nie. Maj 9th, 2021

Tygodnik Radomski

Radomski Szpital Specjalistyczny informuje (stan na 16 marca)

1 min read

Radomski Szpital Specjalistyczny wdrożył zalecenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące przygotowania dodatkowych, rezerwowych miejsc na wypadek potrzeby przyjmowania chorych z pozytywnym wynikiem zakażenia koronawirusem.

Pacjenci oddziału ginekologiczno-położniczego, dziecięcego i wewnętrznego, w zależności od stanu zdrowia, zostali wypisani do domu lub też przeniesieni do innych szpitali. Oczywiście oddziałem, na który w pierwszej kolejności będą trafiali pacjenci z potwierdzeniem zakażenia koronawirusem pozostaje oddział obserwacyjno zakaźny.

Radomski Szpital Specjalistyczny przypomina jednocześnie, że wciąż obowiązuje zakaz odwiedzin chorych przebywających w szpitalu.

Odwołane zostały przyjęcia planowe. Została zawieszona działalność poradni specjalistycznych za wyjątkiem przyjęć w stanach nagłego zachorowania w poradniach: Chirurgii Ogólnej, Ortopedycznej, Urologicznej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej.

W poradniach specjalistycznych, w których przyjęcia zostały zawieszone, pacjentom będącym w trakcie leczenia (dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia) lekarze będą udzielać porad za pośrednictwem systemów teleinformatycznych  lub systemów łączności.

Rehabilitacja przyłóżkowa, prowadzona przez pracowników Zakładu Rehabilitacji w oddziałach szpitalnych, będzie kontynuowana. Pozostałe przyjęcia realizowane w trybie ambulatoryjnym zostają wstrzymane. /źródło: radom.pl/

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.