sob. Lis 27th, 2021

Tygodnik Radomski

KARTA ERASMUSA DLA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO- HUMANISTYCZNEGO

3 min read

Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Radom  Rzecznik Prasowy UTH w Radomiu  podaje, że

w maju  ubiegłego  roku Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K Pułaskiego w Radomiu złożył w siedzibie Unii Europejskiej w Brukseli wniosek o przyznanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027 (ECHE – Erasmus Charter for HigherEducation 2021-2027). Wniosek został zaakceptowany przez Komisję Europejską i przyjęty do realizacji.

Uzyskanie Karty Erasmusa jest warunkiem koniecznym, który muszą spełniać wszystkie podmioty szkolnictwa wyższego, pragnące uczestniczyć w europejskich projektach mobilności i wymiany kadry naukowej i studentów. Komisja Europejska –za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli –publikuje specjalne zaproszenie do składania projektów, w którym określa szczegółowe warunki i kryteria jakościowe, jakie należy spełnić, aby otrzymać Kartę Erasmusa.

Osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie wniosku dotyczącego otrzymania przez UTH Radom  Erasmus Charter for HigherEducation 2021-2027 były:

mgr Agnieszka Dąbrowska – Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą  i

mgr Marta Okolus – Dział Współpracy z Zagranicą

18 marca  Rektora UTH Radom prof. dr hab. Sławomira Bukowski  podpisał Kartę  Erasmusa. W uroczystości  tak bardzo ważnej dla radomskiej uczelni  wyższej wzięli także udział:

prof. dr hab. inż. Waldemar Nowakowski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,

mgr Agnieszka Dąbrowska – Kierownik Działu Współpracy z Zagranicą oraz

mgr Sławomir Baćkowski – przewodniczący Rady Uczelni

Kilka zdań o programie:

Program Erasmus powstał w ramach Unii Europejskiej w 1987 roku jako projekt wymiany studentów i pracowników wyższych uczelni. Według zgodnej opinii jest to jeden z najlepszych programów unijnych, dzięki niemu powstaje prawdziwa, wielojęzyczna wspólnota europejska, bazująca na wspólnych korzeniach kulturowych, budowana w bezpośrednich międzyludzkich kontaktach. Główna idea programu, mimo upływu lat, pozostaje wciąż ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia wybitnego holenderskiego humanisty – filozofa, teologa, pisarza, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w wielu uczelniach w różnych krajach Europy, władał kilkoma językami, a jego poglądy na świat i kulturę cechowała otwartość i tolerancja.

W niektórych akcjach programu mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.

Uczelnie biorące udział w Programie Erasmus+ mają możliwość:

  • prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy i przyjazdy na studia lub praktykę),
  • prowadzenia wymiany pracowników Uczelni (nauczyciele akademiccy i inni pracownicy Uczelni),
  • udziału w projektach wielostronnych wraz z uczelniami z innych krajów,
  • udziału w sieciach Erasmusa+.

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni także zaangażowanie w międzynarodowe projekty:

  • partnerstwa strategiczne,
  • sojusze na rzecz wiedzy,
  • badanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacją wymiany, np.: na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np.: kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp.

UTH Radom uczestniczy w programie Erasmus od 1998 roku. Posiada obecnie 90 podpisanych umów w ramach Programu Erasmus+  z uczelniami w następujących krajach: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Dr hab. Dariusz Trześniowski, prof. UTH Radom

Rzecznik Prasowy UTH w Radomiu

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.