wt.. cze 6th, 2023

Tygodnik Radomski

SPOTKANIE DZIAŁACZY RUCHU LEWICOWEGO – WSZYSTKICH POKOLEŃ

4 min read

Mimo upałów, sezonu urlopowego i wakacji, w środowisku radomskiej lewicy odbywają się interesujące spotkania. W maju i czerwcu w pięciu kolach Nowej Lewicy, odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze Nowej Lewicy. Powiększyły one swój stan liczebny i wprowadziły do zarządów przedstawicieli Wiosny, która dokonała fuzji z dotychczasowym Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W mieście  organizowane były też konferencje prasowe m.in. z okazji Dnia Matki i na temat  mieszkalnictwa, które lewica nie traktuje jako  towar, lecz prawo socjalne  należne rodzinie  lub  człowiekowi.  27 czerwca zorganizowali konferencje prasowa przedstawiciele Młodej Lewicy, a  dwa dni później Zarząd Rady Miejskiej  Nowej Lewicy zaprosił seniorów do swej siedziby przy ul. Żeromskiego  31.  W ten sposób aktywiści Nowej Lewicy starają się dotrzeć do wszystkich pokoleń radomian,  rozpoczynając od nastolatków i sięgając aż po bardzo zaawansowanych wiekiem seniorów.

Przewodniczący Rady Miejskiej Nowej Lewicy Waldemar Kaczmarski przyznał, że inicjatywę zaproszenia seniorów środowiska lewicowego podpowiedziało Zarządowi  Rady Miejskiej Nowej Lewicy obejrzenie było  filmu o działalności nurtu lewicowego  po zmianach ustrojowych w Polsce  prezentowanego  m.in. na spotkaniu  z okazji 25 – lecia Konstytucji RP, w której opracowaniu i uchwaleniu  polska  lewica i jej działacze mieli duży udział, w tym Aleksander Kwaśniewski, pełniący  urząd Prezydenta RP przez dwie kadencje. Prowadzący telewidzów przez  czas sukcesów i i potknięć polskiej lewicy w tym Sojusz Lewicy Demokratycznej- Krzysztof Janik i Danuta Waniek nie   pominęli  tak ważnych  wydarzeń, jak przystąpienie Polski do Unii Europejskiej czy też   do NATO.  Nie kryli przy tym błędów polegających m.in. na  czasami skutecznym  rozczłonkowywaniu  jednolitej struktury partyjnej czy też   pomyłek personalnych w rodzaju zgłoszenia   Magdaleny Ogórek- kandydatką  na prezydenta RP. SLD  osłabiła też śmierć  w katastrofie smoleńskiej Jerzego Szmajdzińskiego pewnego kandydata tej partii na Prezydenta  RP oraz  posłanek  – Jolanty Szymanek Deresz i Izabeli Jarugi Nowackiej. Prezentacja tego filmu była właściwym  wprowadzeniem do  rozmów, jakie w ramach programu spotkania i  jeszcze żywszych, kuluarowych,  były prowadzone.

Waldemar Kaczmarski poinformował też  przybyłych seniorów  lewicy z działaniami, jakie on i grupa aktywu podjęła w ostatnich trzech latach w dziele utrzymania i odbudowy struktur, zanim  nastąpiło zjednoczenie SLD i  Wiosny. Doszło do tego,  że radomska lewica nie ma żadnego radnego w  samorządzie  miasta . Radni PiS nie udzielają zaufania i  absolutorium  prezydentowi miasta wywodzącemu się z Platformy Obywatelskiej. Szkodzi to rozwojowi  Radomia. W tej trudnej sytuacji, zdroworozsądkowa  lewica  czyni  wszystko, by wzmocnić w mieście swój udział. Jest tuż nami Patryk Fajdek- Wiceprzewodniczący i  Marek Ratuszyński – Sekretarz oraz  Mirek Ciura, który objął funkcję przewodniczącego Komisji Historycznej, jednej z dziesięciu powołanych do ożywienia i uaktywnienia  wszystkich dziedzin działalności Nowej Lewicy, skupionej w 5. kołach, dostosowanych   do okręgów wyborczych, zarówno samorządowych, jak i parlamentarnych. Nadrzędnym celem jest powrót do samorządu. Dopracowaliśmy się   w okresie pandemii  zmodernizowanej  siedziby lewicy. Ta siedziba będzie służyć  wszystkim, młodej generacji i seniorom. Doświadczeni seniorzy dużo mogą nam pomóc. I o to prosimy .

Z kolei wiceprzewodniczący Patryk  Fajdek  nadmienił, że doświadczenie  Waldemara Kaczmarskiego i grupy działaczy SLD   wiele uczyniło  dla  wystartowania Nowej Lewicy. To doświadczenie  dotyczy nie tylko okresu po zmianie ustroju, w którym SLD miało  swego prezydenta, ale też  tzw. czasów minionych, które postawiły kraj, w tym i Radom – na nogi. Młodsze pokolenie, które reprezentuje, nie może i nie będzie odcinać się od korzeni. Cieszę się z waszej obecności. Mam prośbę, byście zostali z nami na dłużej, służąc cennym  doświadczeniem młodszym, stawiającym pierwsze kroki w polityce.

Rozmowy podjęte w ramach programu spotkania, a następnie  kuluarowe, wniosły  wiele  dobrego i z pewnością przyniosą wiele pożytku w bliskiej i dalszej perspektywie. Wśród przybyłych widzieliśmy m.in. . Edwarda Jędruszewskiego, Danutę Grabowską, Czesława Kota, Marka Stępnia, Andrzeja Szmigla, Leszka Słomkowskiego, Ireneusza Fazana , Jana Pszczołę, Zenona Krawczyka i wielu, wielu innych. Będzie z pewnością dużo okazji i sposobności żeby o tym informować. O  spotkaniu wiele mówią  załączone fotki. (mk)

Spotkanie otwiera Waldemar Kaczmarski
Swój pogląd prezentuje Patryk Fajdek
Dyskusję rozpoczął Andrzej Szmigiel
Swój pogląd przedstawił Paweł Zawodnik
Nie zabrakło wypowiedzi pań
Jeden z głosów w dyskusji
Do pisania biografii zachęcał Mirosław Ciura – Przewodniczący Komisji Historycznej Nowej Lewicy
Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.