pt.. mar 17th, 2023

Tygodnik Radomski

BEZROBOCIE W RADOMIU I POWIECIE RADOMSKIM

2 min read

Październik  był  miesiącem spadku bezrobocia w Radomiu i powiecie radomskim. Liczba osób bez pracy systematycznie maleje. Od początku 2022 roku  zmniejszyła się o 2278 osób.

Na koniec października 15.056 osób było jednak zarejestrowanych jako bezrobotne, to o 383 mniej niż we wrześniu. Status bezrobotnego nabyło 1676 osób. Z ewidencji  wyłączono  2.059 osób, z czego 970 osób podjęło pracę, staż u pracodawcy rozpoczęło 95 osób, szkolenie rozpoczęło 86 osób, 108 osób wyrejestrowano z powodu odmowy pracy lub innej formy pomocy , 463 osoby wyrejestrowano  z powodu niepotwierdzenia gotowości do pracy a dobrowolnie ze statusu bezrobotnego zrezygnowało 145 osób.

Pracodawcy zgłosili do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu 663 wolne miejsca pracy, w tym:165 miejsc dotyczyło zatrudnienia subsydiowanego, czyli finansowanego przez urząd pracy, 577 – zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,32 miejsc było skierowane do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Bezrobocie w Radomiu i powiecie radomskim systematycznie maleje. Październik był kolejnym miesiącem spadku liczby bezrobotnych.– opiniuje  Sebastian Murawski dyrektor  Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu. – Wśród tych, którzy się wyrejestrowali w ubiegłym miesiącu  – prawie tysiąc podjęło zatrudnienie. A spośród 663 zgłoszonych wolnych miejsc pracy, nadal jest w czym wybierać.

Nie maleje  zainteresowanie stażami i szkoleniami. Od początku roku urząd sfinansował staże ponad tysiąca osób i szkolenia dla blisko 400.

Słyszy się pytania  dotyczące  zwolnień pracowników. O zamiarze zwolnień grupowych 43 osób poinformowały 3 firmy, które mają siedzibę  poza obszarem funkcjonowania   radomskiego Powiatowego Urzędu Pracy , ale prowadzące działalność w Radomiu lub  zatrudniające  mieszkańców  tego miasta Natomiast żaden z radomskich  pracodawców nie zgłosił zamiaru zwolnień grupowych.

Na koniec dodaje, że  urząd nadal dysponuje środkami na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu np. dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy czy otwarcie jednoosobowej działalności gospodarczej.Dlatego zachęcamy do składania wniosków.’’– sumuje  Sebastian Murawski dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu

Przypomnijmy, że  na koniec  września (według  Głównego Urzędu Statystycznego)  stopa bezrobocia wynosiła: w Polsce -5,1% ( wzrost o 0,3%),województwie mazowieckim – 4,2% (bez zmian), Radomiu – 9,3% ( wzrost o 0,1%), w powiecie  radomskim – 17,3 ( wzrost o 3,2%). /mk/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.