sob.. maj 14th, 2022

Tygodnik Radomski

Ponad 10 mln zł wsparcia z UE dla gminy Przyłęk i dwóch szpitali

4 min read

Wszystkie trzy przedstawione poniżej  projekty mają na celu doraźną ochronę ludzkiego zdrowia lub stwarzanie do tego  warunków.

Gmina Przyłęk zainwestuje np. ponad 5,1 mln zł w odnawialne źródła energii, a Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przeznaczy blisko 3,5 mln zł na termomodernizację. Z kolei szpital w Iłży otrzyma ponad 1,7 mln zł na doposażenie, modernizację i rozbudowę placówki.

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekty te otrzymają łącznie ponad 10,3 mln zł dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego na lata   2014-2020. Umowy na wdrażanie tych projektów podpisał 8. listopada w Radomiu Rafał Rajkowski członek zarządu województwa mazowieckiego  z kończącym z własnego wyboru za kilka dni 12-letnią kadencje z wójtem gminy Przyłęk Marianem Kusiem,  prezesami Zarządu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu Tomaszem Skurą  i Krzysztofem A. Zającem, dyrektor  Szpitala w Iłży, Dorotą Kwietniewską oraz skarbnikami tych jednostek prawnych.

Odnawialne Źródła Energii w gminie Przyłęk

W ramach projektu na budynkach mieszkalnych w gminie Przyłęk zostanie zamontowanych w sumie 33 jednostek wytwarzania energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii  i 571 jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE. Będą to 4 rodzaje instalacji: instalacje fotowoltaiczne (33), pompy ciepła (35), piece na biomasę (113) i kolektory słoneczne (423). Ponadto w ramach utworzonej platformy internetowej prowadzone będą działania edukacyjne i promocyjne dotyczące ochrony środowiska i dostępnych technologii OZE. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę jakości powietrza i wód powierzchniowych oraz stan zdrowia mieszkańców regionu.

Tytuł projektu: Odnawialne Źródła Energii szansą poprawy środowiska naturalnego na terenie gminy Przyłęk

Beneficjent: Gmina Przyłęk

Całkowita wartość projektu: 6 923 918,43 zł

Kwota dofinansowania: 5 111 952,80 zł

Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE)

Termomodernizacja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Duże zmiany czekają też Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej budynek główny szpitala przejdzie termomodernizację. W ramach projektu ocieplone zostaną ściany zewnętrzne oraz stropodachy. Modernizację przejdą także instalacje c.o. i c.w.u. Ponadto w całym budynku wymienione zostaną okna i drzwi zewnętrzne. Pojawi się również energooszczędne oświetlenie, a na dachu zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Realizacja inwestycji nie tylko wpłynie pozytywnie na poprawę środowiska naturalnego, ale przyniesie też oszczędności finansowe.

Tytuł projektu: Zwiększenie efektywności energetycznej Budynku Głównego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

Beneficjent: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny

Całkowita wartość projektu: 23 148 676,49 zł

Kwota dofinansowania: 3 499 806,91 zł

Działanie 4.2 Efektywność energetyczna

Doposażenie szpitala w Iłży

Już niebawem szpital w Iłży zainwestuje fundusze unijne w specjalistyczny sprzęt medyczny.  Dyrektor szpitala Dorota Kwietniewska poinformowała, że 42 jednostek bardzo potrzebnej, specjalistycznej nowej aparatury trafi do oddziałów: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych, Pediatrii, Ginekologii i Położnictwa z Opieką nad Noworodkiem oraz Izby Przyjęć, pracowni Endoskopowej i pracowni RTG. W ramach projektu zostaną zakupione m.in.: tomograf komputerowy, pulsoksymetry, aparat EKG na wózku jezdnym, defibrylator (Life Pack), pompy infuzyjne dwustrzykawkowe ze statywem, respirator noworodkowy, respirator dla dorosłych, kardiomonitory, gastroskop, stół zabiegowy, lampa zabiegowa na wózku jezdnym, kolposkop, amnioskop z osprzętem, diatermia, stół ginekologiczny z napędem elektrycznym i osprzętem, fotel ginekologiczny, aparaty KTG z głowicami, ssak elektryczny ze statywem, rejestratory EKG Holter, rejestratory ciśnieniowe Holter, Holter EKG, system długotrwałego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi, system do zestawu do prób wysiłkowych z bieżnią, kardiomonitory, waga najazdowa dla osób otyłych, łóżka kardiologiczne, wózki ratunkowe, wózek do przewożenia chorych w pozycji leżącej z regulacją wysokości oraz wózki do transportu leków oraz sprzętu medycznego.

W spotkaniu uczestniczy dotychczasowy  starosta radomski Mirosław Ślifirczyk  inspirujący  opracowanie projektu. Wraz z dyrektor Dorotą Kwietniewską  złożył on na ręce Rafała Rajkowskiego podziękowanie  to bezcenne wsparcie  dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania   Projektów Unijnych oraz całego Zarządu Województwa Mazowieckiego z marszałkiem Adamem Struzikiem . Rafał Rajkowski wyraził przekonanie, że Mirosław Ślifirczym wybrany radnym powiatu radomskiego  na  nową 5-letnia kadencje równie ofiarnie będzie służył mieszkańcom powiatu radomskiego.

Tytuł projektu: Rozbudowa, modernizacja i doposażenie Szpitala w Iłży w celu zwiększenia dostępności usług medycznych SPZZOZ Szpital w Iłży (sprzęt medyczny)

Beneficjent: SPZZOZ Szpital w Iłży

Całkowita wartość projektu: 2 179 578,00 zł

Kwota dofinansowania: 1 723 982,40 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia 

O Regionalnym Programie Operacyjnym  WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowane głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o możliwościach pozyskania unijnego dofinansowania dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce: Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 600 mln zł. Szczegółowy harmonogram naborów dostępny jest na stronie www.funduszedlamazowsza.eu w zakładce https://www.funduszedlamazowsza.eu/nabory-wnioskow/

(mk)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.