śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

PSL MA PLAN

3 min read

Niska inflacja, dobrowolny ZUS, tanie – energia i żywność oraz  więcej  środków  na inwestycje. Takie m.in.   zamierzenia  proponuje Polskie Stronnictwo Ludowe . Poseł Mirosław Maliszewski  informował o tym na konferencji prasowej w Radomiu, w której uczestniczyło wielu  aktywistów , w tym  samorządowców Stronnictwa. Konferencję  otworzył  Adam Duszyk- prezes ZM PSL w Radomiu.

Ważnym  zadaniem  stronnictwa   ma  być obniżenie  inflacji. Dopomoże w tym  likwidacja podatku Belki, zastosowanie  przy korzystaniu z kredytów i obligacji z NBP o zerowej marży, przy   15% oprocentowaniu. .

– Chcemy, aby każdy Polak mógł umieszczać swoje lokaty w obligacje państwowe, nie tylko wybrane jednostki – dowodził  poseł  Mirosław Maliszewski – Ponadto podatek Belki jest dziś zbyt dużym obciążeniem dla kieszeni Polaków, który dodatkowo powoduje inflację. 

Konieczne jest też zwiększenie inwestycji. Polskie Stronnictwo Ludowe opowiada się za  dobrowolnością  w korzystaniu z usług  ZUS, ulgą budowlano-remontową, zakończeniem sporu z Unią Europejską, apolitycznym wymiarem sprawiedliwości i pokojem legislacyjnym.

– Sugerujemy, aby przedsiębiorcy sami mogli decydować jaką składkę
„zusowską” chcą płacić – mówił  poseł Maliszewski – Ulga budowlano-remotnowa ma zachęcić Polaków do przeznaczania oszczędności na inwestycje, a nie sprawy konsumpcyjne. W kwestii apolityczności wymiaru sprawiedliwości – widzimy, że dziś, po siedmiu latach rządów PiS-u z reformy sądownictwa nie wyszło nic dobrego. Najważniejsze kwestie są wciąż niezałatwione, to m.in. ciągłość trwania procesów sądowych, która się wydłużyła, a nie skróciła. Polacy muszą wciąż wnosić zabezpieczenia i kaucje kiedy chcądzyskać należne im  

W realizacji planu uzyskania taniej energii PS proponuje uwolnienie energii z jej odnawialnych źródeł , rekompensatę energetyczną dla przedsiębiorców i gospodarstw domowych, dopłatę do węgla, oleju opałowego, peletu, ekogroszku  i … Orlen paliwowy, a  nie rozrywkowy.

– Udział odnawialnych źródeł energii w jej produkcję w Polsce jest niewystarczający. Jesteśmy mocno uzależnieni od produkcji energii z węgla, gazu, ropy naftowej, co w obecnej sytuacji politycznej za wschodnią granicą powoduje, że Polacy płacą ogromne koszty energii – przekonywał poseł  Mirosław Maliszewski – Proponujemy, aby Orlen zajął się tym, do czego został stworzony i powołany – handlem paliw, aby nie był to koncern medialno-rozrywkowy tak jak to jest dzisiaj – przejmując określone podmioty na rynku, dopłacając do ich funkcjonowania, tylko po to, żeby realizować politykę rządową.

W rozumieniu PSL-u do  obniżenia cen żywności, przyczynić się mogą dopłaty do tony nawozów, a nie do hektara, korytarze eksportowe z Ukrainy i  narodowy program retencji, gdyż  Polska staje się pustynią..

– Chcemy dopłacać efektywnym rolnikom, a nie tylko tym, którzy mają ziemię. Chcemy wprowadzić też tzw. korytarze i system kaucyjny w kwestii importu zbóż z Ukrainy do krajów Afryki Północnej – argumentował Mirosław Maliszewski – Chodzi o to, aby zboże z Ukrainy nie trafiało na polski rynek i nie zaniżało cen zbóż. W praktyce wygląda to tak, że importer na granicy wpłaca kaucję, która oddawana jest mu przy wyjeździe z naszego kraju – skutkowałoby to tym, że zboże trafiałoby na potrzebujące rynki, a nie do nas – objaśnia  poseł Maliszewski- Ponadto mówimy też o tym, aby pilnie uruchomić program retencji, czyli budowy małych zbiorników wodnych, stawów, aby uprościć w tym zakresie przepisy i żeby rolnicy mogli wodę opadową z okresów zimowych zatrzymywać, a latem kierować ją na swoje pola – przekonywał na konferencji prasowej w  Radomiu poseł Mirosław Maliszewski. Oprac. (k).

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.