śr. Maj 12th, 2021

Tygodnik Radomski

Port lotniczy w Radomiu dziejowym prezentem (dodatkowo prezentacja)

4 min read

Interesujący, konkretny przebieg miała konferencja prasowa zorganizowana  2 . czerwca na placu budowy drogi startowej  Pasażerskiego Portu Lotniczego Warszawa – Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca  1976 rok. Mariusz Szpikowski Prezes  inwestora czyli Przedsiębiorstwa  Państwowego “Porty Lotnicze” poza licznie przybyłymi dziennikarzami  zaprosił na nią wykonawców robót prowadzonych  na lotniku w Sadkowie oraz ważnych gości   czuwających  nad   prawidłową   realizacją inwestycji  oczekiwanej nie tylko przez władze  i mieszkańców regionu radomskiego lecz także rozwijającą się branżę lotniczą. Gości i przedstawicieli firm wykonawczych   poprosił o podzielenie się  z przedstawicielami redakcji opiniami na temat tego ważnego przedsięwzięcia rozwojowego. Osobiście też chętnie   dzielił się posiadaną  wiedzą  na temat przygotowań, przebiegu  i pożytku społecznego  kojarzonego  z  inwestycją prowadzoną w Radomiu. Materiału wystarczy   na  wiele ciekawych publikacji.

Roboty wydłużające do 2,5 km i przebudowujące drogę startową oraz związane z budową  nowoczesnego  terminala o powierzchni  30 tys. metrów  kwadratowych  zagospodarowują   około  400 mln zł. Droga startowa ma być gotowa już w październiku  tego roku a terminal – wiosną  2022 roku. Jego stan tzw. surowy zobaczymy  na  lotnisku późną  jesienią tego roku.
Prezes Mariusz Szpikowski poinformował o   czterech kolejnych  przetargach wartości  ponad 200 mln złotych.
Przetargi obejmują m.in.  prace z zakresu: układu drogowego, obiektów kubaturowych, płyty postojowej oraz  dwuczęściowej  drogi kołowania (części zachodnia i  wschodnia). Poinformujemy o tym  szczegółowiej odrębnie.

– Najgorszym szkodnictwem, jaki można sobie wyobrazić, byłoby likwidowanie, odstąpienie od inwestycji z powodu pandemii koronowirusa. Lotnisku   w Radomiu to nie grozi. Jest ono przykładem   napędzania krajowej gospodarki, kreującej wzrost i jego podstawy  na wiele lat. Dla tego regionu, takich kołem zamachowym będzie właśnie lotnisko w Radomiu – stwierdził Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 Z kolei poseł Parlamentu Europejskiego  Adam Bielan wspierający  inicjatywie budowy  lotniska  od początku  przypomniał, że lotnisko w Radomiu jest nie tylko ważne dla naszego regionu, ale również dla całego kraju. – To lotnisko będzie  uzupełniającym, najpierw dla Warszawy, a później dla Centralnego Portu Komunikacyjnego. Cieszymy się więc z tak szybko postępujących prac, które wyprzedzają nawet harmonogram, ale i z kolejnych przetargów, które są ogłaszane – powiedział.

– Kiedy w różnych krajach były kryzysy, to właśnie inwestycje w infrastrukturę, stawały się  początkiem odbudowy potencjału gospodarczego i ta inwestycja, największa  na ziemi radomskiej w 30-leciu uzyskania przez Polskę  suwerenności jest motorem napędowym dla tego regionu – przypomniał poseł Marek Suski. Przy okazji podkreślił pożyteczną  współpracę z wojskiem i podziękował prezesowi Szpikowskiemu zaangażowania. Lotnisko jest na pewno szansą dla radomian, na znalezienie wysoko płatnych miejsc pracy i kształcenie studentów w Radomiu na kierunkach, zapewniających  portowi pasażerskiemu  wykwalifikowanej, młodej  kadry  –  informował poseł PiS, Marek Suski.

Z kolei poseł Andrzej Kosztowniak zauważył, że  towarzyszy nam słońce dosłownie i w przenośni świecące nad radomskim lotniskiem. -Cieszymy się z tego, że już 400 mln zł, zostało zainwestowane w port w Radomiu, a kolejne 200 mln, potwierdzą  przetargowe umowy. To pokazuje perspektywę lotniska, rozwoju miasta i całego regionu. Dziękuję wszystkim za tę dynamikę prac.

– Kluczem do rozwoju i sukcesu lotniska w Radomiu jest to, że po raz pierwszy, w powojennej historii Polski, planując inwestycję,  myślano o  sieci wzajemnych powiązań, pomiędzy systemem drogowym, kolejowym a transportem lotniczym. Będzie to służyło  zasilaniu tego lotniska i sprawi, że stanie się ono bardzo silnym węzłem komunikacyjnym – akcentował prezes PPL, Mariusz Szpikowski. Udokumentował to przeprowadzoną przebudową  krajowej drogi  nr 7 , zamierzoną przebudową trasy S12 oraz robotami modernizującymi linię kolejową wiodącą z Warszawy do Radomia i dalej na południe. I odwrotnie z południa w kierunku stolicy – przez Radom. Radom położony na  skrzyżowaniu tak ważnych  dróg może na tym bardzo skorzystać,  gospodarnie włączając się do dokonujących się zmian rozwojowych. Jest to historyczny prezent dla tego miasta. Lotnisko pasażerskie w  Radomiu rozwinie i usprawni połączenia z krajem i światem nie tylko mieszkańcom Radomia oraz okolicznych gmin i powiatów. Będzie bardzo przydatne także dla ludności  znacznych  obszarów sąsiednich województw – informował  Prezes PPL.  (M.K.)

PREZENTACJA PLACU BUDOWY PORTU LOTNICZEGO W RADOMIU

Budowa Portu Lotniczego Warszawa- Radom im. Bohaterów Radomskiego Czerwca 1976 roku  nazywana  roboczo Rozbudową  Lotniska  Radom – Sadków już  zaawansowana. Znane są  nie  tylko  terminy i koszty realizacji poszczególnych  zadań i obiektów oraz  ich  projekty. Są ich dziesiątki . Najbardziej zaawansowana jest  budowa głównego pasa drogi startowej.  Inwestor,  projektanci  i wykonawcy  zadbali  też o  dokumentowanie  w formie  załączanych wizualizacji do dokumentacji  technicznej  oraz  pokazywanie    wykresów ,  dat, liczb i  fotografii  towarzyszących  realizacji  ważnych obiektów użytkowych,  agregatów,  budynków usługowych itp.  Informujemy o tym w wersjach  internetowych i wydaniach papierowych Tygodnika Radomskiego.

Zawarte w prezentacji przygotowanej przez  inwestora czyli Przedsiębiorstwo Państwowe ,,Porty Lotnicze”  (PPL) informacje  o Porcie Lotniczym Warszawa  – Radom budowanym  na znacznej  części  terenów dawnego lotniska wojskowego ,,Sadków” dają wyobrażenie o jego randze, nowoczesności i walorach użytkowych, bardzo  ważnych dla kraju, regionu, jak też samego Radomia.

Koszt  realizacji całego  zadania inwestycyjnego  wyniesie około  600 mln zł. Przekazanie   pasażerskiego portu lotniczego do u żytku nastąpi ć ma w połowie 2022 roku.

Zachęcamy Internautów  do wnikliwego oglądu prezentacji.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.