sob. Lis 27th, 2021

Tygodnik Radomski

Ożywcze spotkania kielecko-radomskich dziennikarzy

3 min read

Utrzymująca się w Polce już ponad półtora roku pandemia  groźnego dla zdrowia i życia ludzi koronawirusa zahamowała działalność wielu instytucji i organizacji. Z tego powodu w roku ubiegłym nie odbyły się zjazdy wojewódzkie i krajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Zaległość odrabiają dopiero teraz.

Z ustaleń Zjazdu  w Kielcach…

26 września obradował w Kieleckim Centrum Kultury Zjazd  Stowarzyszenia  Dziennikarzy RP Oddziału Wojewódzkiego w Kielcach. Zrzesza on  również kilkunastu  dziennikarzy z regionu radomskiego.

W  zjeździe  uczestniczył red. Andrzej Maślankiewicz – Sekretarz Generalny  SDRP. Przewodząca Zarządowi od 20 lat Danuta Półrola – Parol (radomianka z urodzenia i okresu edukacji),  po przedstawieniu sprawozdania,  poprosiła  zebranych, by nie uwzględniali jej  kandydatury na przewodniczącego kolejnej kadencji. Uzasadniła to stanem zdrowia. Uczestnicy zjazdu podziękowaniami wyrazili  zrozumienie dla jej prośby. Obecni na Zjeździe uczcili minutą ciszy zmarłych w okresie kadencji członków SDRP – Karola Struga i Antoniego Pawłowskiego z Kielc oraz Jerzego Madejskiego z Radomia. Dokonał też wyboru nowego zarządu i delegatów na Zjazd  Krajowy Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, który odbędzie się  w Warszawie  8. listopada br. 

W skład nowego zarządu weszli: Jerzy Chrobot – przewodniczący, Lidia Zawistowska – wiceprzewodnicząca, Adam Dziedzic – sekretarz (reprezentuje  środowisko radomskie) i  Danuta Półrola – Parol – członkini. Delegatami  na Zjazd krajowy zostali wybrani Jerzy Chrobot i  Barbara  Pikiewicz, reprezentująca środowisko radomskie.

W  przyjętych  wnioskach uwzględniono  potrzebę  włączenia się do  popularyzacji przypadającej 1 grudnia 50 rocznicy działalności  prasowej Echa Dnia, popularnego zarówno w wojewodowie  świętokrzyskim, jak też na ziemi radomskiej. W jego  tworzeniu i rozwoju uczestniczyło wielu członków SDRP. Wymownym przykładem jest zmarły red. Karol Strug. Współzałożycielem Echa Dnia jest też  red. Andrzej Maślankiewicz.  Ustalono, że Jerzy Chrobot nawiąże kontakt z redaktorem naczelnym Echa Dnia, proponując mu współdziałanie SDRP w organizacji  i popularyzacji  tego ważnego wydarzenia prasowego. Bez względu na rezultat spotkania, SDRP uwzględni ten jubileusz w swojej działalności.

Za ważne zadanie  uznano uaktywnienie działalności SDRP m.in. poprzez dodarcie do różnych redakcji, portali internetowych w Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach itp. Przedstawiciele środowiska radomskiego zaproponowali też spotkanie  w Radomiu z członkami SDRP, związanych z wieloma redakcjami. Zarząd przyjął propozycję, proponując  odbycie zebrania  15 października.

Przebieg zebrania w Radomiu

W spotkaniu zorganizowanym w od wielu lat popularnym miejscu spotkań radomskich  dziennikarzy, barze ,,Bistro” uczestniczyło kilkunastu członków Stowarzyszenia bądź dziennikarzy zainteresowanych jego działalnością. Wśród  nich zarówno żurnaliści o długim  stażu zawodowym, którzy przysłowiowe zęby zjedli na pracy w rożnych redakcjach,  niektórzy okresowo nawet jako korespondenci zagraniczni, a obok nich przedstawiciele młodej generacji dziennikarzy z portali, telewizji internetowych, czy  prowadzących autorskie  blogi lub  strony internetowe.

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Stowarzyszenia Dziennikarzy RP  w Kielcach  reprezentowali: Jerzy Chrobot, Adam Dziedzic i Danuta Półrola – Parol. Obecni byli też delegaci na Zjazd Krajowy – Barbara Pikiewicz i Jerzy Chrobot.  Wielu z nich rozpoznacie  na załączonych fotkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.