śr. Cze 23rd, 2021

Tygodnik Radomski

109 PROJEKTÓW W TYM OSIEM Z RADOMSKIEGO DO GŁOSOWANIA

5 min read

Za nami kolejny etap pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. W sumie spośród 231 zgłoszeń pozytywną ocenę otrzymało 109 projektów, z czego 8 to projekty z subregionu radomskiego. Na ich realizację samorząd Mazowsza przeznaczył 25 mln zł. O tym, które z nich otrzymają wsparcie, zadecydują w głosowaniu mieszkańcy.

Mazowsze jest jednym z pierwszych województw, które zdecydowały się na wprowadzenie budżetu obywatelskiego, a nabór projektów do pierwszej edycji już się zakończył. Zgłoszonych zostało 231 projektów, o łącznej wartości ponad 92 mln zł. Wszystkie zostały poddane ocenie, co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 109 z nich i to właśnie one są rekomendowane do dopuszczenia pod głosowanie mieszkańców.

BOM to ogromne przedsięwzięcie. Marszałek Adam Struzik zaznacza, że jego realizacja zależy tak naprawdę od pomysłowości i zaangażowania mieszkańców naszego regionu. – I choć jest to nasza pierwsza tego typu inicjatywa, muszę przyznać, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mazowszanie wiedzą doskonale, czego potrzebują i są bardzo kreatywni. Świadczą o tym zgłaszane przez nich projekty, wśród których można znaleźć zarówno akcje społeczne, takie jak warsztaty, wydarzenia kulturalne czy zajęcia dla dzieci i młodzieży, ale też zadania stricte inwestycyjne, jak np. strefy dla rodziców i pacjentów przy szpitalach wojewódzkich.

Wśród pozytywnie ocenionych projektów znalazło się 26 o charakterze ogólnowojewódzkim i  83 podregionalne, w tym z subregionu radomskiego.

Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach, profilaktyka próchnicy zębów u dzieci czy muzealny mini ogród botaniczny przy Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu – to tylko niektóre z projektów, które zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

Jak podkreśla Sara Michalska p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji ds. Organizacyjnych w urzędzie marszałkowskim fakt, że niektóre projekty nie zostaną poddane pod głosowanie, nie oznacza, że trafią do „szuflady”. – Pewnej grupy projektów dotyczącej infrastruktury drogowej nie mogliśmy skierować pod głosowanie, bo już je realizujemy w ramach innych zadań. Z kolei realizacja wielu pomysłów mieszkańców dotyczących remontów, rozbudowy, przebudowy dróg czy podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach wymagałaby pozyskania przez nas gruntów czy przeprowadzenia wymaganych prawem czasochłonnych analiz i nie jest możliwa w ramach BOM. Dlatego zarząd województwa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zobowiązał Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie do oceny zasadności i sposobu realizacji takich projektów. Kolejne działania będą zależne od wyniku analizy. Jeśli potrzeba realizacji projektu zostanie potwierdzona, projekt zostanie zrealizowany ze środków innych niż BOM – dodaje.

To, które projekty zostaną zrealizowane zależy od głosów mieszkańców Mazowsza. Głosować będzie można od 26 października do 16 listopada br. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden z podregionalnej. W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować można będzie za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nie posiadające telefonów lub komputerów będą mogły oddać głos w siedzibie urzędu i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w 2021 r.

Wszystkie informacje dotyczące BOM dostępne są na stronie internetowej bom.mazovia.pl, a także na profilu na Facebooku @budzetobywatelskiMazowsza

WAŻNE TERMINY

  • do 7 października 2020 r. – rozpatrzenie ewentualnych odwołań
  • 26 października – 16 listopada 2020 r. – głosowanie na projekty
  • do 30 listopada 2020 r. – wyniki głosowania

Lista projektów z subregionu radomskiego:

TYTUŁ PROJEKTU
Modernizacja chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Pionkach
“Na musicalovo” – młodzieżowe warsztaty artystyczno-multimedialne,
których efektem będzie realizacja filmu muzycznego
“Elektroradiologia na czasie” – doposażenie w nowoczesny sprzęt pracowni rentgenografii
w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu
Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat
Postaw na prawidłowy rozwój najmłodszych mieszkańców Naszego Regionu
Szkolenie profilaktyczne kierowców w wieku 25 – 59 lat w zakresie doskonalenia techniki jazdy
Pielęgnowanie wartości kulturalnych Województwa Mazowieckiego poprzez wsparcie działań Orkiestry Dętej
Muzealny mini-ogród botaniczny – jako miejsce odpoczynku, spotkań, wydarzeń i edukacji

Lista projektów o charakterze ogólnowojewódzkim:

TYTUŁ PROJEKTU
Pomiary promieniotwórczego gazu radonu w przedszkolach
Doposażenie szpitala w dwa ambulanse transportowe
Cztery Pory Roku – Park Sensoryczny w Gołotczyźnie
Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków –
program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków
VeloMazovia – Wschód – rowerowy szlak wschodniego Mazowsza
Przezczaszkowa Stymulacja Magnetyczna w Szpitalu w Tworkach
„Stocer dla dzieci” – aktywna strefa naukowo – sportowa
Atak rakietowy
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna na terenie Szpitala w Dziekanowie Leśnym
Spotkania rozwijające z ekonomistami i ludźmi sukcesu
Letnie potańcówki na dechach na Młocinach
Drugie życie mazowieckiej deszczówki
Drogi dla rowerów i pieszych – droga wojewódzka 719 między Brwinowem a  Milanówkiem
i 802 w okolicach Mińska Mazowieckiego
Drogi dla rowerów i pieszych w Józefowie (na wiadukcie) i w okolicy Siedlec oraz uzupełnienie szpalerów drzew wzdłuż drogi nr 698
Rewitalizacja i modernizacja terenu wokół szpitala w Tworkach
Utworzenie bezpiecznych przejść dla pieszych w Łosicach i Podkowie Leśnej
SERCE NAKRĘTKA – zakręcone NAKRĘCONE serce – zbieramy nakrętki na cele charytatywne! WOJEWÓDZTWO!
Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie
Zakup sprzętu do diagnostyki przyczyn i leczenia zespołu suchego oka
Zakup sprzętu do diagnostyki osób ze schorzeniami rogówki i zapobieganie ślepocie
Zakup zestawu do zabezpieczenia ostrodyżurowego i pooperacyjnego pacjentów okulistycznych
In-vitro dla Mazowsza
Wsparcie diagnostyki chorób serca poprzez zakup ultrasonografu kardiologicznego
Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych
Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego – „Rock na zamku”
Budowa stref pacjentów i rodziców w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.