czw. Cze 10th, 2021

Tygodnik Radomski

STYPENDYŚCI MARSZAŁKA MAZOWSZA

4 min read

Kształcący  prawie tysiąc uczniów  Zespół Szkół Elektronicznych im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu (ul. Sadkowska 19) był  30 stycznia gospodarzem niecodziennej uroczystości. Ze stypendystami z subregionu radomskiego już  z kolei 11. edycji  przyznawania dorocznych  nagród  uzdolnionym uczniom  spotkał się wicemarszałek Rafał Rajkowski.  Po powitaniu,  w imieniu  Adama  Struzika marszałka województwa mazowieckiego i własnym, stypendystów oraz towarzyszących im dyrektorów szkół, nauczycieli i  na tę okoliczność zaproszonych   gości powiedział m.in.:

-Cieszę się, że mamy przyjemność gościć tylu młodych ludzi sukcesu. Należycie do grona najlepszych uczniów subregionu radomskiego. Jesteśmy przekonani, że pięćset złotych, które co miesiąc  przez  rok    wzbogacać będą  wasze  uczniowskie budżety, przyczyni  się do rozwijania w was  pasji naukowych i zdobywania dalszych osiągnięć, dla wielu także w szkołach wyższych.

W  bieżącym roku szkolnym  wsparcie z obydwu projektów staje się udziałem   994 najzdolniejszych uczniów z Mazowsza. Stypendium w wysokości 4.900 zł w skali roku w ramach  ,,Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”  otrzyma w tym roku  476.  uczniów klas  VII I VIII  PSP i liceów  ogólnokształcących osiągających wysokie wyniki w nauce. 518 uczniów sięgnęło po stypendia nieco wyższe (w skali rocznej 5 077 zł) za pośrednictwem  projektu pt. ,,Mazowsze-  stypendia  dla uczniów szkół zawodowych”. Stypendyści mogą je przeznaczać na udział w kształcących zajęciach – warsztatach, kursach zawodowych, konferencjach naukowych, wycieczkach, także na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego, fotograficznego czy książek. Warunkiem otrzymania stypendium są też ponad przeciętne wyniki w nauce.  

 W okresie 11. lat stypendia otrzymało 8607 uzdolnionych uczniów województwa mazowieckiego . Samorząd województwa mazowieckiego przeznaczył  na nie ponad  41 mln zł pochodzących w około  80 procentach  z funduszy     unijnych.

204 stypendystów obydwu kategorii szkół uczy się w roku szkolnym 2019/2020 w 46 placówkach  oświatowych subregionu radomskiego.  32. stypendystów  uczyniło  rekordzistą w subregionie radomskim  właśnie Zespół Szkół Elektronicznych w Radomiu Tylko o 2.  roczne  nagrody   mniej   fundatorzy  przyznali   uczniom  VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Otrzymało je też po 14. uczniów IV LO im. Tytusa Chałubińskiego w Radomiu i Zespołu Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze, 13 – tu z Zespołu Szkół Rolniczo- Technicznych w Zwoleniu, 10. z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu. Po 9. stypendiów marszałka Mazowsza przyniosło splendor uzdolnionym dziewczętom i chłopcom z Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu oraz PSP nr 14 i 34 w Radomiu.

Wicemarszałek Rafał Rajkowski i gospodarz spotkania dyrektor Konrad Witkowski wręczyli zaświadczenia o przyznaniu stypendiów marszałka także występujących w mundurach leśników 7. uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce- Letnisko, 5. z PSP nr 23 w Radomiu. Otrzymało je także po 4. uczniów z I LO w Radomiu, z Zespołu Szkół Ekonomicznych w tym mieście oraz z PSP nr 15 w Radomiu, 3. uczniów  z PSP im. Marszałka J. Piłsudskiego w Jedlni- Letnisku. Po dwa trafiły do: I LO w Szydłowcu, LO im. M. Kopernika w Iłży, Zespołu Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach, Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego ,,Hubala” w Chlewiskach oraz PSP nr 3 i 24 w Radomiu.

Stypendia stały się udziałem pojedynczych uczniów z LO im. AK w Białobrzegach, LO  im. M. Dąbrowskiej w Pionkach, I LO, II LO i III LO w Radomiu, LO im. J. Kochanowskiego w Zwoleniu, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im. St. Staszica w Białobrzegach, ZS Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Iłży, Zespołu Szkół nr 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach, Zespołu Szkół  Agrotechnicznych  i Gospodarki Żywnościowej w Radomiu, Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Radomiu, Niepublicznej Szkoły Podstawowej ,,Siódemka” w Białobrzegach oraz Publicznych Szkół Podstawowych  w Cerekwi,  Gąsawach Rządowych, Gniewoszowie, Iłży, Jedlińsku, im. M. Konopnickiej w Mazowszanach , nr 1 i  nr 5  w Pionkach  z Oddziałami   Integracyjnymi i Sportowymi , nr 1  i  nr 6  z Oddziałami  Integracyjnymi w Radomiu, nr 15 w Radomiu  oraz PSP  w Starej Błotnicy.

-Osiągnięcia  stypendystów z liceów ogólnokształcących, szkół zawodowych i  PSP województwa mazowieckiego są imponujące. Mimo młodego wieku wiedzą czego chcą, mają sprecyzowane plany na przyszłość . Warto ich doceniać i nagradzać – stwierdził po spotkaniu wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Konrad Witkowski dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu, wyrażając zadowolenie z przyznania  rekordowej liczbie tj.  32 uczniom stypendiów, nazywanych też nagrodami marszałka, powiedział, że przed rokiem było podobnie. Do Zespołu uczęszcza w tym roku już 969 uczniów, w związku z reformą oświaty, przybyły szkole dwa roczniki klas pierwszych. Kształcimy uczniów w  specjalnościach wskazywanych przez rynek pracy, przez pracodawców . Najbardziej poszukiwani, nawet rozchwytywani są nasi absolwenci o specjalnościach: technik automatyk, technik elektronik, technik programista lub teleinformatyk i informatyk.

Po zakończeniu ceremonii wręczania zaświadczeń o przyznaniu rocznych stypendiów ponad  100- osobowej grupie uczniów z subregionu radomskiego, wielu z nich prosiło wicemarszałka Rafała Rajkowskiego o pozowanie do pamiątkowych zdjęć. Przebieg uroczystości także na załączonych fotkach. Mieczysław Kaca

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.