sob.. cze 3rd, 2023

Tygodnik Radomski

O nas

Tygodnik Radomski w Gminach i Powiatach (dalej TR) jest pismem niezależnym, redagowanym przez zespół profesjonalnych dziennikarzy  i organizatorów reklamy skupionym w WYDAWNICTWIE RAZEM Mariola Zając.

Adres wydawnictwa i redakcji: 26-600 Radom, ul. Fałata 9/1, e-mail: tygodnikradomski-redakcja@wp.pl

TR ukazuje się w wersji papierowej i  elektronicznej (pdf).

Wersja papierowa  wydawana jest w formacie A3, w pełnym kolorze. Kolportowana jest na rynku czytelniczym południowego Mazowsza czyli na terenie byłego województwa radomskiego oraz w gminach i powiatach z nim sąsiadujących. Nakład zmienny, w granicach 12 – 25 tys. egzemplarzy, na życzenie reklamodawcy zwiększany z uwzględnieniem  odpowiednio wyższych kosztów druku. Pula zwiększonego nakładu rozprowadzana  jest na   terenie lub w  środowisku wskazanym przez zamawiającego płatnika.

Wersja elektroniczna (PDF) publikowana jest:

  • na stronie www.tygodnikradomski.com –  wersje archiwalne Tygodnika Radomskiego umieszczone są w zakładce Wydania
  • na https://www.facebook.com/TYGODNIKRADOMSKI,

TR i Wydawnictwo specjalizują się w obsłudze medialnej jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), firm produkcyjnych, usługowych i handlowych,  instytucji  użyteczności publicznej, organizacji pozarządowych  itp., na podstawie zawieranych  z nimi umów okresowych lub zleceń jednorazowych.

TR prowadzi działalność gospodarczą  polegającą   na sprzedaży powierzchni reklamowej  oraz opracowanych tekstów, zdjęć i elementów graficznych. Podstawę  stanowią zapisy  ramowego cennika negocjowane z reklamodawcą.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.