pon.. cze 5th, 2023

Tygodnik Radomski

GNIEWOSZÓW: Bogu na chwalę, ludziom na ratunek

6 min read

Po raz pierwszy uczestniczyłem w  jednej uroczystości zorganizowanej  jednocześnie przez  dwie jednostki  Ochotniczych Straży Pożarnych. Chodzi  OSP z  Gniewoszowa i Wysokiego Koła. Rozpoczynały one  działalność w 1926 roku, a więc już w niepodległej Polsce, choć  okresie dla niej trudnym.   Jubileusz 90 – lecia odbył  się w Gniewoszowie. Decyzję podjął  druhowie w uzgodnieniu  ze  świeżo wybranym przez mieszkańców wójtem , Marcinem  Szymonem  Gac  i  równie młodym przewodniczącym Rady Gminy Piotrem Dela.  Była wspólna msza święta w intencji jubilatów, nawet to sam wysokie  odznaczenie. Chodzi o Pamiątkowy Medal PRO MASOVIA, czyli najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Druh Zbigniew Gołąbek, w jednej osobie  Wiceprezes OSP  Mazowsza I radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, przewodniczący jego Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego  przekazał   Medal jednostkom  OSP z Gniewoszowa i Wysokiego Kole na ręce  prezesa –Gniewoszowa  Piotra Deli i  OSP Wysokie Koło Tomasza Ociesy. Inne  odznaczenia były  już bardziej zróżnicowane,  dostosowane to tego, co  jednostki OSP czyniły na przestrzeni tych 90 lat.. Opisała to w ciekawym rysie historycznym  pani Stanisława  Bachanek. Wójt  Marcin Gac   i  wiceprezes  mazowieckiej OSP  dh Zbigniew Gołąbek wręczyli druhom z Gniewoszowa nowy sztandar poświecony podczas mszy św. Został on udekorowany Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Złotym Znakiem Związku  uhonorowali  natomiast  dh Wiesława Podstawka. Złote Medale za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Tadeusz Ochocki, Jerzy Dela, Grzegorz Sotowski, Grzegorz Rybicki, Tadeusz Oder, Wojciech Szczepaniak, Krzysztof Wiraszka, Wiesław Kubicki, Zbigniew Sobieszek i Feliks Szymański.  Srebrne stały się udziałem druhów: Łukasza Dziosa, Andrzeja Juchniewicza,, Katarzyny Krakowiak i Szczepana Witka, a brązowe: Michała Woźniaka, Piotra Deli, Tomasza Ochockiego, Wiesława Jezuity, Huberta Karpińskiego, Agnieszki Krakowiak, Mariusza Lentasa, Łukasza Mazura, Marka Mazura, Andrzeja Sowińskiego, Tomasza Tomasiaka, Artura Zygmunta, Adama Krakowiaka, Dariusza Balcerka, Katarzyny Kozieł i Pawła Kozła. Odznaką  Strażak Wzorowy  wyróżniono:  Cezarego Cielocha, Pawła Jaraszka i Tomasza Woźniaka. Listy gratulacyjne  Marszałka  Województwa Mazowieckiego Adama Struzika wręczono druhom: Tadeuszowi Ochockiemu, Grzegorzowi Sotowskiemu, Krzysztofowi Szymańskiemu, Antoniemu Krakowiakowi, Łukaszowi Dziosowi i Andrzejowi Juchniewiczowi.

