. niestosowanie się przez  zarządcę  radomskiego  szpitala  do poleceń wojewody mazowieckiego w zakresie tworzenia szpitala tymczasowego i niezadowalającą  współpracę z Totalizatorem Sportowym, koordynującym i finansującym to  ważne przedsięwzięcie.  Minister posądzał też  dyrektora o zwlekanie  z podpisaniem umowy z Totalizatorem Sportowym i nie podjęcie działań mających na celu skompletowania   personelu powstającego  szpitala tymczasowego.

Poseł KO Dariusz Joński stwierdził, że szpital tymczasowy w Radomiu nie jest gotowy, mimo że odpowiedzialny za jego organizację Totalizator Sportowy miał do dyspozycji  trzy miesiące. Parlamentarzysta zauważył, że minister zdrowia zapowiadał wcześniej, że gdy dzienna liczba potwierdzonych przypadków zachorowań na COVID-19 przekroczy 20 tys., wówczas wszystkie szpitale tymczasowe zostaną otwarte. -Dzisiaj 9 z nich jest zamkniętych, m.in.  zlokalizowane w Radomiu,  Kielcach,   Łodzi  i  Ostrołęce. Wymowny jest przykład Ostrołęki.  Przygotowanie budynku na potrzeby szpitala tymczasowego  zlecono spółce ORLEN z Płocka.  Lecznicy  w Ostrołęce brakuje   tak ważnego urządzenia, jakim jest aparatura tlenowe. To  prezes Daniel Obajtek powinien  być  zawieszony w czynnościach za niedotrzymanie terminu.

Padła też  opinia, że to raczej   szef resortu zdrowia powinien podać się do dymisji, bo nie może być  pobłażania za to, że około  600 mln zł  wydano  na szpitale tymczasowe, które nie  ratują zdrowia i życia chorych . -Pan minister Niedzielski miał tego przypilnować. Uprawia politykę, przyjeżdża do Radomia, odwołuje dyrektora szpitala, który przez rok zabezpieczał 700 łóżek, a to nie on miał budować szpital tymczasowy, tylko Totalizator Sportowy  na zlecenie  spółka Skarbu Państwa pana Sasina – zauważył Dariusz  Joński.

Według posła KO Michała Szczerby, decyzja ministra zdrowia o zawieszeniu dyrektora miejskiego szpitala w Radomiu ma charakter polityczny. -Minister Niedzielski politykuje, chce przekształcać szpitale, zabierać je samorządom i brać pod swoją pieczę. Ale po co? Dla personaliów? – pytał poseł  Szczerba. Dodał, że przykładem takiej praktyki może być odwołanie dyrektora szpitala w Radomiu i zastąpienie go pełnomocnikiem ministra.

Poseł KO Konrad Frysztak stwierdził po kontroli w szpitalu, że placówka nie jest przygotowana na przyjęcie pacjentów. -Obecnie pracownicy Totalizatora Sportowego  przygotowując pomieszczenie, skręcają meble.

Poseł Konrad  Frysztak:  Według dokumentów jakie przedstawił mu wojewoda  Konstanty Radziwiłł, od  jutra czyli   szpital tymczasowy  w Radomiu  powinien zacząć przyjmować pacjentów  covidowych. Stan jaki nam przedstawiono dowodzi, że termin ten nie będzie dotrzymany.  Nowy termin nie został bliżej określony. Zarzut czyniący dyrektora Pacynę sprawcą też jest  wyssany z palca. Dlaczego?.

Minister zdrowia Adam  Niedzielski  zamiast  kontynuować zawód menadżera   bawi się polityką. Mówiąc wprost zajął się przywłaszczaniem szpitali samorządowych przez scentralizowaną władzę. Na  zebraniu komisji zdrowia  zaprezentowano nam trzy opcje przejmowania szpitali, w tym samorządowych, powiatowych i uniwersyteckich. Uczynimy wszystko dla przestrzegania prawa.

Radni KO zapowiadają pozwy

W poniedziałek 14 marca odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu. Radni Klubu KO zapowiedzieli, że w porządku obrad znajdzie się punkt dotyczący skierowania skargi do Sądu Administracyjnego na decyzję ministra zdrowia dotyczącą zawieszenia dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

Radni stanęli w obronie dyrektora Marka Pacyny, a decyzję ministra zdrowia nazwali „skandalem”. Uważają, że zawieszenie to świadczy o prowadzonej walce politycznej kosztem zdrowia pacjentów i personelu miejskiej lecznicy.

– Wczoraj jako klub radnych KO złożyliśmy wniosek do Biura Rady Miejskiej o zwołanie w trybie pilnym sesji nadzwyczajnej – poinformowała na czwartkowej konferencji prasowej przewodnicząca klubu radnych KO w Radzie Miejskiej w Radomiu, Marta Michalska-Wilk. Termin sesji wyznaczono na poniedziałek.

Dodała, że klub radnych KO poprosił przewodniczącą rady o zaproszenie na tę sesję ministra zdrowia, wojewody mazowieckiego, przedstawiciela Totalizatora Sportowego i dyrekcji szpitala.

– Chcemy podyskutować po pierwsze o obecnej sytuacji, ale także podjąć uchwałę o skierowaniu skargi do sądu administracyjnego na decyzję ministra zdrowia w sprawie zawieszenia dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Marka Pacyny – zapowiedziała radna Michalska-Wilk.

Według przewodniczącej klubu radnych KO, środowa decyzja ministra jest skandaliczna i ma charakter polityczny. – Zawieszenie Marka Pacyny to nic innego jak próba odwrócenia uwagi od nieudolności rządu w tym trudnym czasie pandemii – oceniła. Dodała, że zawieszenie dyrektora z dużym doświadczeniem, dobrze radzącego sobie z zarządzaniem szpitalem także w okresie pandemii, jest poważnym błędem.

Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, odnosząc się do konferencji radomskich radnych, powiedział, że przepisy ustawy – na którą powołał się szef resortu zdrowia, uzasadniając zawieszenie dyrektora szpitala w Radomiu – są precyzyjne.

– Nie obawiamy się  skierowania sprawy na drogę sądową – oświadczył rzecznik Andrusiewicz. Dodał, że minister podjął decyzję dla dobra pacjentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.