czw. Wrz 23rd, 2021

Tygodnik Radomski

15,6 MLN ZŁ Z UE DLA SZPITALI I PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

3 min read

Placówki zdrowia  regionu radomskiego zostaną doposażone w specjalistyczny sprzęt medyczny. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego otrzymują  ponad 15,6 mln zł dofinansowania z  funduszy UE. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego  umożliwi to  inwestowanie w nowoczesną aparaturę, stwarzając  nowe możliwości na poszerzanie diagnostyki i leczenia wielu chorób, np. kardiologicznych, układu krążenia czy układu oddechowego. Umowy w tej sprawie podpisali 5 . marca  w siedzibie radomskiej Delegatury Urzędu Marszałkowskiego  przy ul. Kościuszki 5 marszałek  województwa mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz beneficjenci.

Tym razem podpisujemy umowy dla szpitali, będą to zakupy specjalistycznego sprzętu medycznego, rozszerzenie diagnostyki i terapii w placówkach ochrony zdrowia w Radomiu, Lipsku i powiecie zwoleńskim. Łącznie przekażemy ponad 15,6 mln zł z UE – powiedział marszałek Adam Struzik – W ramach aktualizacji budżetu, Sejmik Województwa podjął decyzję o dodatkowym dofinansowaniu naszych placówek medycznych. Ochrona zdrowia to obszar, który ciągle potrzebuje wsparcia. Dbamy, żeby jakość leczenia była jak najlepsza.

Aparatura dla poradni działających w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym oraz Centralnej Sterylizatorni

Już niebawem radomski szpital miejski wzbogaci się  dzięki dotacjom UE wartości  5.942 161,03 zł o nowoczesny specjalistyczny sprzęt dla poradni kardiologicznej, gastroenterologicznej, a także poradni dla dzieci i młodzieży. Unijne wsparcie pozwoli na dostosowanie szpitalnych pomieszczeń do potrzeb kupowanej aparatury oraz usunięcie barier architektonicznych. To dobra wiadomość dla osób borykających się z chorobami kardiologicznymi, neurologicznymi, układu pokarmowego, oddechowego, czy chorobami wątroby. Dofinansowanie przeznaczone zostanie również na przebudowę pomieszczeń i wyposażenie Centralnej Sterylizatorni, w której dezynfekcji poddawane będą narzędzia i sprzęty wykorzystywane w szpitalu. W sumie nakłady inwestycyjne  Szpitala Miejskiego w Radomiu im. Tytusa Chałubińskiego przekroczą w tym roku 10 mln zł  Oczywiście dzięki budżetowi miasta Radomia.

Wymiana sprzętu medycznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma dofinansowanie z UE wartości około 6.888.881,61  zł na doposażenie  w sprzęt medyczny bloku operacyjnego, szpitalnego oddziału ratunkowego, oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej, oddziału chirurgii ogólnej i oddziału chorób płuc. Nowa aparatura trafi też do pracowni endoskopii oraz rentgenodiagnostyki ogólnej. Zakres inwestycji realizowanych dzięki finansującmu go  budżetowi samorządu województwa mazowieckiego. są  o wiele wyższe.

Subregion radomski bardzo czekał na podpisanie tych umów, potrzeby szpitali są ogromne. Cieszę się, że pojawiły się oszczędności w budżecie RPO WM, które pozwoliły dofinansować te projekty. Samorząd województwa konsekwentnie realizuje regionalne instrumenty w aspekcie zdrowia – podkreślał wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Nowoczesny sprzęt do diagnostyki i leczenia w SPZZOZ w Lipsku

Zakupiona  za su 2.775. 410 zł  w tym i unijnemu dofinansowaniu  wartości około 2,2 mln zł aparatura dla Szpitala w Lipsku będzie wykorzystywana do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych, chorób układu krążenia,układu kostno-mięśniowo-stawowego oraz chorób układu oddechowego. Trafi ona na oddziały: Chirurgii Ogólnej i Urazowo-Ortopedycznej, Rehabilitacji,Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Bloku Operacyjnego, Pracowni Rentgenodiagnostyki oraz Poradni Kardiologicznej. Dzięki tym środkom poszerzony zostanie zakres opieki  specjalistycznej.

Modernizacja i zakup sprzętu dla czterech poradni specjalistycznych w Zwoleniu

SPZOZ w Zwoleniu zyska dzięki   dofinansowaniu unijnemu wartości 603. 376  zł nowoczesny sprzęt medyczny pracowni rentgenodiagnostyki, poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni otolaryngologicznej oraz okulistycznej. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również pomieszczenia poradni. Realizacja tej inwestycji to przede wszystkim lepsze warunki leczenia pacjentów, ale też większa skuteczność diagnostyki chorób. Dodatkowo, skróceniu ulegnie czas oczekiwania na wynik badania, co przyśpieszy postawienie diagnozy i ustalenia terapii przez lekarza. Szpital  w Zwoleniu podawany jest unowocześnieniu  wielkim nakładem  środków czerpanych  także  z samorządowego  budżetu powiatu zwoleńskiego (oprac. i foto  mk)

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.