sob. Lis 27th, 2021

Tygodnik Radomski

SUKCESY WYDAWNICZE NAUKOWCÓW UTH

2 min read

Informujemy, że pod redakcją Dziekan Wydziału Ekonomii i Finansów dr hab. Marzanny Lament oraz Prof. Sławomira Bukowskiego ukazała się publikacja książki Competitiveness and Economic Development in Europe. Prospects and Challanges  w jednym z najbardziej renomowanych światowych wydawnictw Taylor&Francis RoutledgePublikacja ta stanowi efekt wieloletnich interdyscyplinarnych badań naukowych prowadzonych w środowisku międzynarodowym, które zostały zainicjowane przez wyżej wspomnianych profesorów UTH Radom.

W projekcie uczestniczyli naukowcy z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Grecji, Turcji, Słowacji oraz Polski. Wśród autorów z Polski należy zauważyć udział naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.
Opublikowanie wyników badań w jednym z najbardziej renomowanych światowych wydawnictw Taylor&Francis Routledge jest wyrazem wysokiej oceny wyników badań prowadzonych na naszej Uczelni.

Książka otrzymała również wiele pozytywnych rekomendacji, które zostały opublikowane na stronie Wydawnictwa Routledge

Z książką można się zapoznać pod adresem: Competitiveness and Economic Development in Europe: Prospects and Chal (routledge.com) 

 Z kolei dr inż. Zbigniew Siemiątkowski, prof. UTH Rad. Wydziału Mechanicznego w katedrze Technologii Maszyn został współautorem książki Synthetic Sorbent Materials Based on Metal Sulphides and Oxides wydanej przez Taylor&Francis, w której podejmowany jest ważny i aktualny temat ochrony środowiska z zastosowaniem inżynierii chemicznej i nanotechnologii.

Zjawisko sorpcji pozostaje jednym z podstawowych metod usuwania z wody szkodliwych zanieczyszczeń, szczególnie w końcowej fazie procesu oczyszczania ścieków. Przedmiotem zainteresowania interdyscyplinarnego międzynarodowego zespołu autorów jest produkcja materiałów sorpcyjnych, która same w sobie musi być bardziej ekologiczna, wymagać minimalnego zużycia energii i nie pozostawiać nieprzyjaznych dla środowiska czynników. Opisane w tej książce badania skoncentrowały się na roztworach wodnych bez użycia jakichkolwiek rozpuszczalników organicznych, by zachować maksymalną ekologiczność syntezy sorbentów. Przedstawiono dane doświadczalne dotyczące syntezy mikro- i nanocząstek siarczków cynku, miedzi i kadmu; tlenków żelaza i wodorotlenku manganu.

Autorzy  tej  publikacji skupili się szczególnie na jednym z wiodących trendów w syntezie sorbentów, polegającym na modyfikacji warunków syntezy proszków, prowadzących do zmian wymiarów i morfologii mikro- i nanocząsteczek, a co za tym idzie, właściwości sorpcyjnych. Zaproponowane proekologiczne technologie syntezy wraz z modyfikacjami pozwalają uzyskiwać najmniejszym kosztem najlepszy efekt sorpcyjny, co decyduje o kluczowym ich znaczeniu dla ochrony środowiska, w szczególności dla oczyszczania ścieków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.