wt.. cze 6th, 2023

Tygodnik Radomski

Podradomskie Kratki.pl w pierwszej grupie beneficjentów

5 min read

Prawie 168 mln zł z UE przyznano już w Polsce firmom na walkę z COVID-19. Na pierwszej liście wspartych finansowo znalazła się firma KRATKI mająca swoją siedzibę w miejscowości Wsola z graniczącej z miastem Radom gminy Jedlińsk. 22 czerwca w nowej hali produkcyjnej firmy KRATKI przy ul. Spacerowej 4, jej właściciel Marek Bal otrzymał uroczyście z rąk pani Małgorzaty Jarosińskiej –Jedynak minister funduszy i polityki regionalnej i Mikołaja Różyckiego zastępcy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości decyzję o przyznaniu bezzwrotnej dotacji w kwocie 392 006,22 zł wspomagającej środki obrotowe firmy. Nie obeszło się bez życzeń odzyskania dobrej kondycji i podziękowań.

O pożytku społecznym firmy Kratki.pl i obywatelskim podejściu jej właściciela mówił zaproszony na uroczystość Kamil Dziewierz wójt gminy Jedlińsk. Do wymiany poglądów dołączyła Anna Kwiecień – posłanka PiS blisko powiązana z gminą Jedlińsk i jej społecznością. Za bezcenną pomoc rządową podziękował jego przedstawicielom gospodarz –Marek Bal, mądrze wykorzystujący środki rządowe i unijne na jej rozwój. Dzięki nim mała firma rodzinna zatrudnia już ponad 200 pracowników, nie ma branżowego konkurenta w Polsce i plasowała się dotychczas w czołówce najlepszych w Europie. Osłabienie spowodowane pandemią COVID – 19 jest przejściowe – wyrażali przekonanie goście spotkania we Wsoli i jego gospodarze.


W skali kraju, w ciągu pięciu dni trwania naboru w programie „Dotacje na kapitał obrotowy” firmy złożyły 2 955 wniosków na kwotę 554 mln zł. Oceniono już 858 projektów, z czego 847 pozytywnie. Do pierwszych przedsiębiorców trafi prawie 168 mln zł, tj. 6,7 proc. dostępnego budżetu wynoszącego 2,5 mld zł. Program jest wsparciem dla firm na bieżącą działalność, które na skutek pandemii znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Bezzwrotna dotacja to narzędzie zaproponowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a naborem zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Pieniądze pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia. Wnioski można składać do 31 lipca.


„Dotacje na kapitał obrotowy” to uzupełnienie rządowej tarczy antykryzysowej. – Dotacje to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którym w wyniku pandemii obroty spadły o co najmniej 30 procent. Są one elementem Funduszowego Pakietu Antywirusowego, czyli finansowanych z funduszy unijnych narzędzi na rzecz walki z pandemią i jej gospodarczymi skutkami. W ramach pakietu do tej pory skierowaliśmy środki między innymi na pomoc w utrzymaniu miejsc pracy, pożyczki płynnościowe dla firm, granty dla przedsiębiorstw, które chcą inwestować w infrastrukturę badawczo-rozwojową czy wsparcie domów pomocy społecznej i domów dziecka – przypomniała we Wsoli minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.
Pomoc adresowana jest do średnich przedsiębiorców. W pierwszym tygodniu naboru (pięć dni roboczych), który ruszył 15 czerwca zawnioskowało o nią 2 955 firm z całej Polski. Łącznie wnioski opiewają na kwotę 554 mln zł.
PARP oceniła już pierwszą część wniosków, które najwcześniej zostały zgłoszone. 847 wniosków oceniono pozytywnie i tylko 11 negatywnie. Przyznana kwota dofinansowania w pozytywnie ocenionych wnioskach wynosi 167,97 mln zł.
– Robimy wszystko aby pieniądze dotarły do firm jak najszybciej. Oceniamy wnioski na bieżąco i sukcesywnie będziemy publikowali nowe listy z wynikami. Suma projektów z pierwszej listy stanowi ponad 6,5 proc. środków, które przeznaczyliśmy na program. Widząc to ogromne zainteresowanie firm z całej Polski możemy sądzić, że pomoc ta jest niezwykle potrzebna. Wciąż do rozdysponowania mamy ogromną kwotę pieniędzy. Maksymalne dofinansowanie przewidziane w tym programie na jedną firmę to prawie 430 tys. zł, przy założeniu że przedsiębiorca zatrudnia 249 pracowników i zawnioskuje o wsparcie na 3 miesiące – mówi Mikołaj Różycki, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Jednym z beneficjentów bezzwrotnych dotacji jest firma Kratki.pl ze Wsoli. To ceniony producent kominków, kratek i akcesoriów kominkowych. Z „Dotacji na kapitał obrotowy” firma otrzymała 392 tysiące złotych, które pomogą jej w zachowaniu płynności finansowej. Właściciel firmy skorzystał również z rządowej Tarczy Antykryzysowej. Przedsiębiorstwo realizuje też 9 projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w perspektywie 2014-2020. Wsparcie unijne tych projektów wynosi 16,3 miliona złotych.
– Dzięki efektywnemu wykorzystaniu Funduszy Unijnych możemy dzisiaj pochwalić się biznesowym sukcesem. Uzyskane środki, przeznaczaliśmy na rozwój przestrzeni produkcyjno-magazynowej, zakup nowoczesnych maszyn oraz na profesjonalne szkolenia dla pracowników. Możemy śmiało powiedzieć, że na przestrzeni kilku lat z niewielkiej rodzinnej firmy staliśmy się liderem runku kominkowego w Polsce i znaczącym producentem w skali europejskiej – dowodził na spotkaniu Marek Bal, właściciel Kratki.pl.