Gośćmi uroczystości 90 – lecia OSP w Gniewoszowie byli m.in.: dh Zbigniew Gołąbek wiceprezes OSP Mazowsza, radny sejmiku,, Krzysztof   Stalmach wicestarosta kozienicki, komendant PSP Miasta Stołecznego Warszawy.  st. bryg Zbigniew Szczygieł, kom PSP Powiatu Kozienickiego bryg. Krzysztof Zyzek, wiceprezes Zarządu powiatowego ZOSP RP w Kozienicach Roman Wysocki,wójt gminy Sieciechów Marian Z. Czerski i gminy Puławy Krzysztof Brzeziński, Zbigniew Ostrowski dyrektor WZDW w Warszawie i Andrzej Łuczycki dyr. Rejonu WZDW w Radomiu, Irena Bielawska prezes LGD ,,Puszcza Kozienicka’,  nadk. Jarosław Szczypiór  komendant komisariatu policji, radni,  szefowie jednostek samorządowych, księża z parafii w Gniewoszowie, Wysokim Kole i Oleksowie oraz przedstawiciele jednostek obsługujących gminę Gniewoszów. Powitał ich wójt Marcin Szymon Gac. Z kolei oni ;przekazali   jubilatom gratulacje na piśmie i słowne.

W Gniewoszowie próbowali  wcześniej…

Już w 1911 roku, 29 mieszkańców miejscowości  podjęło na zebraniu decyzje o utworzeniu Towarzystwa Pożarniczego w  Gniewoszowie. Próby zarejestrowania trwały dwa lata i zakończyły się stwierdzeniem urzędu carskiego gubernatora w Radomiu  o ,,nienależycie przedstawionej listy osób wybranych do zarządu”.  W Archiwum Państwowym w Kielcach istnieje zapis z dn. 10 X 1924 r, że  Towarzystwo Straży Ogniowej Ochotniczej w Gniewoszowie mieści się na ul. Kozienickiej. Bezspornym faktem jest, że obecny  Zarząd OSP w Gniewoszowie ukonstytuował się w lutym 1916 roku w składzie: Prezes Piotr Dela, naczelnik Łukasz Dziosa, z-ca naczelnika Antoni Mieczysław Krakowiak, skarbnik – Katarzyna Krakowiak, sekretarz Tomasz Woźniak, gospodarz Łukasz Mazur, członek Andrzej Juchniewicz. Obecna OSP jubilatka liczy 43 członków czynnych i  36 wspierających. Jednostka  jest bardzo czynna. Od 1995 roku działa w ramach KSR-G. Jej wyposażenie to: ciężki samochód pożarniczy Scania 4×4,  średni samochód po z. Star 266 i lekki samochód po z. Gazela 4×4. Z pamiętników i zapisków wynika, że w akcjach ratowniczych uczestniczyła od dawna, na terenie gminy i poza nią. Wielkie sukcesy odnosiła w zawodach sportowo – pożarniczych, będących wynikiem dobrego wyszkolenia. W 1989 R. Na zawodach w  Lubelskim drużyna  z Gniewoszowa zajęła I miejsce. W 1992 druhowie z Gniewoszowa byli najlepsi w województwie radomskim. W 2003 roku, na zawodach  województwa mazowieckiego  w Gostyninie, zarówno drużyna męska, jak i żeńska zajęły I miejsca. W tym samym roku otrzymują dokument, upoważniający do odbioru samochodu pożarniczego.  Nagrodą było też kino domowe i wiele innych upominków rzeczowych. Cieszyli się wszyscy na czele z naczelnikiem Tadeuszem Ochockim i trenerem Sławomirem Smolarczykiem.

W Wysokim Kole mniej  niejasności

Stowarzyszenie Straży Ogniowej powstało  tu w 1926 roku. Cenne informacje przekazał  syn założyciela Marian Jaworski. Poinformował on, że zalożyciele4m był jego ojciec, nauczyciel i kierownik miejscowej szkoły. Rejestracja i zatwierdzenie statutu miało się dokonać dopiero w 1935 roku. Potwierdzają to dokumenty znajdujące w Archiwum Państwowym w Kielcach. Straż była zarejestrowana pod adresem szkoły, a jej sprzęt przechowywano drewnianej szopie usytuowanej na szkolnym podwórku. Tym sprzętem była ręczna motopompa, węże strażackie i bosaki. W razie potrzeby, ładowano  je na konny wóz i jechano do  pożaru. Prywatne wozy użyczane w wyjazdach do pożarów, samochód Żuk zastąpił dopiero w latach 80 – tych XX wieku.  Przyznanie OSP ,,Żuka” stworzyło potrzebę budowy remizy. Inwestycja ta powstała za prezesa OSP Kazimierza Łyszcza. Zarząd OSP miał być wybrany w 1972 roku. Wiadomo też, że druhowie OSP z Wysokiego Koła, 18 sierpnia 1974 roku uczestniczyli w galowych mundurach uczestniczyli w akcie koronacji obrazu Matki Boskiej  Wysokokolskiej.

