sob.. maj 14th, 2022

Tygodnik Radomski

Bogusława Jaworska przewodniczącą Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia

2 min read

12 lutego obradowało w Domu Kultury walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia liczącego  47 członków. W ostatnim czasie   TMMZ zasilili: Bogusława Jaworska, Zbigniew Gołąbek i Marek Oczkowski.

Uczestnicy zebrania podsumowali aktywną działalność statutową  za ostatnie lata,  wskazali  zadania  na najbliższe, podziękowali za osiągnięcia, minutą ciszy  uczciło pamięć zmarłych – Stanisława Janusza, Bolesława Skowrońskiego i Jerzego Kupidurskiego oraz   wybrali nowe władze.  Zebranie   zbiegło się  w czasie  ze złożeniem  rezygnacji z  funkcji przewodniczącego Towarzystwa  przez  Wacława Kuś, kierującego jego działalnością  ponad 30 lat.  Poprosił o to  członków Towarzystwa  ze względu na wiek i stan zdrowia. Doceniając  jego zasługi, uczestnicy walnego zebrania nadali Panu Wacławowi  godność Honorowego Przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia. W ostatnim czasie  członkami TMMZ zostali: Bogusława Jaworska, Zbigniew Gołąbek i Marek Oczkowski.

Przedstawiająca sprawozdanie za ostatnie sześć lat, wiceprzewodnicząca Towarzystwa  Ewa Kulińska przypomniała,  że 30 grudnia 2016 roku, podczas  wspólnej uroczystości  jubileuszu Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia  i   ,,Głosu Zwoleńskiego,  Towarzystw i jego przewodniczący Wacław Kuś zostali uhonorowani nadanym przez marszałka  województwa  mazowieckiego Adama Struzika prestiżowym  Pamiątkowym Medalem Pro Masovia. Towarzystwo jest współorganizatorem  i patronem wielu inicjatyw kulturalnych i oświatowych promujących Zwoleń m.in. Biesiady Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków, Roku Oskara Kolberga, corocznych Imienin Pana Jana, nadaje okolicznościowe Medale TMMZ, występuje o  odznaczenia i wyróżnienia dla  zasłużonych zwoleniaków, firmuje kwartalnik ,,Głos Zwoleński” itd.,itp. Spostrzeżenia i propozycje przydatne do działalności w najbliższym czasie przedstawili m.in: Bogusława Jaworska, Wacław Małek, Anna Wieczerzyńska, Zbigniew Gołąbek, Adolf Krzemiński, Tadeusz Rojek i Zbigniew  Rychel.

Nowo wybrany Zarząd TPMZ tworzą same panie:  przewodnicząca Bogusława Jaworska dotychczasowa burmistrz Zwolenia,  wiceprzewodnicząca Ewa Kulińska, sekretarz Anna Natalia Wieczerzyńska, skarbnik Lidia Choroś i  członkini Elżbieta Nowakowska. Komisji Rewizyjnej przewodniczy Tadeusz Rojek. (M.K.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.