śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

„Perły Powiatu” rozdane

7 min read

Starostwo Powiatowe w Radomiu już po raz dziewiąty zorganizowało Konkurs Gospodarczy Starosty Radomskiego „Perła Powiatu”. Jest on jednym z narzędzi do promowania działalności gospodarczej i rolniczej oraz innowacyjnych produktów czy rozwiązań. W bieżącej edycji nagrodzono 18 podmiotów za lata 2019-2020, kiedy to konkurs był zawieszony z uwagi na pandemię.

Celem konkursu jest wyróżnienie produktów, firm oraz gospodarstw rolnych z terenu powiatu radomskiego, osiągających najlepsze efekty ekonomiczne oraz produktów tradycyjnych lub innowacyjnych. Kandydatów mogli zgłaszać burmistrzowie i wójtowie z powiatu, organizacje reprezentujące przedsiębiorców i rolników, a także firmy bądź rolnicy w swoim własnym imieniu.

Kapituła Konkursu

Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawowała Kapituła, której członkowie odwiedzali wszystkich nominowanych, aby następnie wybrać laureatów. Przewodniczącym Kapituły jest Waldemar Trelka, starosta radomski, a jej członkami: radna powiatu Agnieszka Pasek, przewodnicząca Komisji Rozwoju Powiatu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu, kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu, Katarzyna Wielocha, wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej, dr Elżbieta Siek, wykładowca Uniwersytetu Humanistyczno-Technologicznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz Mariusz Strzecha, prezes Towarzystwa Biznesowego Radomskiego, właściciel firmy Koordynacja, jeden z laureatów poprzednich edycji Konkursu.

– Samorząd Powiatu Radomskiego sprzyja rozwojowi i powstawaniu nowych przedsiębiorstw oraz wspiera nowe inicjatywy gospodarcze. W ostatnich latach na terenie powiatu utrzymywała się wysoka koniunktura gospodarcza, co przełożyło się na powstanie wielu nowych firm i rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Obecnie w powiecie działalność gospodarczą prowadzi około 14 tysięcy różnych podmiotów, głównie z branży przetwórstwa spożywczego, transportowej, metalowej czy drzewnej. Jak dotąd w Konkursie Gospodarczym wzięło udział 56 podmiotów gospodarczych oraz 57 gospodarstw rolnych. W bieżącej edycji, podsumowującej pandemiczne lata 2019-2020 nominację otrzymało w sumie 18 podmiotów. Są to firmy z takich branż, jak: handel i usługi, produkcja metalowa, budownictwo, gastronomia i usługi. Wśród nich są 4 gospodarstwa rolnych specjalizujące się głównie w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Doceniliśmy również 3 Koła Gospodyń Wiejskich za kultywowanie lokalnych tradycji kulinarnych – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski, przewodniczący Kapituły Konkursowej.

Firma Roku – laureaci i nominowani

W kategorii Firma Roku nominowano 3 podmioty: Zakłady Chemiczne „Bochem” z Pionek, Zakład Masarski „Krawczyk” z Mleczkowa w gminie Zakrzew (zgłoszone przez właścicieli) oraz Zakład Mleczarski FigAnd z Kolonii Wawrzyszów w gminie Wolanów, zgłoszony przez Urząd Gminy w Wolanowie.

Laureatem został Zakład Masarski „Krawczyk”, który mimo pandemii nadal zatrudniał około 170 pracowników, zapewniając codzienne dostawy świeżego towaru do ponad 20 sklepów firmowych. Firma wciąż modernizuje park maszynowy i wprowadza najnowsze technologie, zachowując jednocześnie tradycyjne i wypróbowane przez lata staropolskie receptury wędliniarskie.

– To zwieńczenie wielu lat ciężkiej pracy, były różne okresy w mojej działalności, ale zawsze stawialiśmy na jakość oraz szacunek do naszego najważniejszego szefa, czyli klienta – powiedział właściciel firmy Sylwester Krawczyk.

