sob. Lis 27th, 2021

Tygodnik Radomski

KANONICZNE OBJĘCIE DIECEZJI RADOMSKIEJ PRZEZ KS BPA MARKA SOLARCZYKA

3 min read

Korzystając z zaproszenia  ks. Jacka Wieczorka dyrektora Radia Plus Radom, działającego w imieniu Administratora  Diecezji  Radomskiej ks. bpa Henryka Tomasika, uczestniczyliśmy 8. stycznia w uroczystości  kanonicznego objęcia tej diecezji  przez ks. bpa Marka Solarczyka.  Religijna uroczystość odbyła się w katedrze Opieki NMP w Radomiu w obecności Kolegium Konsultorów.

Uroczystość rozpoczęła wspólna  modlitwa zwieńczona  krótkim wystąpieniem  ks. seniora bpa Henryka Tomasika przez 11 lat pełniącego posługę ordynariusza diecezji radomskiej, a od kilku dni i na kilka dni, decyzją Kolegium Konsultorów – administratora tej diecezji.

Rozpoczął je, chyba nie przypadkowo,  cytatem zaczerpniętym ze Starego Testamentu,  słowami dialogu  Boga z młodym prorokiem Izajaszem: – Kogo mam posłać, kto może pójść? Odpowiedziałem: – Oto ja, poślij mnie… W wielką misję Kościoła, w historię powołań  wpisuje się dzisiejsze  kanoniczne objęcie diecezji radomskiej przez nowego jej ordynariusza. Witam Jego Ekscelencję Marka Solarczyka jako nowego biskupa radomskiego. Witamy  Cię bardzo serdecznie księże  biskupie Marku. Przynosisz ze sobą  bardzo bogate doświadczenie działalności duszpasterskiej: wikariusza, katechety, proboszcza, wychowawcy i wykładowcy seminarium, różnych form ewangelizacji, w szczególnie młodzieży. Jest ksiądz biskup znany z bardzo otwartej postawy wobec wszystkich ludzi- zawsze pogodny, uśmiechnięty, pełen młodzieńczego entuzjazmu. Witamy księdza biskupa bardzo, bardzo serdecznie!

Uczestnicy uroczystości wzbogacili słowa powitania długo niemilknącymi oklaskami. Życzliwie  powitali też  licznych uczestników uroczystości kanonicznego objęcia  przez  ks. bpa Marka Solarczyka diecezji radomskiej, położonej między rzekami Pilicą i Wisłą po stronie północno- wschodniej  oraz Górami Świętokrzyskimi i odcinkami rzeki Kamienna – po stronie południowo- zachodniej, wśród nich: biskupa Piotra, korzystających ze zwolnień lekarskich, ks. bpa Adama i kanclerza kurii, członków Kolegium Konsultorów, kapłanów, siostry zakonne i  pozostałych uczestników  oraz ludzi  łączących się  z uroczystością  w radomskiej świątyni  za pośrednictwem radia, telewizji i Internetu.

Po  powitaniu i zapoznaniu  uczestników niecodziennego spotkania z prawem kanonicznym dotyczącym praw i obowiązków  biskupa diecezjalnego, ksiądz  biskup pomocniczy Piotr Turzyński odczytał kwintesencję   dokumentu  watykańskiego:

Ojciec święty Franciszek przyjął rezygnację   księdza biskupa Henryka Tomasika  z posługi   biskupa radomskiego. Mianował biskupem radomskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji warszawsko – praskiej księdza Marka Solarczyka. W podpisie: Nuncjusz Apostolski  Arcybiskup Salwatore Pennacchio, Warszawa, 4 stycznia 2021 roku.

Po odpisaniu dokumentów prawnych związanych  z ważną kanoniczną zmianą  w posłudze kapłańskiej przez   biskupów: Henryka Tomasika i Marka Solarczyka oraz członków Kolegium Konsultorów, zabrał głos ks. bp Marek Solarczyk, już jako ordynariusz diecezji radomskiej.

Nawiązał m.in.  do  znaczeniu pojęcia wspólnota i  do słów psalmów śpiewanych w katedrze, zwrócił uwagę, że zawierają one  między innymi błagania i dążenie do wspólnoty. Trwałą   jest wspólnota  oparta na wierze. Przytaczając fragment innego psalmu : -Pan wykupił swego sługę Jakuba, objaśnił, że przypomina on lud wyprowadzany z niewoli dzięki stawiennictwu Boga. Występuje w nim też  tęsknota za tym, by człowiek nie pozostał sam, był rozumiany dobrze przez innych,   oczekujący ich   łaski. Powinien  jednak na  łaskę zasłużyć   Dla dziecka, taką bramą łaski są jego rodzice, dla parafian powinien być ksiądz proboszcz, dla wiernych w diecezji – ksiądz biskup…

Po uroczystości kanonicznego przejęcia diecezji radomskiej. Biskup Marek Solarczyk powiedział m.in.-W posłudze biskupiej jest przestrzeń rządzenia, ale i uświęcania, nauczania i z taką otwartością staję przed kościołem radomskim, przed naszym kościołem. Z taką ufnością mam nadzieję to przeżywać.

Zwierzył się, że zamierza poznawać diecezję radomską żyjąc tu i pracując… Przyjechałem tu ze swoim wyobrażeniem  i chcę uszanować to, co jest darem, bogactwem, co warto wspierać, rozwijać, ale też co warto poprawiać. Przyznał, że  konkretnego programu nie przywozi, stworzy go wspólne działanie. (M.K.)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.