sob. Wrz 25th, 2021

Tygodnik Radomski

NADAL DUŻE TEMPO ROBÓT NA LOTNISKU

4 min read

Z informacji  jakie otrzymaliśmy od inwestora budowy lotniska pasażerskiego Warszawa – Radom im. Bohaterów Czerwca  na Sadkowie wynika,  że nadal utrzymuje się duże tempo robót. Oto  treść przekazu:

  • Zostało ogłoszone postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej (Projekt wykonawczy) i wykonanie robót budowlano – instalacyjnych polegających na dostawie, montażu i uruchomieniu oświetlenia nawigacyjnego lotniska (drogi startowej, podejść, dróg kołowania i płyt postojowych) dla Portu Lotniczego Radom Sadków.
  • 8.10 odbyła się aukcja elektroniczna na wykonanie w formule projektuj i buduj wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dróg kołowania i płyt postojowych po zachodniej stronie lotniska stanowiących “Zadanie 1, inwestycji pn. Rozbudowa Portu Lotniczego Radom – Sadków”. Oficjalne informacje zapewne będą znane w przyszłym tygodniu.
  • Budowa układu drogowego wraz z włączeniem i przebudową ul. Lubelskiej, włączeniem w Al. Wojska Polskiego oraz wykonaniem infrastruktury technicznej, stanowiąca część zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Portu Lotniczego Radom – Sadków” w formule projektuj i buduj” – PPL będzie wzywać oferentów do uzupełnienia dokumentacji.

Inwestycja jest prowadzona zgodnie z harmonogramem. Wszystkie ewentualne terminy odwołań potencjalnych oferentów są uwzględnione w tym harmonogramie.

Droga startowa

Budowa drogi startowej jest w 100% ukończona. Dotyczy to zarówno warstwy bitumicznej jak i cementowej. Połączono drogi dojazdowe z istniejącymi węzłami. 24 września odbyło się badanie techniczne pasa wykonane przez INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH w Warszawie. Badanie obejmowało parametry: nośność, szorstkość i równość.

Badanie wypadło bardzo korzystnie dla radomskiego lotniska. Wszystkie parametry znacząco przewyższają założenia wykonawcze – wyjaśnia Dyrektor Paweł Pułkownik z Max Bögl, wykonawcy nowej drogi startowej. Obecnie trwają końcowe prace nad zahumosowaniem poboczy drogi startowej. Siana jest trawa.

Radomski pas ma 2500m długości, co w razie potrzeby pozwoli na przyjmowanie statków powietrznych nawet kodu E, czyli boeingów B777 czy B787. Zrealizowano również założenie strategiczne dotyczące przedłużonej żywotności drogi startowej bez potrzeby remontu. To strategia PPL profesjonalnego i długofalowego inwestowania, o której wielokrotnie mówił Prezes PPL Mariusz Szpikowski.

Terminal

Firma MirBud realizuje budowę terminalu zgodnie z harmonogramem. Obecnie trwają prace montażowe stalowych konstrukcji dachu oraz prace murarskie wewnątrz budynku. Na zewnątrz prowadzone są prace wodno-kanalizacyjne oraz systemu hydrantowego, tu prace zaawansowane są w 50%.

Do końca października MirBud wykona:

  • Pokrycie dachowe pirsu czyli 35% powierzchni budynku
  • 90% konstrukcji stalowych obiektu
  • 70% prac murarskich
  • 90% prac żelbetowych

Z końcem października rozpoczną się prace wykończeniowe min. tynkowanie.

Radomski terminal będzie najnowocześniejszym obiektem tego typu w Polsce. Terminal jest zaprojektowany w standardzie czarterowym, przyjaznym dla pasażerów. Ważny jest dostęp do dużego obszaru handlowego. Oznacza to również, że podróżni będą mieli więcej przestrzeni w miejscach odpraw i na samym terminalu. Wynika to m.in. ze specyfiki tego typu podróżnych, którzy mają więcej bagażu. Terminal ma być przygotowany na przyjęcie 3 mln pasażerów rocznie. W przyszłości, gdy zajdzie taka potrzeba, będzie go można rozbudować nawet do 9 mln pasażerów. Radom przejmie część ruchu lotniczego z Okęcia, chodzi o loty czarterowe i niskokosztowe, gdyż na Lotnisku Chopina trzeba zwolnić miejsce dla pasażerów tranzytowych, których liczba szybko rośnie. Bez tego nie będzie możliwe także uruchamianie nowych połączeń dalekobieżnych z i do Warszawy przez LOT.

Budynki kubaturowe

Realizowane są prace projektowe, które zaplanowane są na październik i listopad. Wykonawca Firma Budowlana Anna–Bud przejęła już teren budowy. Zorganizowano zaplecze budowy oraz ogrodzono teren. Trwają prace porządkowe oraz instalacyjne. Wykonawca rozpoczął już prace przy istniejącej infrastrukturze kontenerowej.

Do końca tego roku wykonamy 50% prac na budynkach B1 i B2 – mówi inż. Paweł Dymarski

Kierownik Robót Budowlanych w Anna-Bud. Rozpoczynamy budowę sieci zewnętrznych czyli: kanalizacji deszczowej, kanalizacji wod-kan i teletechnicznej.

Prace na budowie będą prowadzone równolegle na budynkach B1, B2 i części kontenerowej. B1 to budynek biurowo-administracyjny. B2 to magazyn i hala służb utrzymania lotniska.

Umowa z firmą Anna Bud na kwotę 45 200 000 PLN brutto, obejmuje budowę obiektów wspierających – budynków niezbędnych do funkcjonowania lotniska (poza terminalem): Budynku Administracyjnego Służb Lotniskowych, hali garażowej z magazynami, a także dostosowanie istniejących obiektów kontenerowych do przejęcia funkcji budynku socjalnego AON (Agentów Obsługi Naziemnej) i służb utrzymania lotniska. Zakres realizacji zadania obejmuje budowę wewnętrznego układu drogowego połączonego z układem drogowym Portu Lotniczego Warszawa-Radom z zewnętrznymi miejscami parkingowymi oraz wymaganej infrastruktury technicznej.

Głównymi użytkownikami dedykowanej infrastruktury wspierającej będą: służby lotniskowe i administracja, Straż Graniczna, Urząd Celny, agenci obsługi naziemnej PPL.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.