Mała Firma Roku – laureaci i nominowani

W tej kategorii nominowano 5 podmiotów z bardzo różnych branż. Są to: firma Nexbud Sylwestra Kęski z Gozdu, zgłoszona przez Urząd Gminy w Goździe, Pizzeria & Caffe „Maciejka” Agnieszki Gawin z Marianowic w gminie Zakrzew, zgłoszona przez Urząd Gminy w Zakrzewie, Pizzeria Sorella Grażyny Stanik z Wolanowa, zgłoszona przez Urząd Gminy w Wolanowie, firma SIAT-KAR Sławomira Karczewskiego z Jastrzębi, zgłoszona przez Urząd Gminy w Jastrzębi oraz Producent Blach Dachowych Blachy Minda Marcina Mindy z Iłży, zgłoszona przez tamtejszy Urząd Miejski.

Laureatem została firma Nexbud, prowadzona przez małżeństwo Ewelinę i Sylwestra Kęsków, zatrudniająca w 2019 i 2020 ok. 24 pracowników. Jest to typowa rodzinna firma pokoleniowa, istniejąca na rynku od kilkunastu lat. Kompleksowo realizuje budowy domów jedno- i wielorodzinnych, a także innych obiektów – od fundamentów po stan deweloperski. Prowadzi również salony sprzedaży i montażu stolarki zewnętrznej.

– Bardzo dziękujemy przede wszystkim naszym klientom. Ta nagroda to dla nas wspaniała motywacja do dalszego rozwijania firmy – mówili laureaci.

Gospodarstwo rolne – laureaci i nominowani

W tej kategorii nominowano 3 producentów rolnych, specjalizujących się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, a mianowicie: gospodarstwo Macieja Majchrzaka z Gulina w gminie Zakrzew, zgłoszone przez tamtejszy Urząd Gminy, Hodowlę Ryb i Łowisko „Trzy Stawy” Sylwestra Jabłońskiego z Gorynia w gminie Jastrzębia, zgłoszone przez tamtejszy Urząd Gminy oraz gospodarstwo Tomasza Wróbla z Jedlanki Starej w gminie Iłża, zgłoszone przez Urząd Miejski w Iłży. Laureatem został Maciej Majchrzak, który prowadzi około 40-hektarowe gospodarstwo, nastawione głównie na produkcję roślinną, w tym borówki amerykańskiej  oraz zwierzęcą. Właściciel korzysta z funduszy unijnych na modernizację gospodarstwa, wprowadzając nowoczesne urządzenia i maszyny rolnicze oraz nowe technologie.

– Bardzo się cieszę, że nasze gospodarstwo otrzymało tak prestiżowe wyróżnienie. Prowadzę je wraz z rodzicami i bratem, hodujemy bydło mięsne, mamy też 5 hektarów borówki amerykańskiej – mówił laureat.

Małe gospodarstwo rolne – laureaci

Zgłoszono tylko jedno tego rodzaju gospodarstwo państwa Beaty i Konrada Łęckich z Błazin Dolnych w gminie Iłża. Ich 16-hektarowe gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślinnej i zwierzęcej, głównie trzody chlewnej.

Produkt Roku – laureaci i nominowani

Zgłoszono 4 produkty: 1 innowacyjny oraz 3 tradycyjne. Pierwszym jest „Farba Eko – Farba Hybrydowa”, stworzona i zgłoszona przez spółkę TK BATO z Pionek. Produkty tradycyjne to: „Zawijoki” przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lesiowie w gminie Jastrzębia, zgłoszone przez tamtejszy Urząd Gminy, „Tematyczne Ozdoby Świąteczne” przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ludwikowie w gminie Jedlińsk, oraz „Roladę Ziemniaczaną” przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Mokrosęku w gminie Jedlińsk (oba zgłoszone przez tamtejszy Urząd Gminy).

