czw.. wrz 29th, 2022

Tygodnik Radomski

JAK GŁOSUJEMY 26 MAJA do Parlamentu Europejskiego

3 min read

Przeprowadzane 26 maja 2019 roku powszechne, tajne wybory do Parlamentu Europejskiego to bardzo ważne wydarzenie dla Polaków. Wybierzemy w tym dniu 52 posłów do PE mającego siedzibę w Strasburgu. Na terytorium Polski lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte są od godziny 7.00 do godz. 21.00. Mamy więc 14 godzin na spełnienie demokratycznego, obywatelskiego obowiązku. Prawo głosu mają wszyscy obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, którzy najpóźniej w dniu 26 maja ukończyli 18 lat życia. Górna granica wieku nie jest określona. Do wyborów uprawnionych jest 29 mln 994 tys. 623 Polaków. Wybory odbywają się w 27 286 obwodach głosowania. Wyborcy przebywający za granicą zagłosują w jednym ze 203 obwodów głosowania utworzonych w polskich placówkach dyplomatycznych i wybierają kandydatów z okręgu warszawskiego (obejmującego Warszawę i okalające ją powiaty). Przed tym ważnym aktem obywatelskim bardzo ważne jest zapoznanie się z techniką głosowania, by uniknąć popełnienia ewentualnej pomyłki unieważniającej nasz głos. Do lokalu obwodowej komisji głosowania udajemy się z dokumentem tożsamości, to jest aktualnym dowodem osobistym lub paszportem i wręczamy taki dokument tej komisji. Po wyszukaniu naszego nazwiska na liście wyborców upoważnionych do głosowania, komisja przekazuje nam kartę do głosowania z nazwiskami kandydatów, zgłoszonych przez 10. Komitetów Wyborczych. Udajemy się z nią do stolika za kotarą i uważnie przeglądamy kartę głosowania z nazwiskami uwidocznionych na niej kandydatów do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Po wybraniu odpowiadającego nam kandydata lub kandydatki, przystępujemy do potwierdzenia znakiem ,,X” naszej decyzji. Bardzo ważne. W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosujemy tylko na jednego kandydata uwidocznionego na jednej z z 10. list wyborczych zatwierdzonych przez Państwową Komisję Wyborczą .Upatrzonego kandydata wybieramy, stawiając na karcie do głosowania , w kratce uwidocznionej z lewej strony jego nazwiska -znak ,,X”, wskazując tym samym , że jemu dajemy nasze pierwszeństwo jego staraniach o miano posła Parlamentu Europejskiego. Postawienie znaku ,,X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie w ogóle znaku ,,X” spowoduje nieważność głosu. Znak ,,X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki. Wyborcy ujęci w spisie wyborców zazwyczaj osobiście udają się do lokalu wyborczego. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokali wyborczym lub korespondencyjnie, lecz termin zgłoszenia głosowania korespondencyjnego upłynął już 13. maja. Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, mają prawo głosować przez pełnomocnika. Wniosek w tej sprawie można było składać w urzędach gmin (miast) do 17 maja. Można też głosować poza miejscem zameldowania, w kraju, zagranicą lub na statkach morskich. Konieczne było jednak przedłożenie zaświadczenia o prawie do głosowania. Zaświadczenia takie wydawały urzędy gmin wiejskich lub miejskich do 24 maja bezpośrednio lub elektronicznie, podając im podstawowe dane o głosującym tj. jego nazwisko, imię i PESEL. (k)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.