Zarząd OSP  wybrany 1916  roku tworzą:  prezes Grzegorz Bielicz, wiceprezes  Kacper Krakowiak, naczelnik Emil Skowronek, z-ca naczelnika Kazimierz Lelonkiewicz, skarbnik Paweł Latos, sekretarz Mariusz Wiraszka, gospodarz Tomasz Ociesa. Jubilata z wysokiego kola liczy obecnie 63 członków czynnych, w tym 20 przeszkolonych i 8. Członków honorowych. W ramach OSP  działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, która tworzą chłopcy w wieku od 12. Do 16 lat.

OSP posiada na stanie: samochód   pożarniczy Jelcz ze zbiornikiem na  wodę o poj.  6000 litrów, agregat prądotwórczy Honda, pilarkę łańcuchową do drzewa, dwa agregaty powietrzne fenzy z czujnikiem bezruchu, narzędzia hydrauliczne marki Lukas, drabin e nasadowa 10 metrów a, motopompę PO5, kompresor Pansam, sprzęt łączności i alarmowanie, umundurowanie bojowe, podręczny sprzęt gaśniczy itp. Strażacy uczestniczyli w wielu akcjach gaśniczych.

Tradycją  jednostki OSP w Wysokim Kole jest uczestnictwo druhów w obchodach  świąt i uroczystości parafialnych. Co roku są  organizowane gminne i parafialne obchody Dnia Strażaka oraz Święto Niepodległości 11 Listopada. Tradycją staje się  wigilia strażacka. 24 kwietnia odbyła się już 5. z kolei pielgrzymka strażaków powiatów: kozienickiego, lipskiego i zwoleńskiego, w tym roku w ramach  obchody 1050 – lecia chrztu Polski. Druhowie z Wysokiego Kola zapewniają  pielgrzymom pomoc i bezpieczeństwo.

Podczas uroczystości  90 – lecia, poza Medalem PRO MASOVIA, Złotym Medalem  za Zasługi dla Pożarnictwa został uhonorowany Jan Trybucy, srebrnym: Emil Skowronek, Andrzej Majcher i Kazimierz Lelonkiewicz, a brązowym: Grzegorz Bielicz, Tomasz Ociesa, Tomasz Majcher, Marcin Majcher, , Paweł Lotos, Filip Kopania, Henryk Piskorek, Kacper Krakowiak i  Piotr Turbak. Odznak e Strażak Wzorowy otrzymali; Andrzej Krzysztoszek i Daniel Majcher. Listy gratulacyjne od  Adama Struzika Marszałka województwa Mazowieckiego otrzymali druhowie – Emil Skowronek i Tomasz Ociesa.

Po części oficjalnej, jubilaci z Gniewoszowa i Wysokiego Kola wraz z przyjaciółmi z innych jednostek OSP, rodzinami  oraz zaproszonymi gośćmi uczestniczyli  na placu szkolnym w części artystycznej uroczystości. Zabawiała ich młodzież miejscowych szkół, Kapela ,,Radomscy Muzykanci”,  Kabaret  z Kopydłowa pod wodzą Komendanta  OSP oraz grupy artystyczne spod znaku Disco Polo.  Było fajnie!

(MK)

Fotorelacja na naszym facebooku 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.