śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

NOWOCZESNY  PRZEKAZ  W MUZEUM HISTORII RADOMIA

6 min read

Miłośnicy Radomia, w tym  przedstawiciele placówek  kultury i nauki ,  zaprzyjaźnieni  muzealnicy i samorządowcy, zebrali się  13 sierpnia  w godzinach  popołudniowych  dość licznie, na rynku  Miasta Kazimierzowskiego, by uczestniczyć w niecodziennym pikniku, towarzyszącym otwarciu Muzeum Historii Radomia w przystosowanych do tego celu zabytkowych kamieniczkach Gąski i Esterki. Kosztowało to samorząd województwa mazowieckiego 16 mln  380 tys. zł z czego  8 mln zł – adaptacja wnętrz tych  kamieniczek usytuowanych na północnej pierzei rynku. Spełniają one teraz rolę  bardzo nowoczesnej stałej   wystawy Muzeum im. Jacka Malczewskiego, zlokalizowanego  na  południowej   stronie tegoż rynku Miasta Kazimierzowskiego.

Pani Ilona Pulnar- Ferdjani  kierowniczka   działu naukowo-oświatowego Muzeum im. Jacka Malczewskiego  w imieniu organizatorów   wymieniła  z estrady nazwiska dziesiątek  zaproszonych  osób, w tym   parlamentarzystów,  przedstawicieli władz samorządowych   województwa i  Radomia oraz  ważnych instytucji i i organizacji . Miejsca na estradzie zajęli  uwidocznieni na  załączonym zdjęciu (od prawej): Adam Duszyk – z-ca dyrektora  Muzeum im. J. Malczewskiego, Rafał Rajkowski – wicemarszałek woj. mazowieckiego, Kinga Bogusz – przew. RM w Radomiu, Leszek Ruszczyk – dyr. Muzeum im. Jacka. Malczewskiego, poseł Konrad Frysztak, Mateusz Tyczyński – wiceprezydent Radomia, Agata Sitko – prezes firmy  Group AV  Sp  z o.o. (projektant i  wykonawca  nowoczesnej  aranżacji  kamieniczek zabytkowych), Witold  Bujakowski – dyrektor  radomskiej   delegatury Wojewódzkiego  Konserwatora Zabytków i Adam Zieleziński – były  dyrektor Muzeum im. J. Malczewskiego, który  wraz ze zmarłym niedawno Aleksandrem Sawickim i innymi entuzjastami  zrobili  wiele dla realizacji podnoszonego blisko od  stu lat   pomysłu utworzenia   Muzeum Historii Radomia.

Uporanie się  zaledwie w ciągu roku z aranżacją wnętrz  zabytkowych kamieniczek  Gąski i  Esterki na Muzeum Historii Radomia  m.in.  przy  zastosowaniu nowoczesnej techniki audiowizualnej, potwierdza wielkie  osobiste  zaangażowanie i profesjonalizm  wykonawców. Zabierający głos   w trakcie uroczystości: Adam Zieleziński, Rafał Rajkowski, Leszek Ruszczyk, Radosław Witkowski i Adam Duszyk  stawiali na pierwszym miejscu Adama Struzika marszałka województwa mazowieckiego, który poparł inicjatywę przeznaczenia  kilkunastu milionów złotych  na  modernizację obydwu kamienic i przystosowanie ich niewielkiej powierzchni do  popularyzacji prawie tysiącletniej bogatej   historii Radomia.. Z powodu choroby nie mógł on  osobiście uczestniczyć w  akcie otwarcia  nowoczesnego  Muzeum Historii Radomia. Ilona Pulnar – Ferdjani odczytała  list marszałka  gratulujący  wspólnego sukcesu, przesłany  dyrektorowi  Muzeum  im. Jacka Malczewskiego  Leszkowi Ruszczykowi. Oznajmił w nim między innymi;

– Bardzo się cieszę, że to Królewski Radom  o niezwykle bogatej historii, jako drugi po Warszawie,  największy ośrodek miejski w województwie mazowieckim, przedstawia swoje dzieje w formie obszernej, stałej ekspozycji  w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki na Rynku Kazimierzowskim… Jestem dumny, że  samorząd Mazowsza mógł przeznaczyć blisko 8 mln zł na aranżację  wnętrz  tych urokliwych  domów, które stały się prawdziwymi perełkami architektury. Znakomicie pomyślana i zrealizowana stała wystawa zasługuje na słowa  uznania.

Zaangażowanie  Adama Struzika potwierdził t wicemarszałek Mazowsza  Rafał Rajkowski. Poinformował, że za jego zgodą  dyrektor Tomasza Osonka z Urzędu Marszałkowskiego,  dopomagał w wyszukaniu tych ponad 16 mln zł. Wnioski o ich przyznanie na modernizacje a następnie aranżacje wnętrz  zabytkowych  kamienic  Gąski i Esterki  przedkładali dyrektorzy  Muzeum im. Jacka  Malczewskiego  – Leszek Ruszczyk i Adam Duszyk, tworzący sprawny, dobrze  rozumiejący się i współpracujący    tandem . A rewitalizacja zabytków nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym  osobiście  prezydent Radomia, Radosław Witkowski   zajmując  się  przed  kilku laty Kamienicą Deskurów.  Rafał Rajkowski zakończył  wystąpienie  przesłaniem podziękowania wszystkich, którzy uczestniczyli w modernizacji lub aranżacji  wnętrz  kamienic  Gąski   i Esterki. Poinformował, że Marszalek Adam  Struzik popiera inicjatywę  sfinansowania  przez samorząd województwa mazowieckiego ostatnich  zabytkowych kamieniczek zlokalizowanych  przy Rynku Miasta Kaazimierzowskiego.

