pt.. cze 2nd, 2023

Tygodnik Radomski

POKÓJ, PRACA, BEZPIECZEŃSTWO 1 MAJA  ŚWIĘTUJEMY   POD TYMI  WZNIOSŁYMI HASŁAMI

3 min read

W atmosferze zatruwanej  okrutną, niesprawiedliwą wojną, której  bestialstwa  doświadcza  wspomagany przez Polskę, bohatersko walczący naród  bratniej Ukrainy, w niedzielę przejdzie ulicami Warszawy pochód  1 majowy pod jakże wzniosłymi hasłami.  Przedstawiciele radomskiej lewicy przypomnieli  28 kwietnia na konferencji prasowej o tym, jak  wraz z bezpieczeństwem i pokojem  pojmowanym  i potrzebnym  ludziom  na co dzień,  bardzo ważna jest praca i  godne  traktowanie ludzi pracujących,  w tym  członków ich rodzin. 1 Maja, to  przede wszystkim Święto Ludzi Pracy. A bezpieczeństwo, to także socjalne.

Waldemar Kaczmarski przewodniczący Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Radomiu, nawiązał do  szczęśliwego zbiegu okoliczności.  Zaraźliwy COVID-19 pofolgował, co umożliwia, po dwuletniej przerwie, zorganizowanie w stolicy Polski manifestacji 1 majowej. Jako  lewica radomska chcemy dołączyć do ogólnopolskiej manifestacji i przejść ulicami Warszawy wraz ze związkami zawodowymi, załogami protestujących  ostatnio zakładów pracy oraz działaczami lewicy z całego kraju. Nawiązując do znaczenia  hasła PRACA podkreślił:  – Polacy pracują najciężej, najdłużej kosztem swojego zdrowia i rodzin. Ten rząd niewiele ich wspiera i niewiele o nich mówi. Nowa Lewica chce poprawić sytuację pracodawców i pracowników, a przede wszystkim walczyć z inflacją.

Właśnie rosnąca niebezpiecznie  inflacja uznawana jest przez Nową Lewicę za bardzo szkodliwe zjawisko dla pomyślności  społeczeństwa.

Miejscem konferencji prasowej nie przypadkowo był plac przy  ulicy Śląskiej, gdzie  znajduje się jedno z kilku radomskich  targowisk . Mieszkańcy miasta, a szczególnie panie domu przekonuję się o zwyżkującej inflacji przy okazji każdorazowych, częstych  zakupów. Wymowne  fakty o postępującej drożyźnie podawali inni organizatorzy spotkania z mediami – Patryk Fajdek – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Nowej Lewicy w Radomiu i Małgorzata Ziemnicka,  członkini Zarządu  Nowej Lewicy i szefowa komisji zajmującej sprawami. socjalnymi.

Patryk Fajdek podał przykłady wzrostu cen produktów żywnościowych w tym roku. Pieczywo podróżowało o 17 procent, mięso –  ponad 32 procent, cukier – 25 procent.

Posłużył się  też  przykładem  rosnących rat  kredytów. – Rząd mówi o likwidacji WIBOR-u, o wakacjach kredytowych, o jakichś dopłatach. Po pierwsze z tych wakacji trzeba będzie wrócić, a po drugie w tych obietnicach nie ma żadnych konkretów. Lewica złożyła projekt uchwały: Zaproponowaliśmy powrót do WIBOR-u z grudnia 2019 roku, żeby ulżyć rodzinom w spłacaniu  kredytów, obniżyć im  raty … Projekt leży w „zamrażarce sejmowej”…

Małgorzata Ziemnicka zwróciła  uwagę na średnie, kwartalne zarobki podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Są to nie do końca adekwatne dane, a bardziej miarodajna byłaby mediana średnich zarobków. Gdyby kierować się tym wskaźnikiem to realnie średnia zarobków byłaby o 20% mniejsza, niż podawana obecnie.  – Chcemy, żeby minimalna pensja wzrastała, ale wynosiła co najmniej 60% tej średniej, podawanej przez GUS. W tym roku minimalna pensja to 3010 zł brutto, co stanowi 46% procent średniej zarobków. Gdyby zastosować tę metodę już teraz to minimalna pensja wyniosłaby prawie 4 tys. zł, czyli byłaby o 900 zł brutto wyższa. Jest to realna korzyść  – przekonywała Małgorzata  Ziemnicka.

 Przedstawiciele Nowej Lewicy zaprosili   mieszkańców Radomia i subregionu  radomskiego  do udziału w niedzielnej, pierwszomajowej manifestacji w Warszawie. Pochód  ruszy o godzinie 11.00 sprzed siedziby OPZZ przy ul. Kopernika. Przejdzie stąd pod pomnik Daszyńskiego, usytuowany na placu Na Rozdrożu. Będą tu przemawiać liderzy Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. oraz posłowie Lewicy.   Tekst i  foto: /ka/

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.