Nagrodę za Produkt Roku otrzymała „Farba Eko – Farba Hybrydowa” z pionkowskiej firmy TK Bato. Jest to tak zwana gruntoemalia, przeznaczona do malowania metali, która może być stosowana jako farba podkładowa oraz nawierzchniowa. Łączy najlepsze cechy farby rozpuszczalnikowej i wodnej, wyróżnia się bardzo dobrym czasem schnięcia, a utworzona przez nią powłoka ma doskonałą przyczepność oraz dużą odporność na zginanie i uderzenie, spełniając również wymagania dotyczące dbałości o środowisko.

– Co roku wprowadzamy nowe produkty na rynek, wszystkie opierają się na innowacjach, które stosujemy i wdrażamy – mówił Teodor Królikowski, właściciel firmy TK Bato.

Firma przyjazna rodzinie – nominowani i laureaci

To nowa kategoria, która ma promować firmy, które opierają swój model biznesowy na pomocy rodzinom (np. świetlice, bawialnie, żłobki, przedszkola itp.), ale również takie, które wykazują zrozumienie wobec potrzeb rodziny (dodatkowe przywileje dla matek karmiących, urlopy tacierzyńskie itp.). Nominowano tutaj 2 firmy: Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Gumisiowa Kraina” Teresy Kalbarczyk z Jedlińska, zgłoszone przez Urząd Gminy w Jedlińsku oraz Nadleśnictwo Marcule w Marculach w gminie Iłża, zgłoszone przez Urząd Miasta w Iłży. Laureatem zostało Niepubliczne Przedszkole i Żłobek „Gumisiowa Kraina”  z Jedlińska, które rozpoczęło swoją działalność 1 września 2014 roku. W roku szkolnym 2018/2019 został otwarty żłobek. Cała placówka posiada własną kuchnię, w której posiłki dla dzieci są przygotowywane z produktów regionalnych. W 2020 roku do przedszkola uczęszczało w sumie 8 grup dzieci w różnym wieku.

Nagroda specjalna Starosty Radomskiego

Za działania prorozwojowe i proekologiczne oraz aktywną działalność charytatywną i prospołeczną Nagrodę Specjalną otrzymał Zakład Mleczarski FigAND z Kolonii Wawrzyszów w gminie Wolanów. W 2019 i 2020 roku firma przeprowadziła wiele kosztownych inwestycji, których efektem jest ograniczenie wpływu zakładu na środowisko naturalne. Zamieniono m.in. opakowania z polistyrenu (PS) na łatwy w recyclingu polipropylen (PP), zakupiono instalacji do wytwarzania wody lodowej, opartą na innowacyjnej technologii w postaci sprężarek bazujących na propanie, która posiada większą wydajność chłodniczą, jest wysoko energooszczędna i przyjazna dla środowiska, czy nowoczesną stacje mycia, dzięki której zakład odzyskuje część wody z płukania i ponownie używa jej w procesie produkcyjnym. Największą inwestycją w 2020 i 2021 roku była rozbudowa i modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków. Inwestycja ta pozwoliła na uzyskanie lepszych parametrów oczyszczonej wody, co ma bezpośredni korzystny wpływ na środowisko naturalne.

Ale Meksyk! z Wojciechem Cejrowskim

O oprawę muzyczną Gali zadbał duet Cicho Sza w składzie: Aga Gola (wokal) oraz Szymon Winiarski (gitara). Gościem specjalnym był znany podróżnik, osobowość telewizyjna (i nie tylko) Wojciech Cejrowski, który – całkowicie stroniąc od polityki – zabrał naszych gości w podróż do Meksyku. Było o tym dlaczego tam można budować jak i co się chce, albo jeździć gruchotem bez badań technicznych. Było o stacji benzynowej, która przyjeżdża do klienta oraz o amatorze trunków, który prowadzi… sklep monopolowy. Śmiechu było co niemiara.

O dobre wspomnienia kulinarne zadbali z kolei partnerzy wydarzenia: Hotel Rubin w Kiełbowie Starym koło Białobrzegów, Selgros Cash & Carry oraz firma Agnesbud.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.