 Dyrektor  Leszek Ruszczyk  przypomniał, że radomianie bardzo długo czekali na   muzeum historii swego miasta.  Powiedział  między innymi: – Z wielką radością i satysfakcją oddajemy do dyspozycji mieszkańców, w tym młodzieży Radomia, nowoczesną, świetnie zaaranżowaną ekspozycję. Jestem pewien, że zarówno radomianie, jak i goście z całej Polski będą w Muzeum Historii Radomia spędzać  długie godziny. Zapoznanie się ze wszystkimi  pokazywanymi tu  zabytkami i artefaktami daje obraz niezwykłych, ciekawych, pełnych niepokoju, wzlotów i upadków dziejów Radomia.

Poinformował, że jeśli chodzi o  najbliższe  zamierzenia,, to samorząd  województwa  mazowieckiego  sfinalizuje witalizację  ostatnich kamienicze k a miasto Radom doprowadzi do należytego  powierzchnię  płyty  Rynku Miasta Kazimierzowskiego.

 Wraz z  zastępcą  dyrektora  Adamem Duszykiem ocenili, że wykonanie tak ciekawej aranżacji  pomieszczeń  kamienic  Gąski i Esterki jest zasługą wielu specjalistów uczestniczących w  jej tworzeniu , w tym odpowiedzialnych za prezentację  poszczególnych okresów historycznych.  Okres średniowiecza koordynowała prof. Anna Talaga. Nieco późniejszy prof.  Dariusz Kupis, a charakteryzujący się działaniami militarnymi wiek XIX i  XX  – Przemysław Bednarczyk.

Cały projekt nadzorował  dr Adam Duszyk. On też oprowadzał pierwsze  grupy zwiedzających  miłośników   Muzeum Historii Radomia w dniu jego otwarcia.

Ekspozycję zaaranżowano na trzech kondygnacjach zabytkowych kamienic Gąski i Esterki. Obrazuje ona dzieje Radomia  od IX wieku do  1945 roku. Zwiedzanie tej stałej ekspozycji Muzeum im. Jacka Malczewskiego  zaczyna się od piwnicy Kamienicy Esterki  obejrzeniem  10.minutowego filmu o historii Radomia. W pierwszej sali można zapoznać się z  ponad  dziesięciowiecznymi  dziejami grodu i okolicznych osad służebnych można zapoznać się w specjalnie przygotowanej niszy usytuowanej pod szklaną, przezroczystą podłogą. W następnej sali znajdują się eksponaty związane ze  średniowiecznym  Radomiem. Na ekranie można obejrzeć trójwymiarową świątynię, a  w gablotach –   eksponaty archeologiczne i inne, z tego okresu historycznego.  Przy jednej z gablot można usłyszeć głos  wydobywający się  z trójwymiarowej sylwetki  radomskiego kupca.

Na  parterze Kamienicy  Gąski zwiedzający  zapoznają się  z wydarzeniami związanymi  z radomskim  zamkiem i okresem szlacheckiej wolności. Na I piętrze prezentowane jest wnętrze  gabinetu radomskiego pisarza i historyka Walerego Przyborowskiego , działającego na przełomie XIX i XX wieku.

Muzeum Historii Radomia  gromadzi cenne zbiory z XIX wieku, w tym z okresu Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Oddzielna sala  poświęcona jest Powstaniu Styczniowemu.

Ostatnia, najobszerniejsza sala przedstawia  okres  zbrodniczej okupacji  hitlerowskiej i walki toczonej przez polskich  patriotów. W niej obejrzeć można film w technologii 3D, podsumowujący ponad  tysiącletnie  dzieje Radomia, począwszy od  IX wieku.

Muzeum Historii Radomia, będące wystawą stałą Muzeum im. Jacka Malczewskiego, można już zwiedzać normalnie w godzinach pracy „Malczewskiego”, oczywiście z wyjątkiem  poniedziałków. Pierwsze dni tygodnia są bowiem  we wszystkich muzeach w Polsce wyłączone ze zwiedzania..

Muzeum Historii Radomia można zwiedzać; we – wtorek – w  godzinach 9 -15, środę – 9 – 17, czwartek – 9 -15, piątek – 10 – 18, sobota – 11 – 18 i niedziela – 11 – 18. Do końca września, gdyż od października godziny ulegną zmianie. (mk)

Gospodarze i goście na estradzie pikniku. Przy mikrofonie Leszek Ruszczyk,
dyrektor Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Piknikowa widownia
Piknikowa widownia
Piknikowa widownia
Piknikowa widownia
Aktu przecięcia wstęgi dokonuje
Leszek Ruszczyk dyrektor Muzeum im. J. Malczewskiego

Akt symbolicznego otwarcia Muzeum Historii Radomia przekształcił się
w spontaniczny aplauz
Kamienice Gąski i Esterki pod nowym szyldem
Dyrektor Adam Duszyk z pierwszą grupą zwiedzających
Zwiedzających było bardzo wielu
Zabytkowe wnętrze apteki Pod Białym Orłem znalazło zasłużenie dobre
miejsce na parterze nowego muzeum

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.