śr.. cze 7th, 2023

Tygodnik Radomski

Gmina Kowala: Dla mieszkańców, z ich udziałem

4 min read

Kalendarzowy rok 2017 zamknie absolutoryjne rozliczenie wójta gminy Kowala z działalności budżetowej, co nastąpi w drugim kwartale. Realizacja zadań rzeczowych, w ich powiązaniu z inwestycjami tego roku jest już znana. Poinformował o tym jej wójt Tadeusz Osiński.
W 2017 roku samorządowa Gmina Kowala zrealizowała inwestycje wartości ponad 3,5 mln zł. Najważniejsze z nich to przebudowa trzech odcinków dróg: prowadzącego przez Młodocin Mniejszy w stronę Kątów, drugiego w kierunku Walentynowa, do sołectwa Romanów oraz trzeciego – przez Kowalówkę. Remonty dróg kosztowały 600 tys. zł. Zakończony został remont budynku po posterunku policji. Na 1., piętrze już funkcjonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej . Parter zajmie komisariat policji obsługiwany przez 10 funkcjonariuszy. Wyposażenie wnętrz jest już gotowe. Otwarcie ma nastąpić po świętach, w kwietniu, z udziałem ważnych przedstawicieli MSW. Z pewnością mieszkańcy gminy poczują się bezpieczniej. Ważne, że wiele spraw na linii policja- obywatel będzie można załatwić na miejscu w Kowali, bez potrzeby wyjazdu do Radomia. 
Budżet Gminy Kowala na 2018 rok został uchwalony już 28 grudnia 2017 roku. Ważna inwestycja dwuletnia, to budowa zaplecza sanitarnego i szatni na stadionie w Kowali. Koszt około 700 tys. zł. W tym roku będzie gotowy stan tzw. surowy. Ministerstwo sportu dofinansowuje budowę kwotą prawie 250 tys. zł. Wyposażenie budynku i jego otwarcie nastąpić ma w roku przyszłym.
W bieżącym roku rozpocznie się budowa świetlicy w Ludwinowie. Kosztować będzie około 600 tys. zł. Dokończenie budowy powinno nastąpić w roku przyszłym. Wszystko zależy jednak od stanu środków własnych gminy przeznaczanych na oświatę. Resort zmniejszył gminie tegoroczną subwencję oświatową o 300 tys. zł. Otrzymano na ten rok 10 mln zł, a oświata, wliczając w to prowadzenie gminnego przedszkola, kosztować będzie ponad 16 mln zł.
Przewidziana jest budowa dwóch odcinków dróg, dokończenie zadania na Kowalówce i budowa odcinka w Grabinie. Każdy z nich będzie kosztował po około 600 tys. zł. Na remonty dróg zarezerwowano w tegorocznym budżecie również kwotę 600 tys. zł. Na nawierzchniach dróg gminnych położonych przed 20 laty pęka asfalt, powstają dziury. Trzeba je naprawiać.
Na sesji Rady Gminy obradującej 2 lutego na wniosek wójta Tadeusza Osińskiego została wprowadzona do budżetu nadwyżka wartości 4 mln zł, która powstała w poprzednich trzech latach. Doszło d tego m.in. dlatego, że większość opozycyjna w Radzie Gminy wprowadziła do planów budowę dróg, które nie posiadały uporządkowanej dokumentacji własnościowej, geodezyjnej , technicznej itp. Pieniądze zarezerwowane na te wydatki nie były wykorzystane. – Planowałem przeznaczyć te pieniądze m.in. na rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej w Młodocinie Mniejszym i budowę drogi w Augustowie – Zabierzów. Radni opozycyjni skupieni w Klubie Integracja głosowali przeciw, wprowadzając własne zadania drogowe, też nie przygotowane pod względem formalno – prawnym . Załatwienie tych spraw zajmie znowu rok lub dłużej. Doszło nawet do tego, że zakwestionowali przyznanie środków na organizację dożynek gminnych, uznając widocznie , że będę promował na nich swoich radnych i siebie. Dlatego prawdopodobnie w tym roku dożynek w Kowali nie będzie. Głosowali też przeciw zwiększeniu o 50 tys. zł funduszu promocyjnego, niezbędnego m.in. na imprezy związane z 100 Rocznicą Niepodległości Polski – mówi wójt Tadeusz Osiński
Dla Niepodległej
Dożynki zostaną zastąpione, być może z nawiązką, przez imprezy organizowane w ramach Gminnego Programu Obchodów 100 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jest on już od stycznia realizowany pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Kowala i Rady Gminy . Koordynacją 100 wydarzeń ujętych w gminnym programie zajmuje się Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala. Zgłosiły je i nadal zgłaszają urzędy, instytucje samorządowe , stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, szkoły, kluby. Samych organizacji pozarządowych jest w gminie Kowala ponad 20. Wiele z nich jest organizatorami i współorganizatorami imprez z kontekstem patriotycznym.
W samorządzie gminnym zajmuje się tymi sprawami Zastępca Wójta Dariusz Bulski. Za cel wiodący uznaje wzbudzenie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu oraz angażowanie lokalnej społeczności do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach podkreślających wartości patriotyczne i wolnościowe. Pierwsze imprezy już się odbyły. Chodzi m.in. o dwa etapy stukilometrowego maratonu. Pierwszy przypadł na styczeń, a drugi na 24 luty. Trzeci odbył się 24 marca. Bieg sztafetowy ,, 100 na 100.Pobiegnij dla Białoczerwonej” zainicjował i jest jego pasjonatem sołtys Jarosław Słomka. W PSP Kowala odbyła się też impreza w Narodowym Dniu Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”. W PSP Kończyce odbędzie się w maju Gala Prymusów . Przyświeca jej hasło: ,,Ojczyznę wolną mamy i dla niej wspólnie śpiewamy”. Organizatorem Rajdu Rowerowego
Dzieci i Rodziców jest Stowarzyszenie Wspólna Sprawa Maliszów. Jego hasło brzmi: Po Kowali śmigamy-nasz a małą Ojczyznę zwiedzamy”.
Szczególna impreza organizowana w ramach Dnia Dziecka odbędzie się 3 czerwca w Kowali. Wydarzenia związane z walką Niepodległość Polski zaprezentują grupy rekonstrukcji historycznej zorganizowane przez Przemka Bednarczyka. W części artystycznej wystąpi radomski Zespół LUSTRO. To tylko kilka zdarzeń ze stu przygotowywanych. Będzie co podziwiać, o czym śpiewać , pisać i wspominać .( M.K) Fot. L. Wakuła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.