śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

Ruszyło głosowanie w Budżecie Obywatelskim Mazowsza! 

6 min read

Można już głosować w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. To mieszkańcy regionu radomskiego zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane. Turniej dziecięcej piłki nożnej, instalacja holograficzna, festiwale, szkolenia dla kierowców czy budowy i przebudowy chodników to tylko część z aż 27 propozycji zgłoszonych w regionie radomskim. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł. Głosowanie na stronie bom.mazovia.pl potrwa do 30 czerwca.

Do trzeciej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 329 projektów. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 174 z nich, w tym 27 z regionu radomskiego. To właśnie na nie mieszkańcy mogą oddać swój głos.

Jak podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski, duża liczba zgłoszonych projektów pokazuje, że budżet obywatelski cieszy się coraz większym zainteresowaniem Mazowszan. – Każda edycja pokazuje, że mieszkańcy naszego województwa mają wiele ciekawych pomysłów i chcą decydować o tym, co dzieje się wokół nich. W tym roku wśród 27 projektów z regionu radomskiego, które przeszły pozytywną ocenę merytoryczną mamy dużą różnorodność – od projektów infrastrukturalnych, przez edukacyjne, aż po licznie reprezentowane pomysły kulturalne. Zachęcam do zapoznania się z tymi propozycjami i głosowania na te najlepsze i najciekawsze. Wszystko jest w Państwa rękach.

Jak oddać głos w Budżecie Obywatelskim Mazowsza?

To, które projekty zostaną zrealizowane, zależy od mieszkańców Mazowsza. Głosować można na bom.mazovia.pl do 30 czerwca br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować będzie można za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów będą mogły oddać głos w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2023 r. Na ten cel władze regionu zarezerwowały 25 mln zł. Wszystkie projekty znajdują się na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

27 projektów z regionu radomskiego

W regionie radomskim pozytywną ocenę otrzymało 27 projektów. Ich wartość to w sumie ponad 6,4 mln zł.

Leszek Przybytniak, radny województwa mazowieckiego, przewodniczący sejmikowej komisji rolnictwa i terenów wiejskich zachęca do głosowania na najciekawsze z nich. – Mieszkańcy regionu radomskiego zgłosili najwięcej, bo aż 50 projektów do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Aż 27 z nich pozytywnie przeszło ocenę. Dzięki temu mamy bardzo duży wybór i wiele ciekawych pomysłów. A wśród nich festiwale, turnieje i warsztaty. Są też projekty infrastrukturalne. Jestem pewny, że każdy znajdzie projekt, na który będzie mógł zagłosować.

Do 30 czerwca głosować można na jeden z poniższych projektów:

 1. Apteka kultury (65 000 zł),
 2. „Szydłowiec Cup 2023 – Międzynarodowy turniej dziecięcej piłki nożnej” (89 000 zł),
 3. „Przystanek Relacje 2.0” – program wychowawczo-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży podregionu radomskiego (150 000 zł),
 4. Młodzi duchem artystycznie (107 000 zł),
 5. Radomski festiwal ogrodów 2023 (100 000 zł),
 6. [R]ewolucje bez barier – warsztaty artystyczno-multimedialne dla młodzieży z regionu radomskiego, których efektem będzie zrealizowanie filmu fabularnego dotykającego problemów osób z niepełnosprawnością ruchową (200 000 zł),
 7. Festiwal Fosa Fest Szydłowiec (122 000 zł),
 8. Uczymy ratować! – szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców miasta Radomia (194 500 zł),
 9. Profilaktyka higieny jamy ustnej u dzieci w wieku przedszkolnym 4-6 lat na terenie miasta Radomia (150 150 zł),
 10. Od pola do stołu (136 080 zł),
 11. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (150 000 zł),
 12. Szlakiem literatury i sztuki po Radomiu i okolicach (35 000 zł),
 13. Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu (100 000 zł),
 14. Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez zakup i montaż platformy o napędzie elektrohydraulicznym (32 700 zł),
 15. Zielona Czytelnia przy Bibliotece Pedagogicznej w Radomiu (220 000 zł),
 16. „Ślachetne zdrowie” – czarnoleska tężnia solankowa (400 000 zł),
 17. Instalacja holograficzna w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu (25 000 zł),
 18. Biblioteka przyszłości (74 900 zł),
 19. Modernizacja własnego ujęcia wody pitnej i Budynku Hydroforni w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. w Radomiu (976 620 zł),
 20. Przebudowa drogi wraz z chodnikami i miejscami parkingowymi (950 000 zł),
 21. Zręczne Asy – zdrowo-sportowo-antycovidowo. Organizacja na terenie subregionu radomskiego trzech turniejów piłki ręcznej oraz promocja zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia (65 000 zł),
 22. Vlogatorium, czyli Mazowieckie Laboratorium Nowych Mediów (600 000 zł),
 23. Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25-59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy (196 000 zł),
 24. II Międzynarodowy Festiwal Muzyczny PION(ki) KULTURY „Black Vinyl Classic” (200 000 zł),
 25. Przyjazne i ekologiczne otoczenie szpitala Krychnowice (800 000 zł),
 26. Festiwal gier i zabaw towarzyskich 2023 (135 000 zł),
 27. FREE(RA)DOM FESTIWAL 2023. III Edycja (200 000 zł).

Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 47 o charakterze ogólnowojewódzkim. Ich wartość to w sumie ponad 19 mln zł. Wśród inicjatyw, które zostały poddane pod głosowanie mieszkańców znalazły się m.in.: obóz dla dzieci na Mazowszu, mazowiecki festiwal smaków, szkolenia z pierwszej pomocy, mobilne VR studio, warsztaty i wycieczki dla dzieci i młodzieży.

Jak zauważa Sara Michalska, zastępca dyrektora departamentu organizacji urzędu marszałkowskiego, w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza do głosowania trafi najwięcej projektów z obszarów: promocja i ochrona zdrowia (23 proc.), kultura i ochrona zabytków (23 proc.) oraz edukacja publiczna (22 proc.). – Przez swoje projekty mieszkańcy województwa zgłaszają nam bieżące potrzeby związane między innymi z powrotem do normalności po izolacji spowodowanej pandemią. Wyraźnie widzimy potrzebę integracji, odbudowy więzi międzyludzkich, zadbania o swoje zdrowie oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym Mazowsza oraz wszelkich inicjatywach rozwojowych. Cieszy nas coraz większa różnorodność zarówno projektów, jak i odbiorców, do których projekty są kierowane. Silną reprezentację w tym roku stanowią nie tylko dzieci i młodzież, ale również seniorzy.

Radomskie projekty w I edycji BOM

W pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy wybrali do realizacji osiem projektów z podregionu radomskiego:

 1. Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach;
 2. „Na musicalowo” – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne, których efektem będzie realizacja filmu muzycznego;
 3. „Elektroradiologia na czasie” – doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu;
 4. Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat;
 5. Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu;
 6. Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 – 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy;
 7. Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej;
 8. Muzealny mini ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji.

Radomskie projekty w II edycji BOM

W ubiegłym roku Mazowszanie do realizacji wybrali dziewięć radomskich projektów:

 1. Ciąg pieszo-rowerowy Jasieniec-Mariampol przy drodze Nr 730;
 2. FREE(RA)DOM FESTIVAL;
 3. Doposażenie SWPZZPOZ im dr Barbary Borzym w Radomiu przy ul. Krychnowickiej 1 w niezbędny sprzęt medyczny;
 4. Festiwal gier i zabaw towarzyskich;
 5. Przyjazne ogrodzenie szpitala w Krychnowicach;
 6. „BEZPIECZNE ZEBRY W RAJCU PODUCHOWNYM”, oświetlenie przejść dla pieszych na DW737;
 7. Muzeum Malczewskiego przyjazne osobom niewidomym;
 8. Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ulicy Mickiewicza w mieście Pionki;
 9. Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego – „Rock na Zamku”.

Część z nich została już zrealizowana, a pozostałe są w trakcie realizacji. Jednym z nich jest projekt „Muzealny mini ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji”. Dziedziniec przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu przeszedł modernizację. – Został ożywiony – mówi dyrektor muzeum Leszek Ruszczyk. – Jest mini wirydarz, himera, z którą możemy kontemplować o sztuce, domek dla owadów, a przede wszystkim jest roślinność i mała infrastruktura. Są lampy, ławeczki, na których można usiąść i odpocząć oraz stoliki do szachów. Miejsce wyszlachetniało, wypiękniało, ale jest to dopiero jeden z etapów, przed remontem całego kompleksu.

Z nowego miejsca mogą korzystać mieszkańcy regionu. Będą się tu odbywać spotkania, koncerty, imprezy cykliczne, a także edukacja dzieci i młodzieży.

Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej bom.mazovia.pl, a także na profilu FB Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Wyniki tegorocznej edycji BOM zostaną ogłoszone do 11 lipca br.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.