niedz.. cze 4th, 2023

Tygodnik Radomski

Nasze tradycje

2 min read

Ukazujący się od początku 2011 roku Tygodnik Radomski w Gminach i Powiatach  nawiązuje do swoich poprzedników zawierających w winiecie tytułowej nazwę Tygodnik Radomski.

Protoplastą jest Tygodnik Radomski ukazujący się w latach 1932-1934. Do niego nawiązywali uczestnicy konkursu na nazwę tytułu, rozstrzygniętego w marcu 1982 roku po podjęciu przez  ówczesną RSW ,, Prasa Książka Ruch”   decyzji o wydawaniu tygodnika społeczno-politycznego obsługującego rynek czytelniczy ówczesnego województwa radomskiego. Na konkurs wpłynęło ponad 200 propozycji. Zgłoszono dziesiątki propozycji m.in. ,,Pomosty’” i ,,Zbliżenia”. Komisja konkursowa opowiedziała się za ,,Tygodnikiem Radomskim”. Tytuł przyjął się, osiągając pod koniec lat osiemdziesiątych nakład ponad 50 tysięcy egzemplarzy  przy zwrotach w granicach 1%. Nakład był  limitowany brakiem  papieru przydzielanego wydawcy odgórnie. Tytuł przestał się ukazywać w 1990 roku,  po likwidacji wspomnianej RSW.

Po ośmioletniej przerwie, do pozytywnych aspektów  tradycji poprzedników nawiązali inicjatorzy utworzonego Towarzystwa Inicjatyw Wydawniczych w  Radomiu, wśród nich red. Mieczysław Kaca organizator i redaktor naczelny TR z lat osiemdziesiątych i jego następców. Winieta pierwszego z nich różniła się  od poprzednika   dopiskiem ,,To się Czyta” . Dotrwał  wraz z  Towarzystwem Inicjatyw Wydawniczych do 2011 roku.

Kolejny  Tygodnik Radomski z przedrostkiem ,,Ekstra” firmowało założone z inicjatywy  red. Bohdana Karasia /zmarł w 2014 r./ Stowarzyszenie  Radom24. Ukazały się jednak tylko cztery numery  Ekstra Tygodnika Radomskiego we współpracy ze znaną warszawską spółką dziennikarską. Zdało to egzamin  w okresie kampanii  wyborów parlamentarnych 2011 roku. Po wyborach tytuł był redagowany siłami radomskich dziennikarzy.

Z początkiem 2012 roku zaczął  się ukazywać obecny Tygodnik Radomski w Gminach i Powiatach.

Od  jesieni 2013 roku firmuje go Wydawnictwo Razem Mariola Zając. Wyodrębnienie się ze Stowarzyszenia Radom24  dwóch podmiotów prawnych  – firmującego papierowe wydanie Tygodnika Radomskiego oraz Portal Radomia i Regionu  radom24.pl jest wynikiem porozumienia, uwzględniającego odmienną specyfikę papierowego czasopisma i internetowego portalu. Szybkie zmiany zachodzące w informatyce powodują, że również licząca się na rynku czytelniczym redakcja tytułu papierowego ma wersję elektroniczną, stronę internetową i Facebook. Ma je również redakcja Tygodnika Radomskiego w Gminach i Powiatach, nawiązując jednocześnie do  tradycji, czerpiąc  z  doświadczenia  poprzedników pomysły przydatne w  redagowaniu obecnych wydań Tygodnika Radomskiego.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.