sob. Wrz 25th, 2021

Tygodnik Radomski

8,7mln zł na wsparcie inwestycji wodno- kanalizacyjnych

2 min read

Stara Błotnica, Szydłowiec, Promna, Chotcza, Radzanów i Przysucha to sześć spośród 45 mazowieckich gmin, które otrzymają unijne wsparcie na inwestycje wodno-kanalizacyjne. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci z subregionu radomskiego.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego do gmin z subregionu radomskiego trafi ponad 8,7 mln zł w ramach PROW 2014–2020.

– Tego typu inwestycje są dla wielu gmin ogromnym wyzwaniem, bo wiążą się z dużymi kosztami. Na pewno wielu z nich nie udałoby się zrealizować bez dodatkowego wsparcia, jakim są środki unijne. Tym bardziej cieszymy się, że lokalne samorządy tak aktywnie ubiegają się o środki zewnętrzne. Tylko w tej perspektywie gminy z subregionu radomskiego pozyskały w ramach PROW ponad 54,5 mln zł – podkreślił wicemarszałek Rafał Rajkowski na spotkaniu  z beneficjantamiw  radomskiej Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego.

Z kolei radny sejmiku Leszek Przybytniak , przewodniczący komisji obszarów wiejskich i rozwoju powiedział: -Bardzo nam milo,  ze w dniu dzisiejszym będziemy podpisywać umowy dotyczące  bardzo ważnych zadań socjalnych wsi, gdyż takimi są   budowa  wodociągów i kanalizacji. W gminach i wielu wsiach południowego Mazowsza brakuje sieci kanalizacyjnej a wysychające studnie w wielu gospodarstwach nie  zaspokajają już zapotrzebowania rolników na wodę. Dlatego samorząd  województwa mazowieckiego poś pieszył  z pomocą  finansową, wspierając  inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej. Są to inwestycje  kosztowne..Gminy bez pomocy  finansowej nie byłyby w stanie je  zrealizować Dokładniej  przedsięwzięcia  omówił Radosław Rybicki  szef Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego.

O tego rodzaju środki  mogły   ubiegać się mazowieckie gminy, związki międzygminne oraz spółki, w których jedynym udziałowcem są jednostki samorządu terytorialnego. Gminy złożyły łącznie 153 wnioski, z których ostatecznie do dofinansowania zakwalifikowano 45 projektów, z czego z subregionu radomskiego.

Otrzymane dofinansowanie beneficjenci przeznaczą m.in. na: budowę systemów kanalizacji sanitarnejzbiornika wody uzdatnionej, sieci wodociągowej czy kanalizacji zagrodowej.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych projektu. Maksymalna wysokość wsparcia na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 2 mln zł na beneficjenta.

Inwestycje zostaną dofinansowane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Jest to efekt ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego konkursu.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.