Bezzwrotne dotacje
Program „Dotacje na kapitał obrotowy” jest finansowany z dwóch programów operacyjnych – Polska Wschodnia oraz Inteligentny Rozwój. O wsparcie z pierwszego, w którym budżet dotacji wynosi 500 milionów złotych, mogą ubiegać się średni przedsiębiorcy z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Na przedsiębiorców z pozostałych 11 regionów czekają 2 miliardy złotych z POIR.
Dotacje mają służyć zaspokojeniu bieżących potrzeb przedsiębiorstw maksymalnie w ciągu trzymiesięcznego okresu funkcjonowania. Będzie można przeznaczyć je na opłacenie mediów (gaz, prąd, paliwo), najem powierzchni, zakup towarów czy ubezpieczenie działalności oraz inne potrzeby związane z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa. O pomoc może ubiegać się przedsiębiorca, który 31 grudnia 2019 roku prowadził działalność gospodarczą i nie znajdował się wówczas w trudnej sytuacji ekonomicznej, a następnie odnotował co najmniej 30-procentowy spadek obrotów w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.
Analogiczne wsparcie dla mikro- i małych przedsiębiorstw już zostało lub wkrótce zostanie uruchomione w ramach regionalnych programów operacyjnych, którymi zarządzają marszałkowie poszczególnych województw. To kolejne co najmniej 500 milionów złotych. Szczegółowe informacje co do wysokości antykryzysowego wsparcia i branż, które mogą z niego skorzystać, dostępne są w urzędach marszałkowskich.


Szybko i prosto
Zasady przyznawania dotacji są pomyślane tak, aby były szybkim zastrzykiem finansowym przy minimalnych obciążeniach formalno-prawnych. Wnioski są intuicyjne i umożliwiają sprawne aplikowanie. Wysokość wsparcia uzależniona jest od skali zatrudnienia w przedsiębiorstwie.
– Zainteresowanie przedsiębiorców jest ogromne. To dowód na to, że nasz produkt jest uszyty na miarę potrzeb biznesu. Działamy ekspresowo. Jeżeli przedsiębiorca szybko załatwi wszystkie formalności po otrzymaniu pozytywnej oceny, pieniądze mogą trafić na jego konto w ciągu dwóch tygodni – dodała szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej.
Wnioski można składać do 31 lipca br. lub do wyczerpania alokacji. Rozpatrywanie wniosków przebiega w kolejności ich skłania. Pomoc będzie udzielana do końca 2020 roku.
O Kratkach.pl napiszemy więcej w najbliższym wydaniu papierowym Tygodnika Radomskiego i jego wersji internetowej.
Opracował. M.K.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.