sob.. cze 3rd, 2023

Tygodnik Radomski

Port Lotniczy Radom-Warszawa czeka na chętnych do pracy

5 min read

Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” szuka pracowników na stanowiska na powstającym w Radomiu lotnisku. Praca czeka na specjalistów z różnych branży. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd tych ofert. Warto sprawdzić, może znajdziesz nową pracę. Większość ofert można składać do końca roku, ale z jedną warto się pośpieszyć.   

Manager ds. inwestycji w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

· Koordynacja procesu przygotowania i realizacji odbiorów robót budowlanych;

· Wspomaganie procesów pozyskiwania i opiniowania dokumentacji projektowych (w tym powykonawczych) i innych dokumentów, dla zadań inwestycyjnych wg procedur wewnętrznych Przedsiębiorstwa;

· Prowadzenie bieżącej korespondencji i archiwizacja dokumentacji inwestycyjnej;

· Współpraca z pozostałymi komórkami Przedsiębiorstwa w zakresie formułowania zadań i ich procedowania;

· Współpraca z podmiotami zewnętrznymi min. w obszarze decyzji administracyjnych.

PPL oczekuje:

· Wykształcenia wyższego o profilu budowlanym;

· Minimum 3 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;

· Znajomości przepisów Prawa Budowlanego i przepisów administracyjnych związanych z budownictwem;

· Znajomości pakietu MS Office, w tym MS Project na poziomie min. dobrym;

· Umiejętności planowania i podejmowania decyzji, rzetelności, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, bardzo dobrej organizacji pracy i planowania i zdolności pracy w zespole.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 17.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Specjalista branży sanitarnej w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

· Zapewnienie sprawności eksploatacyjnej sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz technologicznych z uwzględnieniem wymogów środowiska oraz zapewnienie ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody do obiektów kubaturowych;

· Utrzymanie stałej sprawności technicznej obiektów, sieci i urządzeń wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci cieplnej;

· Utrzymanie systemów magazynowania i separacji ścieków deszczowych zawierających glikol, powstających w procesie odladzania samolotów;

· Przeglądy i czyszczenie studni kanalizacji deszczowej, wpustów ulicznych i ścieków liniowych oraz sączków odwadniających konstrukcje estakad;

· Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji eksploatowanej infrastruktury.

PPL oczekuje:

· Wykształcenia wyższego technicznego, mile widziane wykształcenie o specjalności inżynieria środowiska;

· Min. 3 lat doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;

· Znajomości pakietu MS Office, mile widziana znajomość AutoCad, MS Project;

· Prawo jazdy kat. B;

· Uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

· Znajomości języka angielskiego na poziomie podstawowym;

· Samodzielności, rzetelności, komunikatywności, terminowości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i stosowania odpowiednich przepisów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 31.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Specjalista branży konstrukcyjno-budowlanej w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

· Prowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego przyporządkowanej infrastruktury;

· Udział w odbiorach i przejmowaniu do eksploatacji nowych systemów, budynków i obiektów budowlanych w przyporządkowanym obszarze;

· Wsparcie przy nadzorze technicznym dla kierowników działów nad prowadzeniem okresowej kontroli stanu technicznego eksploatowanej infrastruktury;

· Opiniowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych systemów i urządzeń.

PPL oczekuje:

· Wykształcenia średniego technicznego, mile widziane wykształcenie o specjalności budownictwo;

· Min. 3 lat doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;

· Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń – specjalność konstrukcyjno-budowlana;

· Prawo jazdy kat. B; ? Mile widziana znajomość pakietu MS Office, AutoCad i MS Project;

· Samodzielności, rzetelności, komunikatywności, terminowości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i stosowania odpowiednich przepisów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 31.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Specjalista branży drogowej w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

· Utrzymywanie stałej sprawności technicznej dróg startowych oraz dróg kołowania, płyt postojowych samolotów, dróg technicznych i samochodowych w okresie całego roku;

· Utrzymywanie należytego stanu technicznego oznakowania poziomego i pionowego dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych samolotów i dróg samochodowych;

· Rekultywacja terenów zielonych w obrębie lotniska oraz odtwarzanie nawierzchni sztucznych i trawiastych po usunięciu awarii;

· Wykonywanie bieżących przeglądów, usuwanie usterek, czyszczenie i naprawy powierzonej powierzchni i infrastruktury oraz realizacja przeglądów prewencyjnych.

PPL oczekuje:

· Wykształcenia średniego technicznego, mile widziane wykształcenie o specjalności budownictwo (mosty i drogi);

· Min. 1 rok doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;

· Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń – specjalność inżynieryjno-drogowa;

· Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń – specjalność inżynieryjno-mostowa lub konstrukcyjno-budowlana;

· Prawo jazdy kat. B; ? Mile widziana znajomość pakietu MS Office, AutoCad i MS Project;

· Samodzielności, rzetelności, komunikatywności, terminowości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i stosowania odpowiednich przepisów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 31.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Specjalista branży mechanicznej w Porcie Lotniczym Warszawa – Radom

Na tym stanowisku do głównych zadań należy:

· Zapewnienie sprawności technicznej i eksploatacyjnej floty pojazdów specjalistycznych, urządzeń pomiarowych współczynnika tarcia nawierzchni lotniskowych oraz wykonywanie napraw urządzeń i podzespołów infrastruktury i systemów lotniskowych;

· Zapewnianie wykonania napraw, regeneracji i modernizacji elementów, podzespołów i wyposażenia infrastruktury i systemów lotniskowych, maszyn lotniskowych, pojazdów specjalistycznych, oświetlenia lotniczego w zakresie mechanicznym i blacharsko-spawalniczym;

· Weryfikacja i aktualizacja dokumentacji eksploatowanej infrastruktury;

· Prowadzenie procedur wykonania prac modernizacyjnych w zakresie mechanicznym.

PPL oczekuje:

· Wykształcenia średniego technicznego, mile widziane wykształcenie o specjalności budownictwo; 

· Min. 3 lat doświadczenia na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków;

· Mile widziane uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń – specjalność konstrukcyjno-budowlana;

· Prawo jazdy kat. B; ? Mile widziana znajomość pakietu MS Office, AutoCad i MS Project;

· Samodzielności, rzetelności, komunikatywności, terminowości, umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresujących i stosowania odpowiednich przepisów.

Zainteresowane osoby proszone są o złożenie CV do dnia 31.12.2021 r. na adres Rekrutacja4@ppl.pl, podając w tytule numer referencyjny ogłoszenia.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.